Szkoła Podstawowa w Rydzewie

   

  Dyrektor szkoły - Monika Michalak

      Wykwalifikowana Kadra pedagogiczna 

  Nasze atuty:

  Nauczanie przez działanie yes

  bezpieczeństwo yes

  domowa atmosferasmiley

  zabawa + nauka = efektyenlightened

  sala zabaw wink

  pracownia językowa kiss

  pracownia komputerowa z dostępem do internetu mail

       

   

  Godziny pracy sekretariatu szkoły: 

  • poniedziałek–piątek 9.00 - 11.00,

   

  Godziny pracy kancelarii dyrektora:

  •  poniedziałek - piątek  7.00 – 15.00 ( z wyjatkiem godzin lekcji wg planu)

   

   

   SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE

  rok szkolny   2019/2020

  KADRA PEDAGOGICZNA

   

   

   

  l.p

  Nazwisko i imię nauczyciela

  Rodzaj zajęć

   

  1

  Michalak Monika

  przyroda kl. IV-VI

  biologia  kl. VII - VIII

   

   

  2.

  Szafran Beata

  edukacja przedszkolna

   

  3.

  Wioletta Bujnowska

  edukacja wczesnoszkolna kl. III, terapia logopedyczna, w-f kl. IV i V, 

  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

   

  4.

  Adriana Pryczka

  edukacja wczesnoszkolna kl. II 

  w-f kl. I i II

  świetlica

   

  5.

  Książkiewicz Jolanta

  edukacja wczesnoszkolna kl. I

  zajęcia komputerowe  I- IIII, informatyka IV-VIII, 

   

   

  6.

  Katarzyna Kozłowska

  język polski VII I VIII

  biblioteka

  plastyka IV- VII

   

   

  7.

  Urszula Chodań

  Religia  0-VIII

  wf  VI- VII

  wdżwr IV-VIII

  szkolne koło Carits

   

  8.

  Tomasz Bykowski

  matematyka 

   

  OPIEKUN SU

   

   

   

  9.

  10.

  Beata Harasim

  Ewelina Ziętek

   

   

  język angielski kl. III-VIII

   

  język angielski kl. I-II  i oddział przedszkolny,  J.POLSKI KL. IV,V,VI

   

   

   

  11.

  Anna Mułyk - Noga

  technika, j. niemiecki,EDB

   

   

  12.

  Agnieszka Hryszko

  Historia , WOS KL.VIII

   

  13.

  Ewa Horoszkiewicz

  muzyka, edukacja muzyczna

   

  14.

  15. 

  16.

  17.

  18.

  19.

  Agnieszka Krawczak

  Tomasz Zawada

  Anna Zalewska

  Marta Hruby

  Magdalena Tarnacka

  Ryszard Baranowski

  fizyka

  geografia

  chemia

  nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

  historia kl. IV-VII , świetlica

  wf kl. VIII

   

   

   

   

  Słów kilka o naszej szkole ...

                Szkoła Podstawowa w Rydzewie jest małą wiejską szkołą położoną na terenie Gminy Miłki, w malowniczym miejscu – tuż nad brzegiem Jeziora Niegocin. Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Rydzewo, Paprotki, Borki, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo.              

                  W szkole nauka zorganizowana jest w 8 oddziałach kl. I-VIII oraz funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 3,4,5 i 6 letnie.

  Na zajęciach uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności z wykorzystaniem:

  • TIK w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
  • pracowni językowej,
  • sali gimnastycznej,
  • sali zabaw dla klas 0-III,
  • biblioteki z czytelnią
  • gabinetu logopedycznego,
  • sali zajęć świetlicy szkolnej dla kl. IV-VIII
  • placu zabaw.

  Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów z trudnościami w nauce jak i zdolnych:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia terapii logopedycznej,
  • zajecia rewalidacyjne,
  • zajęcia biblioteczne, czytelnicze, artstyczne,
  • zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • profilowane zajęcia świetlicowe, w czasie których rozwijają zainteresowania sportowe, plastyczne, muzyczne i matematyczne.
  • zajęcia wolontariackie w Szkolnym Kole Caritas,

  Tradycją szkoły jest organizacja imprez środowiskowych:

  • Bale charytatywne – andrzejkowy i karnawałowy
  • Pikniki Rodzinne
  • Rajdy rowerowe i piesze
  • Kuligi klasowe
  • Biwaki
  • Wycieczki szkolne
  • wyjazdy na basen i lodowisko.

            Za pozyskane przez rodziców fundusze z imprez środowiskowych organizujemy wycieczki szkolne.

  Atrakcyjność zajęć przyrodniczych wzbogacają rajdy rowerowe i piesze. 

  Realizujemy projekty ekologiczne dzięki współpracy z Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Pozyskane dotacje przeznaczamy na doposażanie naszej placówki w pomoce dydaktyczne i nagrody książkowe o tematyce ekologiczno - przyrodniczej dla uczniów. 

           Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,  powiatowych, gminnych i szkolnych. Sukcesy uwieńczone zostają atrakcyjnymi nagrodami.

   Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. W szkole działa Szkolne Koło Caritas. Uczniowie organizują zbiórki żywności, odzieży dla osób potrzebujących w naszym środowisku lokalnym oraz pomagają ludziom chorym. Parafianie i ks. Proboszcz wspierają szkołę w  dożywianiu uczniów. Uczniowie potrzebujący otrzymują ciepły posiłek dzięki dofinansowaniu  z GOPS w Miłkach. Szkołą aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Kultury w Miłkach, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Rydzewa, Sołectwem wsi Rydzewo, Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzewie oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Gizycku.

                                

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć