Szkoła Podstawowa w Rydzewie

   

  Dyrektor szkoły - Monika Michalak

      Wykwalifikowana Kadra pedagogiczna 

  Nasze atuty:

  Nauczanie przez działanie yes

  bezpieczeństwo yes

  domowa atmosferasmiley

  zabawa + nauka = efektyenlightened

  sala zabaw wink

  pracownia językowa kiss

  pracownia komputerowa z dostępem do internetu mail

       

   

  Godziny pracy sekretariatu szkoły: 

  • poniedziałek–piątek 7.00 - 11.00,/11.00-15.00

   

  Godziny pracy kancelarii dyrektora:

  •  poniedziałek - piątek  7.00 – 15.00 ( z wyjatkiem godzin lekcji wg planu)

   

   

   SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE

  rok szkolny   2020/2021

  KADRA PEDAGOGICZNA

   

   

   

  l.p

  Nazwisko i imię nauczyciela

  Rodzaj zajęć

   

  1

  Michalak Monika

  przyroda kl. IV-VI

  biologia  kl. VII - VIII

   

   

  2.

  Szafran Beata

  edukacja przedszkolna

   

  3.

  Wioletta Bujnowska

  WYCHOWAWCA KL. 1

  edukacja wczesnoszkolna kl. I, terapia logopedyczna, w-f kl. IV i V, 

  pedagog szkolny

   

  4.

  Adriana Pryczka

  WYCHOWAWCA KL. 3

  edukacja wczesnoszkolna kl. III

  OPIEKUN świetlicy

   

  5.

  Książkiewicz Jolanta

  WYCHOWAWCA KL. 2

  edukacja wczesnoszkolna kl. II

  edukacja plastyczna i mucyczna w kl. I-II

  zajęcia komputerowe  I- III, informatyka IV-VIII, 

   

   

  6.

  Katarzyna Kozłowska - WYCHOWAWCA KL. 8

  język polski VII I VIII

  biblioteka

  plastyka, muzyka  IV- VII

  opiekun świetlicy

   

  7.

  Urszula Chodań

  WYCHOWAWCA KL 4

  Religia  0-VIII

  wf  VI- VII,VIII

  wdżwr IV-VIII

  szkolne koło Carits

   

  8.

  Tomasz Bykowski

  WYCHOWAWCA KLASY 7

  matematyka 

   

  OPIEKUN SU

   

   

   

  9.

  10.

  Beata Harasim -WYCHOWAWCA KL. 5

  Ewelina Ziętek- WYCHOWAWCA KL. 6

   

   

  język angielski kl. III-VIII

   

  język angielski kl. I-II  i oddział przedszkolny,  J.POLSKI KL. IV,V,VI

  OPIEKUN ŚWIETLICY

   

   

   

  11.

  Anna Mułyk - Noga

  technika, j. niemiecki,EDB

   

   

  12.

  Agnieszka Hryszko

  Historia , WOS KL.VIII

   

  14.

  15. 

  16.

  17.

   

  Agnieszka Krawczak

  Tomasz Zawada

  Anna Zalewska

  Marta Hruby

   

   

  fizyka

  geografia

  chemia

  nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

   

   

   

   

   

   

  Słów kilka o naszej szkole ...

                Szkoła Podstawowa w Rydzewie jest małą wiejską szkołą położoną na terenie Gminy Miłki, w malowniczym miejscu – tuż nad brzegiem Jeziora Niegocin. Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Rydzewo, Paprotki, Borki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo.              

                  W szkole nauka zorganizowana jest w 8 oddziałach kl. I-VIII oraz funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 4,5 i 6 letnie.

  Na zajęciach uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności z wykorzystaniem:

  • TIK w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
  • pracowni językowej,
  • sali gimnastycznej,
  • sali zabaw dla klas 0-III,
  • biblioteki z czytelnią
  • gabinetu logopedycznego,
  • sali zajęć świetlicy szkolnej dla kl. IV-VIII
  • placu zabaw.

  Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów z trudnościami w nauce jak i zdolnych:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia terapii logopedycznej,
  • zajecia rewalidacyjne,
  • zajęcia biblioteczne, czytelnicze, artstyczne,
  • zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • profilowane zajęcia świetlicowe, w czasie których rozwijają zainteresowania sportowe, plastyczne, muzyczne i matematyczne.
  • zajęcia wolontariackie w Szkolnym Kole Caritas,

  Tradycją szkoły jest organizacja imprez środowiskowych:

  • Bale charytatywne – andrzejkowy i karnawałowy
  • Pikniki Rodzinne
  • Rajdy rowerowe i piesze
  • Kuligi klasowe
  • Biwaki
  • Wycieczki szkolne
  • wyjazdy na basen i lodowisko.

            Za pozyskane przez rodziców fundusze z imprez środowiskowych organizujemy wycieczki szkolne.

  Atrakcyjność zajęć przyrodniczych wzbogacają rajdy rowerowe i piesze. 

  Realizujemy projekty ekologiczne dzięki współpracy z Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Pozyskane dotacje przeznaczamy na doposażanie naszej placówki w pomoce dydaktyczne i nagrody książkowe o tematyce ekologiczno - przyrodniczej dla uczniów. 

           Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,  powiatowych, gminnych i szkolnych. Sukcesy uwieńczone zostają atrakcyjnymi nagrodami.

   Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. W szkole działa Szkolne Koło Caritas. Uczniowie organizują zbiórki żywności, odzieży dla osób potrzebujących w naszym środowisku lokalnym oraz pomagają ludziom chorym. Parafianie i ks. Proboszcz wspierają szkołę w  dożywianiu uczniów. Uczniowie potrzebujący otrzymują ciepły posiłek dzięki dofinansowaniu  z GOPS w Miłkach. Szkołą aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Miłkach, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Rydzewa, Sołectwem wsi Rydzewo, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzewie oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Gizycku.

                                

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć