e-lekcje

  Klasa 3

   

  Drodzy uczniowie i rodzice.

         W zakładce znajduje się lista przedmiotów, przy których nauczyciele będą umieszczali tematy zajęć na kolejne dni zgodnie z planem lekcji.

         Pod wyżej wymienioną listą przedmiotów znajdą się zajęcia archiwalne, to znaczy te, które odbywały się w dniach do    24 marca 2020 roku – będą one oddzielone zwrotem „ZAJĘCIA ARCHIWALNE” oraz dodatkowo zaznaczone kolorem szarym.

  Zapraszam do systematycznej pracy przy zachowaniu zasad BHP.


  Edukacja wczesnoszkolna

  25.03 Język polski, temat: W poszukiwaniu wiosny. Do wykonania ćwiczenia 1, 3/60 w zeszycie, zadanie 2 w ćwiczeniach. Przeczytać wiersz z podręcznika str.51. W zeszycie w linię można wykonać ilustrację do wiersza.

              Matematyka, temat: Obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań. Do wykonania zadanie 9/35 w zeszycie.

  26.03.docx

  27.03.docx

  30.03.docx

  31.03.docx

  1.04.docx

  02.04.2020.docx

  03.04.docx

  06.04.docx

  07.04.docx

  08.04.docx

  15.04.docx

  16.04.docx

  17.04.docx

  20.04(1).docx

  21.04.docx

  22.04.docx

  23.04.docx

  24.04.docx

  27.04.docx

  28.04.docx

  29.04.docx

  30.04.docx

  4.05.docx

  5.05.docx

  6.05(1).docx

  7.05.docx

  8.05.docx

  11.05.2020(1).docx

  12.05.docx

  13.05.docx

  14.05.docx

  15.05.docx

  18.05.docx

  19.05.docx

  20.05(1).docx

  21.05 Test wiadomości i umiejętnści. 

  sprawdzian-7-zintegrowanekl.3.pdf

  22.05 Test wiadomości matematycznych.spr_mat_roczny_kl.3.pdf

  25.05(1).docx

  26.05 - Język polski: "Moja mama jest wspaniała". Tekst z podręcznika s.44, ćwiczenie 5/46.

  27.05.docx

  28.05.docx

  29.05 żuraw i czapla. Czytanie wiersza,ćwiczenia 5,6 str.43. Matematyka- Znaki rzymskie 1,3,4 str.67

  1.06.docx

  2.06.docx

  3.06-4.06.docx

  5.06.docx

  8.06.docx

  tematy_lekcji_9.06-19.06.docx

  22.06-26.06_tematy.docx

  Edukacja muzyczna

  Witam Was. Bardzo proszę abyście wysłuchali piosenki wielkanocnej i zrobili piękną ilustrację https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4. Następnie gotową pracę wyślecie mi na maila. Pozdrawiam Ewa Horoszkiewicz

   

  21.04  Posłuchajcie oberka https://www.youtube.com/watch?v=SK_yJ5lubs0  Dziewczynki niech zrobią  wianek z kwiatków z bibuły a chłopcy  czapki  z kartonu . Gotowe wianki i czapki będą nam potrzebne do tańca oberka . Proszę przesłać mi gotową pracę na maila do 27.04  Pozdrawiam Ewa Horoszkiewicz

  28.04 Dziękuję Wam za piękne prace . Zasługujecie na ocenę celującą . Dziś posłuchajcie sobie nowy instrument , który nazywa się Fletnia Pana https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig

  5.05 Proszę, przesłuchajcie sobie piosenkę i prześpiewajcie https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg

  12.05 Mam nadzieję, że ta piosenka Was trochę rozbawi https://www.youtube.com/watch?v=r8mu3mPowIM

  19.05 Zapoznajcie się z pięknym i bardzo trudnym instrumentem czyli skrzypcami 

  https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w&t=187s


  Religia

  Kochani rozpoczynamy zgodnie z planem lekcji, który nas obowiązywał do tej pory. W szczególny sposób proszę

  Was o codzienną modlitwę połączoną z rachunkiem sumienia. Miejmy nadzieję, że czas I Komunii Świętej się nie zmieni, bo z Panem Bogiem pokonamy tę straszną chorobę. Przygotowujcie się nie ustając w wysiłkach nauki. Ostatnio kiedy byliśmy jeszcze w szkolesmiley rozdałam Wam formułę spowiedzi proszę, abyście nauczyli się na pamięć(poproście rodziców o pomoc). Kacperku Ciebie poproszę, abyś nauczył się z podręcznika str.168-169 ponieważ nie dostałeś kartki do zeszytu, ale nie martw się to też jest dobra wersja. 

  Jutro tj. 26.03.2020r. zapiszcie w zeszycie katechezę (pamiętajcie za każdym razem o numerowaniu katechez i wpisywaniu dat). Temat: Chcę naprawić zło. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Przeczytajcie opowiadanie s. 72-73 i wykonajcie    ćwiczenie 1 s.54 i 55. (w ćwiczeniach). W zeszycie napiszcie ostatnie zdanie z podręcznika z podtytułu "Pamiętam i wypełniam".  Rodzicom życzę wytrwałości i nadziei. Informacje dotyczące przygotowań do I Komunii Św. w parafii będą dostępne w swoim czasie na stronie parafii św. Andrzeja Boboli w Rydzewie. Szczęść Boże

  30.03.20 r.Temat: Jezus oddaje za nas życie. W podręczniku i ćwiczeniach kat. nr 40. Przeczytajcie całą katechezę zaś potem  taki temat zapiszcie do zeszytów. Następnie pod tematem krótką modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (odmówcie tę modlitwę i nauczcie się na pamięć). W ćwiczeniach do zrobienia str. 86 i 87. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_40.pdf 

  02.04.20 r. Temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje. W podr. i ćw. kat. nr 42. Jak zawsze katechezę zapisujemy do zeszytu zaś pod tematem treść z niebieskiej ramki. W ćw. str.90-91. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_42.pdf 

  06.04. 20 r. Temat: Pan Jezus ukazuje nam Boga Ojca. W podr. i ćw. kat. nr 31.Proszę  przeczytajcie temat, zapiszcie pod tematem treść z niebieskiej ramki i wykonajcie ćw. 1 i 2. Proszę abyście przysłali wykonane zadania w zeszycie i ćwiczeniach na mój tel. 728191670 lub e-mail u.chodansprydzewo@o2.pl   Szczęść Boże 

  16.04.20 r.   Temat: Apostołowie wypełniają misję Pana Jezusa.   Podr. i ćw. kat. nr 32. W zeszycie pod tematem narysujcie dużą łódź, obok napiszcie dużymi literami: JEZUS i poszukajcie piosenki pt: Barka (zaśpiewajcie- można rodzinnie) i przepiszcie słowa pierwszej zwrotki.  Wykonajcie ćw. s. 64 i 65. Szczęść Boże.kl_3_sp_kat_32_0.pdf,      kl_3_sp_kat_32_cw.pdf 

  20.04.20 r. Temat: Chcę słuchać Boga. Podr. i ćw. kat. nr 33. Przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i odpowiedzcie na pytanie? Czy można się rozwijać i stawać mądrym, jeśli nigdy w życiu nikogo się nie słuchało? i przepiszcie słowa z żóltej ramki s. 86. Poproście rodziców, aby przeczytali z wami dowolny fragment Ewangelii, może być z dzisiejszego dnia. Można wejść na www.mateusz.pl i odszukać czytania na każdy dzień ( zachęcam do rozważenia).  W ćwiczeniach s. 66 i 67. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_33.pdf  kl_3_sp_kat_33_cw.pdf Prace proszę przysłać. 

  23.04.20 r. Temat: Wierzę w Boga, Stworzyciela. Podr. i ćw. kat. nr 34. Przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i zapiszcie pod tematem tekst z niebieskiej ramki. W ćw. s.68 i 69. Szczęść Boże kl_3_sp_kat_34.pdf kl_3_sp_kat_34_cw.pdf 

  27. 04. 20 r. Temat: Wierzę w Jezusa, Syna Bożego. Podr. i ćw. kat. nr 35. W zeszycie pod tematem zapiszcie ozdobnie: Liturgia słowa - wyznanie wiary. W ćw. s. 70 i 71. Szczęść Boże.kl_3_sp_kat_35.pdf kl_3_sp_kat_35_cw.pdf.  

  Dodatkowa informacja związana z I Komunią Świętą: Ks. Proboszcz zaproponował udzielenie I Komunii Św. w dwóch grupach sześcioosobowych. Dzieci jest dwanaścioro: jedna gupa np. Rydzewo-Paprotki-Jagodne Małe w sobotę 13.06.20 r. o godz.13.00 , druga gupa Bogaczewo- Kleszczewo w sobotę 20.06.20 r. o godz. 13.00. Książeczki i stroje dotarłyby w maju. Rodzice przygotują dzieci do spowiedzi, która odbyłaby się w piątek razem z próbą generalną. Wcześniej odbyłoby się jedno spotkanie przygotowujące dzieci. Organista poprowadzi śpiewy. Taka jest propozycja proszę o przemyślenie i skontaktowanie się ze mną. Jeśli ta forma nie spotka się z akceptacją to poczekamy do jesieni. Proszę o odpowiedź i przekazanie tej informacji rodzicom z Bogaczewa ( Bardzo prszę o to Panią Łęgę) Z góry dziękuję. Szczęść Boże 

  30.04.20 r. Temat: Maryja pierwsza wśród błogosławionych. W podr. i ćw. kat. nr 50. Proszę przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i pod tematem w zeszycie na podstawie tego tekstu odpowiedzcie na pytanie: Jak dostać się do nieba? Zaś w ćw. wykonajcie s.110-112. W miesiącu maju w szczególny sposób modlimy się do Matki Bożej. Proszę, abyście z rodzicami w miarę możliwości odmawiali litanię Loretańską prosząc o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej. kl_3_sp_kat_50_i_blogoslawienstwa.pdf  kl_3_sp_kat_50_cwicz.pdf Grupa dzieci przystępujących do I Komunii Św. w czerwcu proszę aby douczyła się katechizmu i formuły spowiedzi, powtórzyła to co umie. Na spotkaniu, które odbędzie się w czerwcu sprawdzę Waszą wiedzę (przyniesiecie też zeszyty). Szczęść Boże. 

  04.05.20 r. Temat: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. W podr. i ćw. kat. nr36. Proszę przeczytajcie cały temat z książki i pod tematem zapiszcie czerwonym kolorem: Duch Święty nieustannie działa w Kościele. W ćw. s.72-74. Szczęść Boże.kl_3_sp_kat_36.pdf  kl_3_sp_kat_36_cw.pdf 

  07.05.20 r. Temat: Wierzę w święty Kościół powszechny. Wyznanie wiary. W podr. i ćw. kat. nr 37. Proszę przeczytajcie tekst Pisma Świętego z żółtej ramki oraz tekst znajdujący się poniżej i odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania: 1.Kto w imieniu Apostołów wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa? 2. Jakie zadania do wypełnienia dał Pan Jezus Apostołom? 3. Kto dzisiaj wypełnia zadania św. Piotra i Apostołów? 4. Jak nazywa się obecny papież? Pomódl się za papieża, biskupów i swojego księdza proboszcza. Wykonaj ćw. 1,2,3 s.75-77. Prace proszę przesłać. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_37.pdfkl_3_sp_kat_37_cw.pdf 

  11.05.20 r. Temat: Z ufnością prosimy Boga. W podr. i ćw. kat. nr 38. Pod tematem napisz drukowanymi literami: MODLITWA POWSZECHNA, przeczytaj tekst "Przeczytajmy razem" i wykonaj w ćwiczenia na s.78-80. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_38_(1).pdf  kl_3_sp_kat_38_cw.pdf  

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań. 

  14.05.20 r. Temat: Przynosimy nasze dary. W podr. kat. nr 41. Pod tematem zapiszcie: LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - PRZYGOTOWANIE DARÓW. Przeczytaj opowiadanie "Dlaczego chleb i wino?" oraz "Przeczytajmy razem" i wykonaj ćw. s.88-89. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_41.pdf kl_3_sp_kat_41_cw.pdf 

  18.05.20 r. Temat: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Po napisaniu tematu obejrzyjcie ten film i napiszcie co najbardziej  zapamiętaliście z życia Karola Wojtyły. Prace proszę przesłać.   

  21.05. 20 r. Temat: Wielbimy Boga . Liturgia eucharystyczna - nasze dziękczynienie. Proszę przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i pod tematem zapiszcie zdania z niebieskiej ramki. W ćw. s.92 i 93. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_43.pdf kl_3_sp_kat_43_cw.pdf Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii przypominam o codziennej modlitwie o dobre przygotowanie się do spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii i nauce katechizmu.  

  25.05.20 r. Temat: Zaproszeni na Bożą ucztę. W podr. kat. nr 45. Przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i pomódl się modlitwą ze s. 121. W zeszycie zapiszcie tekst z niebieskiej ramki. W ćw. s.98 i 99. Szczęść Boże.kl_3_sp_kat_45.pdf kl_3_sp_kat_45_cwicz.pdf 

  28.05.20 r. Temat: Pan Jezus daje nam siebie. W podr. kat. nr 47. Przeczytajcie uważnie fragment Ewangelii wg św. Mateusza i odpowiedzcie w zeszycie na następujące pytania: 1.Jakie zmartwienie miał setnik? 2. Dlaczego przyszedł do Pana Jezusa? 3. Jakimi słowami Pan Jezus pochwalił setnika? 4.Gdzie my powtarzamy podobne słowa, które wypowiedział setnik? W ćw. s. 101 i 102. Prace proszę przesłać. Szczęść Boże kl_3_sp_kat_47.pdf kl_3_sp_kat_47_cwicz.pdf 

  01.06. 20 r. Temat: Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! smiley Postaraj się zrobić coś dobrego dla innych. Szczęść Boże. 

  Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do religii na przyszły rok szkolny: Obowiązują nadal te same podręczniki, tzn. swój możecie odsprzedać młodszym klasom i odkupić od starszej klasy o rok. Pamietajcie,że używany podręcznik przeceniamy. Nowe kupujemy tylko zeszyty-najlepiej 60k. w kratkę, (ćwiczeń nie kupujemy)- w 4 kl. nie wymagam prowadzenia ćwiczeń.  

  04.06.20 r. Temat: Przyjmujemy Pana Jezusa. Komunia Święta. W podr. kat. 48. Z uważnie przeczytajcie temat i pod tematem w zeszycie zapiszcie zdanie z niebieskiej ramki.Ćw.1 i 2 s. 103. Szczęść Boże. 

  08.06.20 r. Temat: Chrystus Pan karmi nas. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. W podr. kat. nr 60. Przeczytaj tekst "Przeczytajmy razem" i wykonaj ćwiczenie s. 128. Z miłością i wiarą weź udział w Eucharystii w tej uroczystości - 11.06. katechizm_sp3_katecheza_60.pdf katechizm_sp3_cwiczenie_60.pdf Szczęść Boże. 

  15.06.20 r. Temat: Kochać jak Jezus. W podr. kat. nr 49. Przeczytajcie tekst "Przeczytajmy razem" i wykonajcie zadanie tylko w ćwiczeniu s. 104-105. Szczęść Boże. kl_3_sp_kat_49_i_schemat_liturgii.pdf kl_3_sp_kat_49_cwicz.pdf 

  22.06.20 r. Temat: Szczęśliwi ubodzy w duchu. W podr. kat. nr 52. Zadanie do wykonania tylko w ćwiczeniach s. 116-118. Z pomocą do wykonania zadania jest tekst: "Przeczytajmy razem". katechizm_sp3_katecheza_52.pdf katechizm_sp3_cwiczenie_52.pdf . Szczęść Boże. 

  25.06.20 r. Temat: Panie Jezu będziemy wierni. W podr. kat. nr 61. W ćwiczeniach s. 129-131. Szczęść Boże. katechizm_sp3_katecheza_61.pdf katechizm_sp3_cwiczenie_61.pdf . Życzę radosnych w łączności z Panem Bogiem przeżytych wakacji. Podziwiajcie dzieła Stwórcy i dziękujcie Panu Bogu za Jego miłość i dary podczas każdej Mszy Świętej.


  Język angielski

  Hello KIDS! smiley W każdym tygodniu spotykamy się trzy razy. Będziecie otzrymywać zadania do trzech lekcji. DACIE RADĘyes

   

  24.03.2020 - Bajka o trzech misiach i złotowłosej. - KOŁO ZAINTERESOWAŃ.

  Nazywacie się SWEECIAKI na QUIZLECIE. Dołączcie do klasy - szczegóły w lekcji poniżej. Kliknijcie na datę.cool GOOD LUCK!

   

  25.03.2020 In the morning

  26.03.2020 In the morning - part 2.

  31.03.2020 My daily routine (Moje codzienne czynności). - koło zainteresowań.

  01.04.2020r Unit 5 - revision.

  02.04.2020 Mimi's Daily Routine - Dzień Mimi.

  07.04.2020r I know - sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału "My week". - koło zainteresowań.

  08.04.2020 Easter Time

  15.-16.04.2020r Seasons and months - utrwalam wiedzę.

  21.04.2020 Seasons, months, days - juz umiem! - koło zainteresowań.

  22.04.2020 Seasons, months, days - już umiem! (powtórka)

  23.04.2020 Porozmawiajmy o pogodzie. What’s the weather like today?

  Od tego tygodnia lekcje jezyka angielskiego będą się "odbywały" dwa razy w tygodniu - śrooda i czwartek.

  29. /30. 04.2020 What’s the weather like today? - potrafię opisywać pogodę.

  06.05.2020 My favourite season. Moja ulubiona pora roku.

  07.05.2020 I like spring. Lubię wiosnę.

  13.05.2020 What’s the weather like in autumn? Jaka pogoda jest jesienią?

  14.05.2020 To the mountains. W góry.

  20.-21.05.2020 Diagnoza przedmiotowa z języka angielskiego. Arkusz online.

  27.05.2020 S: Review 6. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6.

  28.05.2020 Subject: What’s the time? Która godzina?

  03.06.2020 Subject: What time is it? Która godzina? - o okreslaniu godziny ciąg dalszy.

  04.06.2020 S: Travelling. Podróżowanie.

  10.06.2020 Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig".

  24.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 2.

  25.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 3.

   


  Plastyka

  26 marca czwartek: Zachęcam do udziału w konkursach zamieszczonych w zakładce KONKURSY. Zdjęcia prac można wysyłać sms pod numer 601706941. Będziemy je również umieszczać na szkolnym facebooku. Pozdrawiam. Jolanta Książkiewicz.

  2_kwietnia_plastyka_kl_3(1).pdf

  16_kwietnia_plastyka_kl3.pdf

  23_kwietnia_plastyka_kl3.pdf

  30_kwietnia_kl_plastyka_kl_III.pdf

  7_maja_plastyka_kl_3.pdf

  14 maja Propozycja na dziś znajduje się w linku: https://www.youtube.com/watch?v=2IP6YB4FGr4

  Wybierzcie sobie coś lub zaproponujcie własne pomysły.Miłej zabawy. Na Wasze dzieła czekam tydzień :)

  21_maja_plastyka_kl_3.pdf

  28_maja_plastyka_kl3.pdf

  4_czerwca_plast_kl3_Abstrakcja.pdf

  25 czerwca Rysujemy patykiem po piasku. Wszystkiego bezpiecznego na wakacje:-)

   

   

   


  Informatyka

  Piątek 27 marca: Proszę o zapoznanie się w zakładce Konkursy z propozycją konkursu informatycznego #JaTyOnOff oraz przesłanie zdjęcia na adres jolkak16@wp.pl opatrzonego imieniem i klasą do 3 kwietnia 2020r. lub sms pod numer telefonu 601706941. Pozdrawiam. Jolanta Książkiewicz

  3 kwietnia informatyka klasa 3

   

  Ćwiczymy pisanie na klawiaturze. Proszę uruchomić stronę internetową www.pisupisu.pl, odszukać dział Klawiatura i pobawić się. Powodzenia!. Jolanta Książkiewicz.

  17_kwietnia_informatyka_kl3.pdf

  24_kwietnia_inf_kl3.pdf

  8_maja_inf_kl3.pdf

  15 maja W programie Paint, innym graficznym lub na telefonie narysuj lub wklej zdjęcia będące prezentem dla mamy, taty lub innego członka rodziny z okazji, że Ich mamy. Na zdjęcia lub zrzuty ekranów czekam tydzień. Miłej zabwy!

  22_maja_inf_kl3.pdf

  29 maja Witam w kolejnym dniu. Trochę zabawy wirtualnymi klockami Lego. Niczego nie trzeba wysyłać- to taki prezencik z okazji Dnia Dziecka. Chyba,że ktoś chce się pochwalic, to proszę bardzo. Pozdrawiam.Kliknijcie w poniższy link:

  http://www.publishyourdesign.com/design

  5 czerwca Bezpieczny internet https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14

  19 czerwca Podsumujmy. Napiszcie do mnie maila co Wam najbardziej się podobało w pracy  szkolnej i w pracy zdalnej podczas zajęć z informatyki w kl 3. Do zobaczenia w kl.4:)

   

   

   

   

   

   

   

   


  Wychowanie fizyczne

  30_marca_wf.pdf

  31_marca_wf.pdf

  1 kwietnia: Pamiętacie taniec Czekolada? Przypominam: You Tube Chocolate choco choco. Miłej zabawy! Połączcie siły z Rodzicami. Pozdrawiam!

  6 kwietnia. Proponuję pomóc rodzicom w świątecznych porządkach na podwórku :)

  7 kwietnia Zachęcam przy otwartym szeroko oknie abyście zrobili wiosenne porządki w swoim pokoju :)

  8 kwietnia. Zachęcam do pomocy rodzicom w pracach ogrodowo-polowych. Pozdrawiam życząc ZDROWYCH Świąt Wielkanocnych.

  15_kwietnia_wf.pdf

  20 kwietnia: Uruchamiamy stronę internetową www.youtube.com WF w domu lekcja 1

  21 kwietnia: Korzystajcie z pięknej pogody lub uruchamiamy stronę internetową www.youtube.com WF w domu lekcja 2 Turbo rozgrzewka.

  22 kwietnia: poćwiczcie z wf w domu lekkcja 3 siła i sprawność na www. youtube.com oraz korzystajcie ze słonecznej pogody.

  27 kwietnia dziś kolejny odcinek WF w domu lekkcja 4-23 ćwiczenia siatkarskie na www.youtube.com.

  Zachęcam również do aktywności podwórkowej.

  28_kwietnia_wf_kl_III.pdf

  29_kwietnia_wf_kl_III.pdf

  04 maja. Zachęcam do wznowienia treningów na www.youtube.com Wf w domu lekcja 7-drabinka koordynacyjna z papieru oraz do aktywności na popdwórku.

  05 maja Zachęcam do wykonanania samodzielnie napoju izotonicznego w domu, który będzie pomocny przy codziennych aktywnościach. Przepis znajdziecie na www.youtube.com Wf w domu lekcja 8. Jak zrobić domowy izotonik?

  06 maja Poćwiczcie razem z www.youtube.com Wf w domu lekcja 9 Ćwiczenia na zdrowie :)

  11_maja_wf_kl_3.pdf

  12_maja_wf_kl_3.pdf

  13 maja Ćwiczeń naszych ciąg dalszy kliknij i ćwicz https://www.youtube.com/watch?v=UVFpCQNiGSg

  18_maja_wf_klasa_3_.pdf

  19_maja_wf_klasa_3_Cwiczenia_koordynujace.pdf

  20_maja_wf_kl.3.pdf

  25_maja_wf_kl_3_Trening_silowy_z_plecakiem.pdf

  26 maja. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Mam:)) Dziś ćwiczenia zdalne lekcja 17- najlepsze ćwiczenia z piłką:

  https://www.youtube.com/watch?v=aDUfg3X08ps

  27 maja ćwiczmy dalej razem https://www.youtube.com/watch?v=8HItNvZEERY

  28 maja poćwiczcie z kolejną 18 lakcją https://www.youtube.com/watch?v=0NCIDZRWCfc

  1 czerwca Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka:)) Co jeść przed lekcjami wf obejrzysz tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=2iUTT1Y7kP0

  2 czerwca Zachęcam do aktywności na świeżym powietrzu oraz z kolejną lekkcją wf w domu:

  https://www.youtube.com/watch?v=evhDzdba9ys

  3 czerwca. Zachęcam do podwórkowych aktywności oraz https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg

  8_czerwca_wf_kl_3_Trening_z_balonem.pdf

  9_czerwca_wf_kl3_Volleyball_exercices.pdf

  10_czerwca_wf_klasa_3_Cwiczenia_z_recznikiem.pdf

  15 czerwca.Zachecam do ćwiczeń z butelką, które znajdziecie klikając w link:
  https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

  22 czerwca Witam już w okresie letnim. Zachęcam do bezpiecznych z pełnoletnim opiekunem zabaw w wodzie, jeżeli ktoś nie lubi to zachęcam do dalszych ćwiczeń z bohaterami filmika https://www.youtube.com/watch?v=CQggFYBTC3M

  23 czerwca Zachęcam do kolejnych aktywności ruchowych z filmem https://www.youtube.com/watch?v=gSOShk4UTNI

  24 czerwca ostatnie w tym roku szkolnym zmagania ruchowe zdalnie. https://www.youtube.com/watch?v=kZ9Im8zj0yQ

  Wszystkiego bezpiecznego na wakacje:)

   

   

   

   


  "ZAJĘCIA ARCHIWALNE"


  Drodzy uczniowie klasy 3. W związku z przerwą związaną z zawieszeniem zajęć bardzo proszę utrwalać wiadomości z języka polskiego i matematyki. W ćwiczeniach polonistycznych wykonujemy zadania do strony 54. Zaś w matematycznych do strony 33. Jeśli będą ćwiczenia których nie będą mogły dzieci wykonać to proszę zostawić, zrobimy później w klasie. Przypominam o codziennym doskonaleniu techniki czytania i tabliczce mnożenia i dzielenia. Proszę utrwalać części mowy i ortografię. Jeśli ktoś  z Rodziców będzie potrzebował kontaktu ze mną, to bardzo proszę dzwonić. Przypominam również o napisaniu w zeszycie z polskiego listu, opisu, zaproszenia, życzeń i ogłoszenia. Tematy wypowiedzi pisemnych dowolne. Pozdrawiam Wioletta Bujnowska.

  Religia: Zachęcam do codziennej rodzinnej modlitwy o wygaszenie koronawirusa.

   Proszę o powtarzanie nauczonego katechizmu i uczenie się zgodnie z zapisami w tabelce wklejonej do zeszytu. Należy uzupełnić wszystkie zaległości w ćwiczeniach. Pozdrawiam 

                                                                                       Urszula Chodań

  ENGLISH - JĘZYK ANGIELSKI cool

  Hello children! smileyIt’s me – your English teacher. Witajcie. Mam dla Was kilka zadań z języka angielskiego na czas naszej kwarantanny. Oto one:

  • ZADANIE 1 – Days of the week. (dni tygodnia).   12.03.2020, 17.03.2020 (koło zainteresowań)

  1. Powtórzcie, proszę,  i utrwalcie nazwy dni tygodnia. Pamiętacie piosenkę, którą     słuchaliśmy podczas lekcji? Odtwórzcie ją jeszcze raz  albo kilka razy i poćwiczcie wymowę dni tygodnia w języku angielskim.  Oto link do niej:   https://youtu.be/mXMofxtDPUQ

  2. A teraz poćwicz dni tygodnia, korzystając z Learning Apps. Mam dla Ciebie trzy linki. Powodzenia ;)

  https://learningapps.org/3166590

  https://learningapps.org/3804188

  https://learningapps.org/3166437

   

  BRAVO!

  • ZADANIE 2  - SEASONS OF THE YEAR (pory roku) 18.03.2020

  1. Na początek zapisz w zeszycie:

  Lesson

  Subject: Seasons and months.

  SEASONS (pory roku)

  spring – wiosna

  summer – lato

  autumn – jesień

  winter – zima

  2. Teraz posłuchaj wymowy. Powtórz. https://youtu.be/DR3iCoD4fTY

  • ZADANIE 3. -  Months of the year (miesiące) 19.03.2020
  1. Najpierw dokończ notatkę:

   

  MONTHS (miesiące) -  PAMIĘTAJ! – nazwy miesięcy tak jak nazwy dni tygodnia piszemy WIELKĄ LITERĄ

  January     styczeń

  February  luty

  March  marzec

  April  kwiecień 

  May   maj

  June    czerwiec

  July   lipiec

  August  sierpień

  September    wrzesień

  October   październik

  November     listopad

  December    grudzień

  1. Poćwicz wymowę:  https://youtu.be/dq2JMC3Wfyo
  2. Czas na piosenkę  - a nawet dwie:   https://youtu.be/gtc4c1JlAEM

                                                                               https://youtu.be/Fe9bnYRzFvk

  1. Poćwicz pisownię: https://learningapps.org/2714196

                                  

                                   https://learningapps.org/1265563

                                 https://www.freddiesville.com/games/months-of-the-year-vocabulary- word-search-puzzle-online/

   

                 Dla bardziej wtajemniczonych: https://learningapps.org/3473465

   

  1. Pory roku i miesiące razem!  https://learningapps.org/4870317

   

  W następnym tygodniu znowu coś Wam podrzucę.

  GOOD LUCK yes

  Your English teacher - Beata Harasim

                                      

  CZWARTEK 19 MARCA 2020r.

   

  Informatyka: Proszę o zapoznanie się w zakładce Konkursy z propozycją konkursu informatycznego #JaTyOnOff oraz przesłanie zdjęcia na adres jolkak16@wp.pl opatrzonego imieniem i klasą do 3 kwietnia 2020r.

  Plastyka: Proszę o zapoznanie się z ofertą konkursów plastycznych oraz wzięcie udziału w jednym z nich. Dokumentacją konkursową zajmiemy się po powrocie do szkoły.

  Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz


   

  22.03.2019 Drodzy Uczniowie klasy 3. Za wami tydzień spędzony w domu. Wiem, że ten czas poświęcacie na naukę. Bardzo mnie to cieszy. Jestem z Was dumna. W nadchodzącym tygodniu proszę ćwiczyć pisanie dłuższych form, typu list, opis,życzenia. Zachęcam również do doskonalenia techniki czytania. Do czytanek, które są w podręczniku, proszę układać po 3 pytania. Z matematyki rozszerzamy zakres liczbowy do 1000. Dodajemy pełnymi setkami. Ćwiczcie proszę mnożenie, dzielenie. Dzieląc duże liczby, rozkładamy je np.:96:3=90:3+6:3=30+2=32. Rodzice mogą pokazać dzieciom dzielenie pisemne, jako zachętę, nowość, ponieważ tego dzielenia będą się uczyć w kl.4. W ćwiczeniach matematycznych proszę zrobić stronę 34,35,36. Proszę Rodziców, o pomoc dzieciom i jeśli zdaniem Państw czegoś jest za dużo lub jest za trudne proszę zrobić mniej. Jak dzieci chciałyby przesłać do mnie swoje listy, zaproszenia, opisy do sprawdzenia to bardzo proszę na moją pocztę: adi811@op.pl. Pozdrawiam wszystkich, pamiętatam o Was kochani i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć