Partnerzy

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
  ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
 • 874211093

Czwartek 16.07.2020

Czwartek 16.07.2020

Kalendarz

Sztandar Szkoły

 

 

 

Dziękujemy za odwiedziny

liczba odwiedzin: 542555

   Wydarzenia zreaizowane i planowane

   związane z 100 rocznicą

    Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

   Szkoła Podstawowa w Rydzewie

   Zrealizowane :

   1. Projekt szkolny " Moja mała Ojczyzna".

   2. Konkurs wiedzy historycznej . 

   3. Kokurs pieśni patriotycznych.

   4.Uroczystość Odzyskania niepodległości  11 listopada.

   5. Wycieczka do Orzysza na Dnień Otwarty w Jednostce wojskowej - zwiedzanie poligonu.

   6. Konkursy tematyczne zewnetrzne oferty : " Biały Orzeł", " Katyń Pamietamy".

   Planowane:

   Koncert Pieśni Patriotycznej  uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzewie z Seniorami Uniwersytetu Trzeciego wieku w Kościele w Rydzewie – listopad 2018

   7. Międzyszkolna Mini Spartakiada dla uczniów klas I-III ze szkół z terenu Gminy Miłki – maj 2018.

   8. Konkurs recytatorski „ Polska wierszem malowana”.- kwiecień 2018

   9. Konkurs Pieśni Patriotycznej „Tu wszędzie jest moja Ojczyna …”-październik 2018.

   10. Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym " Biały orzeł"

   11. Udział w kolnkursie plastycznym "Katyń....pamiętamy"

   12. Udział w Gminym Konkyrsie " Moja Mała Ojczyzna"

   13. Uroczystaości Majowe .

    

   RODO Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych

   Dane Inspektora:

   Imię i nazwisko : Marcin Konieczny

   adres e-mail: konieczny@gptogatus.pl

     

    Projekt UE realizwany w Szkole Podstawowej w Rydzewie w latach 2018-2020

    Projekt : „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe).   Projekt realizowany jest w klasach I-VI oraz skierowany jest do nauczycieli i rodziców. Uczniowie kształcą kompetencje kluczowe z wykorzystaniem narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach rozwijajacyc zainteresowania uczniów oraz wspierających w karierze edukacyjnej. 

    WAŻNE INFORMACJE

    PILNE !!! 23.06-25.06.2020 - biblioteka szkolna będzie otwarta 9.00-12.00 - ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK. 

    Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 r. 

    indywidualny odbiór świadectw u wychowawców -  nie będzie autobusów szkolnych.  Kto nie ma auta, to w wyjątkowych sytuacjach będzie bus z Gminy. ( proszę zgłaszać do wychowawców )

    Przy sprzyjającej pogodzie świadectwa będą wręczane przez wychowawców na boisku szkolnym 

    9.00- 10.00 - oddział przedszkolny , klasy I - III, 

    10.00-11.00 -  klasy IV - VIII.

    Harmonogram odbioru świadectw:

     W sytuacji deszczowej pogody świadectwa/ dyplomy/ nagrody- wychowawcy wręczają uczniom w klasach/salach:

    oddział przedszkolny -103

    kl. I -102

    kl. II - 100

    kl. III - 101

    kl. IV - 206

    kl. V - 1

    kl. VI - 3

    kl. VII - 4

    kl. VIII - 2

    9.00- 10.00 oddział przedszkolny , klasy I - III, 

    10.00-11.00  klasy IV - VIII.

    Podręczniki szkolne powinny być oddane do biblioteki 15 czerwca lub 22 czerwca. W tych dniach można odebrać  dzieci rzeczy z półek i szatni.

    Harmonogram_konsultacji_nauczycieli_z_uczniami_kl._I-VIII_od_1_czerwca_2020_r..docx

    W dniach : 15.06 i 22.06 - zwrot podręczników szkolnych i książek do biblioteki.

    Komunikat Wójta Gminy Miłki z 21.05.2020 r.

    W związku z małym zainteresowaniem powrotu dzieci do szkół na terenie naszej Gminy informujemy, iż przedszkola i szkoły podstawowe pozostaną w dalszym ciągu zamknięte do 1 czerwca 2020 r.

    Przez najbliższy tydzień tj. od 22.05.2020 r. do 29.05.2020 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach zbierane będą zgłoszenia rodziców chcących posłać dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. ( tel. 874211093 lub sprydzewo@o2.pl)

     

    Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

     

    HARMONOGRAM_KONSULTACJI_INDYWIDUALNYCH_I_GRUPOWYCH_dla_uczniow_klasy_VIII.docx

    Szanowni Państwo.

    Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W nowym rozporządzeniu przedłużono termin ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br. Od 25 maja br. szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III, których rodzice potrzebuja takiej pomocy, nadal podstawa programową będzie realizowana w formie zdalnego nauczania. Również od 25 maja br. będa zorganizowane w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII. Od 18.05 są zorganizowane zajęcia rewalidacji. Natomiast od 1 czerwca br. uruchomimy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas. Harmonogram konsultacji dostępny będzie na szkolnej stronie.

    Ministerstwo Edukacji poinformowało, że: na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS. Od czasu ogłoszenia wymogów sanitarnych szkoła przygotowuje się do przyjęcia uczniów i zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków (wytyczne sanitarne dotyczące szkół są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov ).Zapewniam Państwa, że wszystkie działania podejmujemy myśląc o bezpieczeństwie naszych uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa jest zmęczona zdalnym nauczaniem. My nauczyciele również jesteśmy rodzicami, których dzieci uczą się zdalnie. Wiemy jakie to bywa męczące. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za pomoc, wsparcie i zrozumienie.

    Życzę dużo zdrowia i wytrwałości.

    Z wyrazami szacunku,

    dyrektor szkoły - Monika Michalak

     

     

    100- lecie urodzin św. Jana Pawła IIto wspaniała okazja do przypomnienia nam tych wartości którymi żył, o których nauczał nasz Patron. Św. Jan Paweł II jako wychowawca pokoleń szczególną troskę przejawiał wobec dzieci i młodzieży. Zwracał uwagę na wartość życia każdego człowieka i jego osobową godność. Uwrażliwiał na postawy życiowe "być" a nie "mieć". Podkreślał, że wychowanie jest obowiązkiem i zadaniem rodziców. W tym procesie wychowania rodziny powinny być wspierane przez powołane do tego celu instytucje. Za Janem Pawłem II możemy powtórzyć: "W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. (...) dzieła wychowania człowieka nie dokonuje się przy pomocy (...) środków organizacyjno-materialnych (...) najważniejszy jest tu człowiek oraz jego moralny autorytet wynikający z prawdziwości zasad i zgodności z nimi jego czynów (...)."  "Wychowanie jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości."  

     

    KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 14.05.2020

    Drodzy Rodzice, w związku z ogłoszoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla uczniów klas I – III szkół podstawowych informujemy, że 25 maja 2020 roku szkoły na terenie Gminy Miłki będą otwarte.

    Dlatego też Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości przywrócenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora danej placówki. 

    Jednocześnie informuję, że po zapoznaniu się z opinią dyrektorów szkół, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola nie zostaną otwarte przynajmniej do 25 maja 2020 r.

    ZDALNE NAUCZANIE PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020 r. 

    Egzamin ósmoklasisty 2020. MEN podaje termin

    Ósmoklasiści egzaminy pisać będą w drugiej połowie czerwca 2020 roku. 

    16 - 18.06.2020 - egzamin ósmoklasisty 2020

    Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020. Daty i godziny

    • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
    • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
    • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

     

     

    WITAMY PO ŚWIĘTACH.

    OD 15 KWIETNIA WRACAMY DO ZDALNYCH LEKCJI.

    do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.

    Zdalne nauczanie jest obowiązkowe, więc należy systematycznie uczestniczyć w e- lekcjach i wykolywać polecenia nauczycieli zgodnie z wskazanymi terminami. W razie problemów zachęcamy do konsultacji z nauczycielami.

     

    PRZERWA W ZDALNYM NAUCZNIU.

    Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołle będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. 

    Spotykamy sie na e-lekcjach 15 kwietnia.

     

    Konsultacje z nauczyclelami 

    W związku z zdalnym nauczaniem proponujemy ustalony:

    KONTAKT UCZNIÓW, RODZCÓW Z NAUCZYCIELAMI :

    Kontakt z dyrektorem szkoły : sprydzewo@o2.pl - nauczyciel przyrody i biologii

    a.hryszkosprydzewo@o2.pl - nauczyciel historii i WOS

    a.mulyknogasprydzewo@o2.pl - nauczyciel j. niemieckiego, techniki i EDB

    a.pryczkasprydzewo@o2.pl - wychowawca i nauczyciel kl II

    a.zalewskasprydzewo@o2.pl - nauczyciel chemii

    a.krawczaksprydzewo@o2.pl - nauczyciel fizyki

    b.harasimsprydzewo@o2.pl - wychowawca kl. IV i nauczyciel  j.angielskieg

    b.szafransprydzewo@o2.pl - wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego

    e.horoszkiewiczsprydzewo@o2.pl - nauczyciel muzyki i edukacji muzycznej

    e.zieteksprydzewo@o2.pl - wychowawca kl. V, nauczyciel j. polskiego

    j.ksiazkiewiczsprydzewo@o2.pl - wychowawca i nauczyciel kl. I, nauczyciel informatyki

    k.kozlowskasprydzewo@o2.pl - wychowawca kl. VII i nauczyciel j. polskiego i plastyki

    m.hrubysprydzewo@o2.pl - nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

    t.bykowskisprydzewo@o2.pl - wychowawca kl. VI , nauczyciel matematyki

    t.zawadasprydzewo@o2.pl - nauczyciel geografii

    u.chodansprydzewo@o2.pl - nauczyciel religii,wychowania do życia w rodzinie i wf

    w.bujnowskasprydzewo@o2.pl - wychowawca kl. VIII i III, nauczyciel kl. III, nauczyciel wf, pedagog i logopeda szkolny.

    KONTAKT RODZICÓW  Z WYCHOWAWCAMI TELEFONICZNY.

    kONTAKT NAUCZYCIELI POPRZEZ KOMUNIKATOR - MESSENGER - UTWORZONE GRUPY - KLAS V-VIII Z NAUCZYCIELAMI.

    DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2020

    Oto dwa fimy opracowane przez uczniów naszej szkoły dotyczące projektu "Jestem Yomo, a nie Fomo"

    Fomo_and_Jomo_WeronikaSz._kl7.mp4

    Hubert_kl5.mp4

    Jak również zdjęcia:

     

    E-LEKCJE- NAUKA W DOMU 

    Uczniowie i Rodzice !

    W zakładce e-lekcje po lewej stronie znajdziecie zagadnienia do wykonania w domu.

    Możecie również korzystać z gotowych lekcji na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje

     

    SZKOŁA ZAMKNIĘTA

    16-25.03.2020r.

     

    związku z zapobieganiem epidemii rząd polski podjął decyzję o zamknięciu szkół na dwa tygodnie - tj 16-25.03.2020 r. 12 i 13 marca nie będzie zajęć dydaktycznych, będą odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku - 16 marca szkoła będzie zamknięta.
    Prosimy, aby dzieci pozostały w domach, nie znajdowały się w dużych skupiskach i przestrzegały zasad higieny.
    Dyrektor Szkoły - Monika Michalak

     

     

     

     Harmonogram rekrutacji w zakładce Rekrutacja 2020/2021  w  Zarządzeniu Wójta Gminy MIłki

     

    PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 10 LUTEGO 2020 R.

    - w zakładce plan lekcji 

    Od września 2019 r. jesteśmy partnerami projektu nt. "Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów.

     

    Opis projektu
       Partnerzy projektu podzielają pogląd, iż czytelnictwo rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, poszerza możliwości poznania świata, doskonali mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształci myślenie oraz ćwiczy pamięć i uwagę. Jest istotnym składnikiem rozwoju społecznego, wpływającym na poziom materialny. W krajach partnerów poziom czytelnictwa jest różny, niemniej wskaźniki charakteryzujące to zjawisko, są znacznie niższe wartości niż w przodujących pod tym względem krajach UE tj. Szwecji, Holandii i Danii.

       Poprzez realizację projektu partnerzy podejmują działania na rzecz zwiększenia czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerstwa, a także uczestniczą w takich inicjatywach w społeczeństwach lokalnych, regionach i krajach partnerów.

       Organizacją wnioskującą jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku (Polska), natomiast partnerstwo tworzone przez 9 szkół.

    Z Polski są to Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Przedszkole Nr 4 w Giżycku i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

    Z Litwy – Szkoła Dzukija w Alytus, Gimnazjum Dainava w Alytus, Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego.

    Z Łotwy - Szkoła Nr 93 w Rydze, Szkoła Litewska w Rydze i Szkoła Techniczna w Jełgawie.

       Cele projektu

    1. Uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające na bardziej skuteczne kształcenie kompetencji czytelniczych uczniów.
    2. Opracowanie bardziej skutecznych strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach.
    3. Określenie współczesnej roli biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.
    4. Promocja czytelnictwa w regionach partnerów (społeczeństwo, uczniowie, nauczyciele, władze szkolne, władze samorządowe).
    5. Wyposażenie zespołów szkolnych w kompetencje niezbędne do prowadzenia edukacji czytelniczej w innych szkołach.

       W projekcie weźmie udział 50 osób z 10 organizacji partnerskich. Każdego partnera będzie reprezentowała jednakowa liczba osób, składająca się z kierownictwa szkół, nauczycieli bibliotek, języków ojczystych, języków obcych i innych mających największy wpływ na prowadzenie edukacji czytelniczej w szkole.

       Główne działania w projekcie to krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Zostaną zorganizowana trzy takie pięciodniowe wydarzenia: w Alytus na Litwie, Giżycku w Polsce i Rydze i Jełgawie na Łotwie. W tych szkoleniach wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu podzieleni na pięć grup. Podczas szkoleń będą rozwijać kompetencje informatyczne według „Ram odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP” w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i pracy biblioteki, poznawać nowe strategie edukacji czytelniczej w poszczególnych krajach, brać udział w pokazach edukacji czytelniczej i poznawać organizację i metody pracy bibliotek szkolnych.

       Dyrektorzy szkół partnerskich oraz pracownicy wnioskodawcy będą tworzyć Zespół Projektowy, który będzie ustalał zasady i szczegóły działań, przeprowadzał ewaluację i organizował opracowanie rezultatów. Zespół spotka się na 4 spotkaniach projektowych. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w trzech miastach (Giżycko, Alytus, Jełgawa) konferencje upowszechniające rezultaty.

       W wyniku zrealizowania projektu zostaną uzyskane następujące rezultaty:

    1. Udział 50 osób w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami. Rodzaj działania - Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Łączny czas trwania (dni) – 15 dni.
    2. Opracowanie przez 50 uczestników projektu, innowacyjnego podejścia edukacji czytelniczej uczniów w szkole macierzystej.
    3. Opracowanie przez 10 zespołów szkolnych nowych szkolnych strategii prowadzenia edukacji czytelniczej uczniów.
    4. Opracowanie przez 10 zespołów szkolnych nowego modelu funkcjonowania szkolnej biblioteki.
    5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 50 uczestników projektu, wykorzystywanej następnie w prowadzeniu edukacji czytelniczej.
    6. Opracowanie trzech rekomendacji do władz samorządowych i państwowych wskazujących na potrzeby rozwoju czytelnictwa.
    7. Zorganizowanie trzech konferencji w kraju partnerskim upowszechniających rezultaty, w których weźmie udział trzysta osób.
    8. Zacieśniona współpraca 10 partnerów z trzech krajów w dziedzinie edukacji.

       Nauczyciele uczestniczący w projekcie rozwiną swoje umiejętności zawodowe. Pozytywny wpływ projektu odnotują przede wszystkim szkoły partnerskie. Zwiększy się ich jakość pracy i pozytywne postrzeganie w otoczeniu. Przemianie ulegną biblioteki szkolne. Uczestnicy projektu będą uczyć skuteczniej, wskutek czego osiągnięcia uczniów będą wyższe. Na specjalnie opracowanej stronie internetowej projektu zostaną umieszczone stosowane w projekcie Otwarte Zasoby Edukacyjne: z edukacji informatycznej – rozwijanie kompetencji cyfrowych w Europie DIGCO MP, nowatorskie strategie rozwijania czytelnictwa realizowane w trzech krajach, reportaże z edukacji czytelniczej w dziewięciu szkołach, opisy pracy dziewięciu bibliotek szkolnych i trzech publicznych oraz pięćdziesięciu lekcji z edukacji czytelniczej.

       Ta cała zgromadzona wiedza w Otwartych Zasobach Edukacyjnych (w języku angielskim, litewskim, łotewskim i polskim) będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
    Realizacja projektu będzie elementem i impulsem do wzmocnienia, jakości edukacji w szkołach partnerów.

     


    OBIADY W SZKOLE OD 3 WRZEŚNIA 2019 r.

    KONTAKT STOŁÓWKA W  RYDZEWIE

    Tel. 603 925 850             

    e-mail: stolowka.rydzewo@wp.pl  

    Obiad szkolny:  cena 7zł

    Obiad abonamentowy/ komercyjny:  cena 11zł

    Obiad jednorazowy zgłoszony do godziny cena 8.00:  12zł

     

    Zapisy na obiady z potwierdzeniem wpłaty do 10-tego każdego misiąca.

    W razie nieobecności dziecka lub osoby korzystającej z posiłku komercyjnego proszę o zgłaszanie do godziny 8.00.

    Zapisy i informacje pod wyszczególnionym numerem telefonu. W godzinach 7.00-14.00

                    

    WYPRAWKA KL. I-III

    WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I

    Zeszyty: 1 zeszyt- 16 kartkowy w 3-linię do edukacji polonistycznej, 4 zeszyty w kratkę 32 kartkowe: do edukacji matematycznej, języka angielskiego, do korespondencji, do religii.

    Przybory do działalności artystycznej: farby plakatowe 12 kolorów, 2 pędzle (gruby i cienki),plastelina, kredki ołówkowe np. grube typu „Bambino”, flamastry, kredki świecowe „Bambino”, wycinanki, blok techniczny biały i kolorowy A4 oraz A3, blok rysunkowy biały i kolorowy A4 oraz A3.

    Piórnik: 2 ołówki, długopis, linijka gumka, temperówka, klej, nożyczki.

    Strój sportowy: biała koszulka, ciemne spodenki/dresy/getry, obuwie sportowe, worek.

    Strój galowy: biała bluzka, ciemne spodnie, spódnica/ sukienka.

    Przybory powinny zostać podpisane J

    WYPRAWKA  DLA  UCZNIA KLASY II i III

    • strój gimnastyczny – biała koszulka, spodenki krótkie, tenisówki, worek na strój;
    • 2 zeszyty w trzy linie (32 kartkowe);
    • 3 zeszyty w linię (32 kartkowe)
    • 4 zeszyty w kratkę (32 kartkowe);
    • 2 papierowe teczki z gumką;
    • blok rysunkowy biały mały – 2 sztuki;
    • blok techniczny biały mały - 2 sztuki;
    • papier kolorowy;
    • nożyczki;
    • klej;
    • pędzle;
    • farby plakatowe;
    • plastelina;
    • kredki świecowe i ołówkowe;
    • ołówek i długopis;
    • temperówka;
    • linijka;
    • gumka do ścierania;
    • kolorowa bibuła;
    • Przybory powinny zostać podpisane J

     

     

     

     

     

    RODZICE I UCZNIOWIE 

    Przypominam  o nowym SMS-owym systemie ostrzegania przed nagłymi zagrożeniami: Alert RCB. Alerty RCB otrzymują, nie tylko dorośli, ale również dzieci. Dlatego warto z nimi porozmawiać, żeby wiedziały jak zareagować. Pomóc w tym może specjalnie przygotowany 30 sekundowa animacja – „Masz moc superbohatera”. Animacje dotyczące Alertu RCB można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej rcb.gov.pl. Są tam również scenariusze lekcji, infografiki prawidłowych zachować podczas zagrożeń, najważniejsze pytania i odpowiedzi, przykładowe zagrożenia oraz treści Alertów RCB, których można się spodziewać.

    Zachęcam rodziców do sprawdzania wiarygodności organizatorów wypoczynku, którym powierzyli swoje dzieci. Wykaz zarejestrowanych form wypoczynku znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.wypoczynek.men.gov.pl.

    dyrektor szkoły - Monika Michalak

    Wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

    Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

    Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

     Wypoczynek odbędzie się  w czterech turnusach:

    I turnus ( pozostało 6 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  04.07.2019 – 14.07.2019.

    II turnus ( pozostało 12 wolnych miejsc)  – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  24.07.2019 – 03.08.2019.

    III turnus ( pozostało 9 wolnych miejsc)   – Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym " Lider" w Lesku ul; Jana Pawła II 18  w terminie  14.08.2019 – 24.08.2019. ( Bieszczady)

    IV turnus ( pozostało 14 wolnych miejsc)    - Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie  20.08.2019 – 30.08.2019.

    Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 24.06.2018 nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

    UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.  O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”.

    W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194534 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).

     

    BEZPIECZNA SZKOŁA

    Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie

    Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej znajdują się w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE..

    Osoby do krórych można się zgłosić o wsparcie w szkole:

    - dyrektor szkoły, koordynator ds.pomocy psychologiczno - pedagogicznej/logopeda.wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

    Instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

    - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Giżycku tel. 87 428 33 15

    - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gizycku  tel. 87 429 10 89

    PIKNIK RODZINNY

    ZAPRASZAMY 
    25 maja 2019 r.(sobota) na Piknik Rodzinny, podczas którego będziemy świętować Dzień Rodziny - Dni: Mamy i Taty i Dzieci  
    Rodzinine i wesoło spędzimy czas wolny 
    Przewidziane atrakcje:
    konkursy, zabawy, tor przeszkód Małego Strażaka, duży- dmuchany plac zabaw, cukrowa wata, popcorn oraz wspólny gril ]

    Ogłoszenie dla Rodziców,
    Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2019 r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami:

    kl. I-III o godz. 15.30

    kl. IV-VIII o godz. 16.00

    Wychowawcy przekażą informacje nt. wyników nauczania i zachowania, przewidywane oceny roczne oraz informacje o wycieczkach i Pikniku Rodzinnym.
    Monika Michalak
    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie

     

    Zaproszenie-Ja-w-internecie.docx

    List-Wojta-Gminy-Milki-do-mieszkancow-gminy.pdf

    FORMULARZ.docx

    SZANOWNI RODZICE

     

    ZAPROSZENIE

     

    Uprzejmie zapraszam Państwa na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w dniach 16 i 23 marca o tematyce „Działam w sieciach społecznościowych oraz ”Rodzic w Internecie” (26 marca, 2 kwietnia, 9 kwietnia w SP w Rydzewie i 27 marca, 3 kwietnia i 10 kwietnia w ZPO w Miłkach).

     

                Szkolenie „Rodzic w internecie” w szeroki i różnorodny sposób podejmuje kwestie bezpieczeństwa w sieci. Uczy wychwytywania treści, które wpływają negatywnie na emocje czy psychikę dziecka i pokazuje, jak na nie reagować. Daje wskazówki, jak : odróżnić treści legalne od nielegalnych, korzystać z cyfrowych zasobów kultury i źródeł internetowych. Pokazuje, jak poruszać się w e-administracji, złożyć wniosek Rodzina 500+, uzyskać Kartę Dużej Rodziny czy korzystać z usług związanych ze zdrowiem. Trenerzy szkoleń zwracają również uwagę na aspekty prowadzenia profilu w mediach społecznościowych i konieczność dbania o dobry wizerunek dziecka. Pokazują też, jak reagować na hejt, trolling, kradzież treści. „Rodzić w Internecie” porusza też kwestie rozmów video, korzystania ze smartfonów, banków zdjęć/klipów/dźwięków, ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i smartfonach.

     

                Formularz Zgłoszeniowy do projektu znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Miłki www.gminamilki.pl, w Urzędzie Gminy Miłki jak również w Szkołach Podstawowych                    w  naszej Gminie.

     

     

                                                                                                                          Zapraszam

    Barbara Mazurczyk

    Wójt Gminy Miłki

     

    XXIV BAL CHARYTATYWNY

    DZIĘKUJEMY PIEKNIE ZA WSPARCIE FINANSOWE I WSPÓLNĄ ZABAWĘ ORAZ ZA PYSZNE CIASTA PRZYGOTOWANE NA BAL smiley

     

     

     

     

     

     

    „Bieg dla Niepodległej”

            

            

    13 listopada o godzinie 900 zorganizowany zostanie przez Sołectwo wsi Rydzewo, OSP w Rydzewie i Szkołę podstawową

    „Bieg dla Niepodległej”

    Z tej okazji Sołtys wsi Rydzewo pani Janina Radomska zakupiła 100 medali na 100-lecie Odzyskania Niepodległości .

    Zapraszamy uczniów, rodziców, mieszkańców Rydzewa i okolicznych wiosek do wspólnego uczczenia tej rocznicy poprzez udział  w biegu, marszu z kijami nordic walking, spacerze z wózkami.

    Spotkajmy się razem w strojach biało-czerwonych z flagami i wspólnie biegnijmy dla niepodległej.

     

    Aktualności

    Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
     ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
    • 874211093

    Galeria zdjęć