• Szkoła Podstawowa w Rydzewie

   •  

    Dyrektor szkoły - Aneta Mikołajczyk-Ekstowicz

        Wykwalifikowana Kadra pedagogiczna 

    Nasze atuty:

    Nauczanie przez działanie yes

    bezpieczeństwo yes

    domowa atmosferasmiley

    zabawa + nauka = efektyenlightened

    sala zabaw wink

    pracownia językowa kiss

    pracownia komputerowa z dostępem do internetu mail

         

     

    Godziny pracy kancelarii dyrektora:

    •  poniedziałek - piątek  7.00 – 15.00 (z wyjątkiem godzin lekcyjnych wg planu)

     

     

     SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE

    rok szkolny   2023/2024

    KADRA PEDAGOGICZNA

     

     

     

    l.p

    Nazwisko i imię nauczyciela

    Rodzaj zajęć

     

    1

    Aneta Mikołajczyk-Ekstowicz

     

    język polski

    zajęcia rozwijające kreatywność z języka polskiego

     

     

    2.

    Monika Michalak

     

    przyroda

    biologia

    geografia

    wychowanie fizyczne

    logopeda szkolny

     

     

    3.

    Angelika Białach

     

    edukacja przedszkolna,

    zajęcia rozwijające kreatywność matematyki

    muzyka

     

     

    4.

    Jolanta Książkiewicz

     

    edukacja wczesnoszkolna kl.II, III

    zajęcia komputerowe

    informatyka

     

     

    5.

    Patrycja Michalewicz

     

    edukacja wczesnoszkolna kl.III

    PEDAGOG SPECJALNY I SZKOLNY

    terapia pedagogiczna

    rewalidacja

    zajęcia rozwijające kreatywność z matematyki

     

     

    6.

    Małgorzata Sękowska

     

    matematyka

    zajęcia rozwijające kreatywność z matematyki

     

     

    7.

    Urszula Chodań

     

    religia 0-VIII

    wychowanie fizyczne

    wychowanie do życia w rodzinie 

     

     

    8.

    Anna Skrypoczka

     

    język polski

     

     

    9

    Beata Harasim

     

    język angielski 0-VIII,

    zajęcia biblioteczne

     

     

    11.

    Anna Mułyk - Noga

     

    język niemiecki,

    edukacja dla bezpieczeństwa

     

     

    12.

    Renata Ilnicka

     

    historia,

    wiedza o społeczeństwie, 

    doradca zawodowy

     

     

    13.

    Tomasz Zawada

    chemia

     
    14. Agnieszka Krawczak

     

    fizyka

     

     
    15 Iwona Subda

     

    rewalidacja

    zajęcia świetlicowe

     

     

     

     

     

    Słów kilka o naszej szkole ...

                  Szkoła Podstawowa w Rydzewie jest małą wiejską szkołą położoną na terenie Gminy Miłki, w malowniczym miejscu – tuż nad brzegiem Jeziora Niegocin. Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Rydzewo, Paprotki, Borki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Marcinowa Wola, czyprki, Przykop.              

                    W szkole nauka zorganizowana jest w 7 oddziałach kl. II-VIII oraz funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 3,4,5 i 6 letnie.

    Na zajęciach uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności z wykorzystaniem:

    • TIK w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
    • pracowni językowej,
    • sali gimnastycznej,
    • sali zabaw dla klas 0-III,
    • biblioteki z czytelnią
    • gabinetu logopedycznego,
    • sali zajęć świetlicy szkolnej dla kl. IV-VIII
    • placu zabaw.

     

    Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów z trudnościami w nauce jak i zdolnych:

    • zajęcia terapii logopedycznej,
    • zajecia rewalidacyjne,
    • zajęcia biblioteczne, czytelnicze, artystyczne,
    • zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    • profilowane zajęcia świetlicowe, w czasie których rozwijają zainteresowania sportowe, plastyczne, muzyczne i matematyczne.
    • zajęcia wolontariackie w Szkolnym Kole Caritas,

     

    Tradycją szkoły jest organizacja imprez środowiskowych:

    • Pikniki Rodzinne
    • Rajdy rowerowe i piesze
    • Kuligi klasowe
    • Biwaki
    • Wycieczki szkolne
    • wyjazdy na basen i lodowisko.

              

    Za pozyskane przez rodziców fundusze z imprez środowiskowych organizujemy wycieczki szkolne.

    Atrakcyjność zajęć przyrodniczych wzbogacają rajdy rowerowe i piesze. 

    Realizujemy projekty ekologiczne dzięki współpracy z Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Pozyskane dotacje przeznaczamy na doposażanie naszej placówki w pomoce dydaktyczne i nagrody książkowe o tematyce ekologiczno - przyrodniczej dla uczniów. 

             Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,  powiatowych, gminnych i szkolnych. Sukcesy uwieńczone zostają atrakcyjnymi nagrodami.

     Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. W szkole działa Szkolne Koło Caritas. Uczniowie organizują zbiórki żywności, odzieży dla osób potrzebujących w naszym środowisku lokalnym oraz pomagają ludziom chorym. Uczniowie potrzebujący otrzymują ciepły posiłek dzięki dofinansowaniu  z GOPS w Miłkach. Szkołą aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Miłkach, Biblioteką w Miłkach, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Rydzewa, Sołectwem wsi Rydzewo, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzewie oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Gizycku.

                                  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   • 874211093
   • ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@gminamilki.pl Poland
   • SZKOŁA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE FINANSOWE NA DOŻYWIANIE DLA DZIECI. OSOBY, INSTYTUCJE , CHĘTNE DO UDZIELENIA WSPARCIA DLA POTRZEBUJĄCYCH UCZNIÓW PROSZONE SĄ O WPŁATY NA RACHUNEK: 94 9364 0000 2005 2104 5418 0001 Z DOPISKIEM „NA DOŻYWIANIE”
   • https://www.e-bip.org.pl/sprydzewo/
  • Logowanie