e-lekcje

  Klasa 4

  Drodzy uczniowie i rodzice.

         W zakładce znajduje się lista przedmiotów, przy których nauczyciele będą umieszczali tematy zajęć na kolejne dni zgodnie z planem lekcji.

         Pod wyżej wymienioną listą przedmiotów znajdą się zajęcia archiwalne, to znaczy te, które odbywały się w dniach do    24 marca 2020 roku – będą one oddzielone zwrotem „ZAJĘCIA ARCHIWALNE” oraz dodatkowo zaznaczone kolorem szarym.

  Zapraszam do systematycznej pracy przy zachowaniu zasad BHP.


  Religia

  Kochani kontynuujemy naszą naukę według planu lekcji. Milej byłoby w realusmiley. Proszę abyście pamiętali                     o codziennej modlitwie( pamiętam o Was w modlitwie) i systematycznej nauce. Liczę na Waszą sumienność. Bardzo ważne jest, abyście zapisywali katechezy według kolejności i uzupełniali wpis daty na marginesie. Niektóre prace będę prosiła, abyście odsyłali       na e-maila:u.chodansprydzewo@o2.pl lub zapisali w zeszycie, zrobili zdjęcie i wysłali na mój tel: 728191670. Zeszyty sprawdzę po powrocie do szkoły. Pamiętajcie o powtórzeniu katechizmu. Szczęść Boże

  27.03.20 r. Temat: Mówię Panu Bogu "Amen". 

  Katecheza w podręczniku nr 30. Przeczytajcie i na podstawie treści wyjaśnijcie pisemnie w zeszycie co znaczy słowo: Amen

  30.03.20 r. Temat: Modlę się do mojego Ojca.

  Kat. w podr. nr 31. Na podstawie tematu i znajomości Modlitwy Pańskiej( Ojcze nasz) napiszcie odpowiedź na pyt. Dlaczego w modlitwie Pańskiej nazywamy Boga Ojcem i wymieńcie o co w niej prosimy. Odpowiedź proszę przysłać. katechizm_4sp_katecheza_31.pdf 

  03.04.20 r. Temat: Rozumiem naukę Pana Jezusa.       W podr. kat. nr 32. Notatką w zeszycie niech będzie napisanie co znaczy gest przekazywanego znaku pokoju, który czynimy podczas Mszy Świętej. katechizm_4sp_katecheza_32.pdf 

  06.04.20 r. Temat: Radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa - zwyczaje i tradycje wielkanocne.    Tematu nie ma w podręczniku. Proszę abyście przeprowadzili wywiad  rodzinny na temat przeżywania świąt Wielkanocnych w waszej rodzinie dawniej i dziś. Napiszcie z kim przeprowadziliście wywiad i zapiszcie go w zeszycie. Pracę proszę wysłać (e-mail lub telefon) będzie oceniona. Ważna jest forma wywiadu (może to będzie dobra okazja, aby zadzwonić do babci i dziadka, aby dowiedzieć się jak przeżywali Wielkanoc w dawniejszych czasach, nie zapomnijcie złożyć życzeń. Szczęść Boże.

   Kochani rodzice. Cieszę się się, że dopilnowujecie lekcji dzieci. Proszę abyście wysyłali tylko te prace o które poproszę. Katechezy w zeszycie należy prowadzić na bieżąco. Życzę wytrwałości. Pozdrawiam 

  17.04.20 r. Temat: Przyjmuję Pana Jezusa.      W podr. kat. nr 33.  Przeczytajcie temat i wykonajcie ćwiczenia. katechizm_4sp_katecheza_33.pdf,    cwiczenia_4sp_cwiczenie_33.pdf. Prace proszę przesłać ( ćwiczenie  wykonajcie w zeszycie pod tematem). Czekam również na zaległe prace niektórych uczniów. Szczęść Boże. 

  20. 04. 20 r. Temat: Pan Jezus zaprasza mnie do domu Ojca.   W podr. kat. nr 34. Zapoznajcie się z treścią tematu oraz odszukajcie fr. z Pisma Świętego (J 14, 1-4) i wykonajcie pod tematem ilustrację do usłyszanej przemowy Pana Jezusa. kl_4_sp_kat_34_0.pdf Szczęść Boże 

  24.04.20 r. Temat: Wierzę Panu Jezusowi. W podr. kat. nr 35.  Wyjaśnij czym jest wiara w życiu człowieka? oraz poszukaj ilustracji przedstawiającej sposób wyrażania przez ludzi wiary i wklej ją do zeszytu (jeśli nie znajdziesz ilustracji -narysuj) i pomódl się słowami Aktu wiaryPracę proszę przesłać. Szczęść Boże. kl_4_sp_kat_35.pdf 

  27.04.20 r. Temat: Maryja Królową Polski. Już niedługo jeden z najpiekniejszych miesięcy - maj. W  maju w szczególny sposób modlimy się do Matki Bożej. Może i Tobie uda się zaplanować tak czas, aby w maju odmawiać Litanię do NMP (zachęcam), bo właśnie Maryja w czasie swych objawień prosiła dzieci o modlitwę. Proście Matkę Najświętszą o ustanie pandemii i zwracajcie serca do Boga. Z książeczki do nabożeństwa odszukaj Litanię do NMP (Loretańska) i zapisz pod tematem trzy dowolnie wybrane wezwania zakończone słowami: módl się za nami. Szczęść Boże. 

  04.05.20 r. Temat: Naśladuję Pana Jezusa. W podr. kat. nr 36. Po zapisaniu tematu i przeczytaniu treści w podręczniku napisz pełnym zdaniem odpowiedź  na pytanie: Dlaczego Pan Jezus wzywa nas do pełnienia czynów miłosierdzia? Szczęść Boże kl_4_sp_kat_36.pdf  

  08.05.20 r. Temat: Czuję obecność Pana Boga. W podr. kat. nr 37. Po przeczytaniu treści tematu dokończcie zdania: 1.Opatrzność Boża to.....    2. Pan Bóg nawet złe zamiary człowieka przemienia w ..........     3. O Opatrzności Boga możemy rozmawiać tylko w świetle....     (Uzupełnione zdania proszę zapisać pod tematem i przesłać). Szczęść Boże. kl_4_sp_kat_37.pdf 

  11.05.20 r. Temat: Doświadczam opieki Pana Boga. W podr. kat. nr 38. Przeczytaj treść tematu i napisz czym zajmuje się organizacja Caritas. I w kilku zdaniach o Bracie Albercie Chmielowskim (znajdziesz na końcu podręcznika) Możesz też skorzystać ze słowniczka pojęć, który jest na końcu podręcznika. Szczęść Boże. kl_4_sp_kat_38_(1).pdf 

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań. 

  15.05.20 r. Temat: Mogę być szczęśliwy. W podr. kat. nr 39. kl_4_sp_kat_39.pdf po przeczytaniu treści tematu napiszcie pod tematem czym jest błogosławieństwo. Szczęść Boże 

  18.05.20 r. Temat: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Po obejrzeniu tego filmu napiszcie w kilku zdaniach o życiu Karola Wojtyły (to co najbardziej zapamietałeś). Pracę proszę przesłać.  Szczęść Boże.  

  22.05.20 r. Temat: Znalazłem Przewodnika. W podr. kat. nr 41. Po zapoznaniu się z tematem wypisz różnice między wycieczką a pielgrzymką oraz napisz, dlaczego ludzie pielgrzymują do miejsc świętych? Odpowiedzi proszę przesłać. Szczęść Boże. kl_4_sp_kat_41.pdf 

  25.05.20 r. Temat: Jestem wybrany. W podr. kat.nr 42. Korzystając z podręcznika, napisz na czym ma polegać pokój, który Jezus polecił nam wprowadzać w codzienne życie. Szczęść Boże. katechizm_4sp_katecheza_42.pdf 

  29.05.20 r. Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Z książeczki do nabożeństwa wypisz siedem darów Ducha Świętego. Napisz kiedy w tym roku obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże. 

  01.06. 20 r. Temat: Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!smiley Postaraj się dzisiaj zrobić coś dobrego dla innych. Szczęść Boże. 

  Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do religii na przyszły rok szkolny: Obowiązują nadal te same podręczniki, tzn. swój możecie odsprzedać młodszym klasom i odkupić od starszej klasy o rok. Pamietajcie,że używany podręcznik przeceniamy. Nowe kupujemy tylko zeszyty- najlepiej 60k. w kratkę  

  05.06.20 r. Temat: Wiem, komu służę. W podr. kat. nr 43. Na podstawie tematu i zdobytej dotychczas wiedzy napisz, jakie trudności napotykają dzisiaj głosiciele Ewangelii- Dobrej Nowiny. Szczęść Boże. katechizm_4sp_katecheza_43.pdf 

  08.06.20 r. Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało. Z wiarą i miłością weź czynny udział w Eucharystii w tę uroczystość - 11.06. Szczęść Boże. 

  15.06.20 r. Temat: Głoszę Dobrą Nowinę. W por. kat. nr 44. Pamiętaj o niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże.katechizm_4sp_katecheza_44_0.pdf  

  19.06.20 r. Temat: Nie zatrzymuję się w drodze do domu Ojca. W podr. kat. nr 45. katechizm_4sp_katecheza_45.pdf. Szczęść Boże.

  22.06.20 r. Temat: Wakacje z Panem Bogiem. W czasie wakacji odpoczywaj razem z Panem Bogiem - podziwiaj Stwórcę w Jego dziełach i dziękuj w każdej Mszy Świętej za Jego miłość i dary. 


  Język polski

  Witam serdecznie :) Poniżej będą umieszczane tematy datami do pracy zdalnej w domu. Uzupełniamy ćwiczenia i zeszyty, które sprawdzę po powrocie do szkoły. Odsyłamy do mnie tylko wybrane ćwiczenia bądź zagadnienia na adres mailowy e.zieteksprydzewo@ lub na Messenger.

  Pozdrawiam. Ewelina Ziętek

  Rinata: 12.03.20r..odt

  Rinata: 17.03.20r..odt

  Rinata: 19.03.20r..odt

  Tematy 16-20.03.20r.  23.03.20r.(1).pdf

  Temat: Co się zdarzylo w karczmie Rzym? (2h) 24_25.03.20r..pdf

  Rinata: 24.03.20r..odt

  Temat: Teatralne czary. 26.03.20r..pdf

  Rinata: 26.03.20r..odt

  Temat: Ludzie teatru. 27.03.20r.(2).pdf

  Temat: Podsumowanie wiadomości. (2h) 30-31.03.20r..pd

  Rinata: 31.03.20r..odt

  Temat: Ruszamy w podróż do baśniowej krainy. 01.04.20r.(1).pdf

  Temat: Dobroć nagrodzona Kopciuszek.(2h) 02-03.04.20r..pdf

  Rinata: 02.04.20r..odt

  Temat: Nie pomoże dobra wróżka. 06.04.20r.(1).pdf

  Temat: Jak napisać zaproszenie? (2h) 07-08.04.20r..pdf

  Rinata: 07.04.20r..odt

  Temat: Jaką funkcję pełni przyimek? 15.04.20r.(1).pdf

  Temat: Świat baśni. 16.04.20r..pdf

  Rinata: 16.04.20r..odt

  Temat: Wędrówka pełna przygód. 17.04.20r.(1).pdf   Karta przcy:   krysztalowa_kula_-_karta_pracy.pdf

  Temat: Jaką funkcję pełni spójnik? 20.04.20r.(3).pdf

  Temat: Przecinki i spójniki. 21.04.20r.(1).pdf

  Rinata: 21.04.20r..odt

  Temat:Chciwość nie popłaca. Odkrywamy tajemnice złotej rybki. (2h) 22-23.04.20r..pdf

  Rinata: 23.04.20r..odt

  Temat: Jak napisać opowiadanie? (1) 24.04.20r..pdf

  Temat: Warsztat psarza,czyli o sztuce pisania opowiadań. 27.04.20r.(2).pdf        Kryteria_oceny_opowiadania(1).pdf

  Temat: Dobroć nagrodzona. Szewczyk - baśniowy super bohater! 28.04.20r.(1).pdf

  Rinata: 28.04.20r..odt

  Temat: Ucieczka z krainy baśni. 29.04.20r.(1).pdf

  Temat: Pisownia wyrazów z h i ch. (1) 30.04.20r..pdf

  Rinata: 30.04.20r..odt

  Temat: "Ania z Zielonego Wzgórza" - autorka i jej dzieło. 04.05.20r.(1).pdf

  Temat: Pomyłki Ani.  05.05.20r.(1).pdf    Karta pracy   Pechowe_zdarzenia.pdf

  Rinata: 05.05.20r..odt

  Temat: Ania i jej ciekawość świata. 06.05.20r.(1).pdf

  Temat: Pokrewne dusze Ani. 07.05.20r..pdf    Karta pracy: Przyjaciele_Ani.pdf

  Rinata: 07.05.20r..odt

  Temat: Ania wydostaje się z otchłani rozpaczy. 08.05.20r.(1).pdf     Karta pracy: Marzenia_Ani.pdf

  Temat: Podsumowanie wiadomości. 11.05.20r.(1).pdf

  Temat: Magiczne słowa. 12.05.20r.(1).pdf

  Rinata: 12.05.20r..odt

  Temat: Zabawa na łące. 13.05.20r.(1).pdf

  Temat: Jak przygotować podziękowanie? 14.05.20r..pdf

  Rinata: 14.05.20r..odt

  Temat: Gdy ludzie się różnią... 15.05.20r.(1).pdf

  Temat: Diagnoza wiadomości i umiejętności po klasie 4. 18.05.20r..pdf          Test:  Diagnoza_koncowa.pdf

  Temat: Mogę przeciwstawić się przemocy. 19.05.20r.(1).pdf

  Rinata: 19.05.20r..odt

  Temat: Jak Karol Lew przezył stratę brata? 20.05.20r.(1).pdf

  Temat: Jak rozwiązywać konflikty? 21.05.20r..pdf

  Rinata: 21.05.20r..odt

  Temat: Jak zapisać rozmowę? 22.05.20r.(2).pdf   Karta pracy: Mistrzowie_dialogu.pdf

  Temat: Pisownia wielką literą. 25.05.20r.(1).pdf

  Temat: Jak rozpoznać orzeczenie i podmiot? (2h) 26-27.05.20r..pdf  

  Rinata: 26.05.20r..odt

  Odpowiedzi_do_cwiczen_-_Orzeczenie_i_podmiot.pdf

  Temat: Czym różni się zdanie od równoważnika zdania? (2h). 28-29.05.20r..pdf

  Rinata: 28.05.20r..odt

  Temat: Przecinek w zdaniu. 01.06.20r.(1).pdf

  Temat: Podsumowanie wiadomości. 02.06.20r.(2).pdf

  Rinata: 02.06.20r..odt

  Temat: O pożytkach płynących z posiadania kota. Poznajemy antonimy. 03.06.20r.(1).pdf

  Temat: Zatopić się w marzeniach... 04.06.20r..pdf

  Rinata: 04.06.20r..odt

  Temat: Jak napisać ogłoszenie? 05.06.20r.(1).pdf

  Temat: Kiedy spełniają się marzenia? 08.06.20r.(1).pdf

  Temat: Marzenia się spełniają. 09.06.20r.(1).pdf

  Rinata: 09.06.20r..odt

  Temat: Spotkanie z lekturą "Kajko i Kokosz. Szkoła latania". 10.06.20r..pdf

  Temat: Marzenie o lataniu. 15.06.20r.(1).pdf

  Temat: Krótka historia komiksu. 19.06.20r.(2).pdf

  Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? 22.06.20r.(1).pdf

  Temat: Czym się różni zdanie nierozwinięte od rozwinietego? 23.06.20r.(2).pdf

  Rinata: 23.06.20r..odt

  Temat: Przecinek w zdaniu złożonym. 24.06.20r.(1).pdf

  Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości. 25.06.20r..pdf

  Rinata: 25.06.20r..odt


  Język angielski

  W kazdym tygodniu mamy cztery lekcje, więc zawsze będziecie dostawać zadania na 4 lekcje. Spokojnie i uwaznie je realizujcie. Pamiętajcie o zapisie w zeszycie. enlightenedWchodźcie na poniższe linki.

  Muzyka

  24.03.2020.  Polskie tańce narodowe. Proszę, przeczytajcie temat ze str.88-90 i napiszcie w zeszycie jakie mamy polskie tańce narodowe. Prześlijcie mi na maile pracę. Macie na to tydzień. Pozdrawiam Ewa Horoszkiewicz.

   31.03 Bardzo dziękuję Wam za prace.Proszę przeczytajcie temat ze str. 99 i zapoznajcie się z obrzędami i zwyczajami wielkanocnymi w Polsce. 

  20.04 Proszę wysłuchajcie utworu Edwarda Griega - Poranek https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c i napiszcie jakie uczucia wywołuje ten utwór ( minimum 4 zdania). Odpowiedzi proszę przesłać mi na maila do 28.04

  28.04 Dziękuję za Wasze prace. Bardzo ładnie napisaliście . Każdy z Was zasługuje na piątkę . Brawo 

  Tym razem chcę Was zapoznać ze wspaniałym muzykiem Leo Rojas, który gra na niezwykłych instrumentach . Jeden z nich to  Fletnia Pana  ale wykorzystuje również flet i zrobiony własnoręcznie z muszlelek inst. Proszę posłuchajcie

  https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs

  5.05 Proszę, przespiewajcie sobie piosenkę " Ekorock"https://www.youtube.com/watch?v=oniuzsH6Bt8

  12.05 Tym razem dowiecie się jak wyglądają i brzmią skrzypce https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w

  19.05 Dziś zapoznajcie się z majową piosenką str. 104 https://www.youtube.com/watch?v=K6I743K8rjI


  Plastyka

  25 czerwca 2020 r. Podsumowanie pracy na lekcjch plastyki w klasie 4 w roku szkolnym 2019/2020.

  17 czerwca 2020 r. Egzamin Ósmoklasisty.

  10 czerwca 2020 r. Walory turystyczne mojego regionu. https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-regiony-folder-mojej-okolicy/D1tRhsWAf Przeczytajcie materiał z podrecznika i wykonajcie zadania interaktywne zamieszczone pod tematem.

  03 czerwca 2020 r. Kim jest artysta plastyk?  https://epodreczniki.pl/a/kim-jest-grafik-poznajemy-frotaz/DbeJn1vT Kliknijcie w link, przeczytajcie kim jest artysta plastyk i zróbcie ćwiczenia (1,2,3,4) Miłej zabawy :-)

  27 maja 2020 r. Przypominam o konkursie plastyczno - literackim o naszym patronie, zachęcam do wzięcia udziału: 

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań i Katarzyna Kozłowska.

  20 maja 2020 r. Konkurs plastyczny PCPR. Zachęcam do wzięcia udziału i przygotowania pięknych prac. Szczegóły konkursu poniżej. :-)

  UWAGA NOWY KONKURS :-)))

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny informuje i zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem przewodnim:" MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO- RODZINA", proponowany temat wydarzeń to "Rodzina w czasie pandemii" z uwagi na szczególną  sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

            Konkurs skierowany jest do podopiecznych z rodzin zastępczych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w formacie A3 lub A4 wykonana techniką dowolną. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły. Prosimy o zamieszczenie informacji na Librusie i poinformowanie uczniów o możliwości wzięcia udziału w konkursie. Zainteresowanych prosimy o składanie prac do dnia 15 czerwca 2020, do skrzynki na drzwiach PCPR bądź pocztą wraz z załączoną zgodą na opublikowanie pracy plastycznej z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

   Osoby do kontaktu:

  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR pok. nr 9 tel: 874291089

  dokumentacja konkursu zgoda_-_publikacja_pracy_plastycznej.docx     

   

  6 - 13 maja 2020 r. Na specjalne życzenie...Koty :-)) (ołówek lub węgiel). Przygotujcie bloki rysunkowe, obejrzyjcie film instruktażowy i najpiękniejsze futrzaki poproszę w załączniku na pocztę k.kozlowskasprydzewo@o2.pl czas do 20 maja, film jest długi, dlatego podzielcie sobie pracę na dwa tygodnie :-) https://www.facebook.com/347751945254373/videos/849377472134569

  22 - 30 kwietnia 2020 r. Rysujemy zwierzęta (ołówek lub węgiel). Przygotujcie bloki rysunkowe i ołówki. Kliknijcie na linki i obejrzyjcie filmy instruktażowe. Spróbujcie po ich obejrzeniu samodzielnie naszkicować żyrafę lub słonia (do wyboru). Jeżeli ktoś zechce się pochwalić swoją pracą - czekam na zdjęcia (w załączniku) na mojej poczcie. 

  Linki należy skopiować i wkleić do przegladarki.

  https://www.facebook.com/pracowniaoko.krakow/videos/651982222027845/

  https://www.facebook.com/pracowniaoko.krakow/videos/579521369329657/

  01, 08, 15 kwietnia 2020 r. (temat realizowany na trzech godzinach)  https://epodreczniki.pl/a/sztuka-ludowa---symetria-w-kompozycji-projektuje-zakladke-do-ksiazki/D2RUyElwm

  Po kliknięciu w link epodręczników otworzy się spory dokument, w którym:

  01 kwietnia

  1. Przeczytajcie tekst "Sztuka ludowa".

  2. Obejrzyjcie fotografie i wykonajcie ćwiczenie 1 (interaktywne).

  3. Przeczytajcie tekst "Muzeum etnograficzne jako prezentacja sztuki ludowej" i wykonajcie ćwiczenie 2 (interaktywne).

  08, 15 kwietnia

  4. Przeczytajcie tekst "Symetria w dekoracjach ludowych" i zaprojektujcie zakładkę do książki inspirowaną sztuką ludową. UWAGA: dekoracja zakładki powinna być kompozycją SYMETRYCZNĄ. Pracę wykonujemy z dostępnych materiałów.

  Zdjęcia pięknych zakładek proszę  przesłać na moją pocztę k.kozlowskasprydzewo@02.pl

  25 marca 2020 r. Praca plastyczna (malarstwo - farby plakatowe lub rysunek - kredki, format A4) "Wiosna" Namaluj pejzaż (krajobraz) budzącej się do życia przyrody.

   


  Historia

  30.03.2020 Podsumowanie wiadomości "Od Piastów do Jagiellonów".

  6.04.2020_Jan_Zamoyski_-_druga_osoba_po_krolu..odt

  20.04.2020_XVII_wiek_-_stulecie_wojen..odt

  27.04.2020_Czasy_stanislawowskie..odt

  4.05.2020_Tadeusz_Kosciuszko_na_czele_powstania..odt

  11.05.2020_Jozef_Wybicki_i_hymn_Polski..odt

  18.05.2020_Romuald_Traugutt_i_powstanie_styczniowe..odt  Test_diagnostyczny_z_historii_kl._4.pdf

  25.05.2020_Maria_Skladowska-Curie_-_polska_noblistka..odt

  1.06.2020_Jozef_Pilsudski_i_niepodlegla_Polska.odt

  8.06.2020_Bohaterowie_II_wojny_swiatowej..odt

  15.06.2020_Solidarnosc_i_jej_bohaterowie.odt

  22.02.2020_O_czym_dowiedzielismy_sie_na_lekcjach_historii_w_klasie_IV.odt


  Przyroda


  Matematyka

   


  Informatyka

   26 marca czwartek: Ściągnijcie sobie Pivota tę starszą wersję i wykonajcie animację o dowolnej tematyce z tłem trwającą 1 minutę. Zrobimy klasowy konkurs. Zapiszcie go u siebie. Jak wrócimy to obejrzymy. Czasu macie dużo. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

  2_kwietnia_informatyka_kl.IV.pdf

  16_kwietnia_inf_kl.4.pdf

  23_kwietnia_inf._kl4_Podroz_do_wnetrza_komputera..pdf

  30_kwietnia_inf_kl_IV.pdf

  07_maja_inf_kl.IV.pdf

  14_maja_kl_4_Redagowanie_i_edytowanie_notatki..pdf

  21_maja_inf._kl4_Edytor_tekstu-_style_numerowanie_i_wypunktowanie.pdf

  28_maja_informatyka_kl_4_Wstawianie_i_formatowanie_tabeli.pdf

  4_czerwca_inf_kl4_Interaktywna_mapa_Polski.pdf

   

   


  Technika

  25.03.2020r - Temat: Skrzyżowania równorzędne i ze znakami.

  01.04.2020r - Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

  08.04.2020r. - Temat: Ozdoba wielkanocna.

  15.04.2020r. - Temat: Jak dbać o Ziemię?

  22.04.2020r. - Temat: Działania ekologiczne.

  29.04.2020r. - Temat: W podróży - bezpieczny pasażer.

  karta-pracy-29.04._w-podrozy.docx

  06.05.2020r. - Temat: Podróżny dobrze poinformowany.

  13.052020r. - Temat: Piesza wycieczka.

  karta-pracy-13.05._piesza-wycieczka.docx

  20.05.2020r. - Temat: Jak spakować plecak?

  27.05.2020r. - Temat: Wakacje nad wodą - Bądź bezpieczny.

  03.06.2020r. - Temat: Znam znaki drogowe - magiczna kostka.

  10.06.2020r. - Temat: To umiem - podsumowanie.

  16.06.2020r. Egzamin Ósmoklasisty.

  24.06.2020r. - Temat: Ćwiczymy nasze umiejętności jazdy rowerem - rowerowy tor przeszkód.


  Wychowanie fizyczne

            4. Przeskok- https://www.youtube.com/watch?v=XPDH8sf8I0M&feature=share

  • 30.04 Zapraszam do oglądania
            5. Rzut po przeskoku- https://www.youtube.com/watch?v=5g6kNUFH78o&feature=share
   

  WDŻWR

  https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=410. 31.03.20 r. Kochani wejdźcie na ten link. Życzę dobrej rodzinnej atmosfery.      

  07.04.20 r. Temat: Człowiek - istota płciowa.             Czy wiesz, że Twoja płeć została określona już w momencie zapłodnienia? Aż trudno uwierzyć, że wszystkie cechy człowieka, łącznie z płcią, są zakodowane. Kobiety i mężczyźni różnią się budową anatomiczną. Najbardziej widoczne różnice można zaobserwować w sylwetce, barwie głosu. Najistotniejsza różnica anatomiczna dotyczy narządów płciowych. Różnimy się również pod względem psychicznym, często inaczej postrzegamy rzeczywistość. W okresie dojrzewania buduje się tożsamość płciowa, to znaczy poczucie do okreslonej płci. Chłopiec zdaje sobie sprawę, że przynależy do płci męskiej, a dziewczynka do żeńskiej. Spróbujcie krótko opisać to, co Was odróżnia i to co może być wspólne dla obu płci weźcie pod uwagę: wygląd, ubiór, zachowania, zainteresowania. Dobrej zabawy. 

  21.04. 20 r. Temat: Przekazywanie życia. Jest to temat o ważnych rolach życiowych, czyli o macierzyństwie i ojcostwie. O tym jak jest zbudowany i jakie funkcje pełni męski i żeński układ rozrodczy. Rodzicielstwo jest dopełnieniem życia rodzinnego. 

  28.04.20 r. Temat: U progu dojrzewania. Zmiany, zmiany... to one sygnalizują, że rozpoczyna się okres dojrzewania. wdz-klasa4-lekcja5-dziewczeta.pdf    wdz-klasa4-lekcja5-chlopcy.pdf 

  05.05.20 r. Temat: Rodzi się dziecko.   wdz-klasa4-lekcja6.pdf 

  19.05.20 r. Temat: Intymność. To temat trudny, ale potrzebny, ponieważ dotyczy prawa każdego człowieka do poszanowania jego godności. Słowo intymny oznacza ściśle osobisty. Natomiast słowo godność oznacza poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie. Istnieją pewne sytuacje, w których nie życzymy sobie obecności żadnych osób lub dopuszczamy obecość tylko nielicznych, najbliższych nam. Takie sytuacje nazywamy intymnymi. Jest to związane z osobistą sferą życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Z pojęciem intymności wiąże się kwestia szacunku dla ciała swojego i innych. Okazujemy szacunek ciału, kiedy chronimy własną intymność i nie pozwalamy, by ktoś ją naruszał.  

  02.06. 20 r. Temat: Obrona własnej intymności. Zdarza się niekiedy, że inni ludzie, najczęściej dorośli, łamią prawo dziecka do intymności. Obiecując różne formy wynagrodzenia, nakłaniają dziewczęta lub chłopców do robienia rzeczy, które ich zawstydzają, krępują. Nikt nie ma prawa naruszać twojej sfery intymności!: dotykać w miejscach intymnych, mówić i pokazywać zdjęć i filmów zawstydzających, proponować udziału w czynnościach, które cię krępują. Te wymienione sytuacje są przestępstwem, nawet jeśli osoba, która to robi, jest twoim znajomym lub krewnym. Jak należy się zachować w takich sytuacjach? Powiedz wyraźnie, że się na to nie zgadzasz. Natychmiast odejdź lub uciekaj; jeśli nie możesz uciec - krzycz. Jak najszybciej powiedz o tym któremuś z rodziców (nawet jeśli ktoś ci grozi); nie wstydź się tego powiedzieć! Nie ma w tym żadnej twojej winy, że ktoś zachowuje się wobec ciebie niewłaściwie.


  Godzina z wychowawcą

   23.03.2020r.

  Witajcie Drodzy

   Koronawirus spowodował, że nie spotykamy się w szkole, tylko na stronie szkoły. Zostaliście w domu, bo tak jest bezpieczniej dla Was i Waszych bliskich. JESTEŚCIE DZIELNI!!! smiley  RADZICIE SOBIE ŚWIETNIE ZE ZDALNĄ NAUKĄ.

  Wykorzystajcie ten czas też na bycie z najbliższymi -

  • rozmowy,
  • przytulasy,
  • gry planszowe,
  • wspólne czytanie książek,
  • wspólne oglądanie wartościowych filmów.

   

  • Rozwijajcie swoje pasje! 
  • Gdy pokonamy koronawirusa, znowu się spotkamy w naszej klasie. laugh

   

  Mam dla Was mądry filmik o koronawirusie - obejrzyjcie proszę i  TRZYMAJCIE SIĘ!

  https://youtu.be/H0mx90NbvuMhttps://youtu.be/H0mx90NbvuM

  30.03.2020r. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Szanuj innych w sieci.

  06.04.2020 Świeta Wielkiej Nocy w domu

  20.04.2020r. Maseczka origami - to nie jest trudne!.    Origami mask

  27.04.2020 Zasady bezpiecznego korzystania z internetu: Nie ufaj osobom poznanym w sieci.

  04.05.2020r. Jak pracować i uczyć się zdalnie

  11.05.2020. 15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki i Dzień Rodziny.

  18.05.2020 CZAS DLA SIEBIE (wyjdź na spacer, pobaw sie z pupilkiem, porozmawiaj z najbliższymi, MIEJ CZAS DLA SIEBIE! )smiley heart

  25.05.2020 Dzień Dziecka. smiley

  01.06.2020 Konsultacje dla klas 3-8.

  08.06.2020 Konsultacje dla klas 3-8.

  15.06.2020r. Konsultacje dla klas 3-8.

  22.06.2020r. Konsultacje dla klas 3-8. Bezpieczne wakacje.10 zasad BEZPIECZNYCH WAKACJI

   

   


  "ZAJĘCIA ARCHIWALNE"


  Język polski

  Kochani w związku z zaistniałą sytuacją proszę, abyście w domu wykonali projekt czytelniczy, o którym rozmawialiśmy. Krótko przypomnę, co mamy zrobić:

  1. Zebrać informację o waszej ulubionej książce i przedstawić je w formie plakatu (A3).

  2. Przygotować recenzję książki znalezioną w internecie bądź czasopismie.

  3. Wykonać książeczkę tematyczną ukazującą wybraną część książki, np. bohaterów tekstu, poszczególne wydarzenia, wybrane wątki (min. 6 stron).

  4. Przygotować fragment powieści i odczytać go wzorcowo w klasie.

  Prace ocenimy w szkole po powrocie.

  Czytamy lekturę:

  • "Ania z Zielonego Wzgórza" L. M. Montgomery

  Pozdrawiam cieplutko. :)

  Ewelina Ziętek

  Uwaga! Bardzo proszę o wysłanie mi do 23 marca zdjęć Waszych plakatów i mini książeczek na mój adres mailowy e.zieteksprydzewo@o2.pl Od poniedziałku będę systematycznie wstawiała tematy do opracowania w domu.

  23.03.20 r.

  Witajcie :)

  Dzisiaj wysyłamy prace projektowe. I uzupełniamy zeszyty tematami z zeszłego tygodnia.

  16.03.20 r. i 17.03.20 r.

  Temat: Projektujemyplakat o swoich ulubionych książkach.

  18.03.20 r.

  Temat: Piszemy recenzję wybranej książki.

  19.03.20 r. i 20.03.20 r.

  Temat: Tworzymy książęczki tematyczne do wybranej lektury.

  24.03.20 r. i 25.03.20 r.

  Temat: Co się zdarzyło w Karczmie Rzym?

  Przez dwa dni wykonujemy ćwiczenia online na stonie

  https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI

  W zeszytach:

  1. Zapisujemy definicję rytmu (podręcznik str. 338).

  2. Wyjaśnij znaczenie powiedzeń:

  Co nagle, to po diable.  Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.

  3. Ze strony https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI  w zeszytach zapisujemy ćw. 5 po sprawdzeniu poprawnej kolejności oraz 6. 

  4. Wykonaj rysunek jednego z zadań wykonanych przez diabła.

   

  Powodzenia. :)

   

   

   

   

   

  Matematyka – z uwagi na zakończenie działu „Figury geometryczne cz.I” proponuję powtórzenie niektórych zagadnień. Pod zagadnieniem znajdziecie linki do ćwiczeń lub e-lekcji.

  Zachęcam również do odwiedzenia strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje gdzie umieszczone zostały lekcje na kolejne dni kwarantanny. Wybieramy klasę - przedmiot - (lekcja na kolejny dzień). Miłego spędzenia czasu z największą z nauk.

  Proste i odcinki prostopadłe i równoległe: (w ostatnim linku tego zagadnienia znajdują się objaśnienia oraz ćwiczenia - zachęcam w szczególności do odwiedzenia tego linku)

   

   

  Jednostki długości:

   

  Skala:

  Rinata - powtórz tabliczkę mnożenia (13.03.20)

  NOWE: Od dziś tj. 19.03.2020 nowe zajęcia będą wstawiane w poniższych linkach według daty na dany dzień zgodnie z planem lekcji. Linki będą udostępniane o ile nic nie stanie na przeszkodzie do godziny 12:00. Miłego spędzenia czasu.

  Rinata - powtórz polskie nazwy figur - kwadrat, prostokąt, koło, okrąg oraz liczby po polsku (20.03.20)

   

  Dziękuję: Tomasz Bykowski

  Przyroda - (2 godziny tygodniowo- poniedziałek, piątek)

  1. 13.03.2020 r. -"Uzależnienia są groźne. Na podstawie" http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Tajemnice-przyrody-4_2/files/basic-html/page132.html przygotuj prezentację multimedialną ( minimum 5 slajdów) np grożnych używek : alkohol, papierosy,e-papierosy,napoje energetyczne, narkotyki, uzależnienie od komputera i telefonu oraz na temat asertywności . ( pomocą będzie https://epodreczniki.pl/a/uzywki-czym-sa-i-dlaczego-sa-szkodliwe/DBfMArZu2 . Rozwiąż ćwiczenia str 81-82

  2. 17.03.2020 r. Przygotuj w zeszycie NACOBEZU - do działu V "Odkrywamy tejemnice zdrowia" . Skorzystaj z podsumowania w podręczniku na str.135-136. Rozwiąż ćwiczenia na str.83-85

  3. 20.03.2020 r. Uzupełnij ćwiczenia 73-80 - utrwalisz zagadnienia zwązane z zdrowym stylem życia, chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi oraz jak sobie poradzić w niebezpiecznych sytuacjach? 

  Zobacz zdjęcia na str. docwiczenia.pl  kody dostepu: T4VP95, T46R99, T4R19Y.

  w razie trudności poproś o pomoc rodzica.

  MIŁEJ NAUKI :)

  Monika Michalak

   

  Religia: Gorąco zachęcam do codziennej rodzinnej modlitwy o wygaszenie koronawirusa (np. tajemnica różańca).

   Proszę o powtórzenie katechizmu i nauczenie się uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Jeśli ktoś ma zaległości w zeszycie proszę uzupełnić. Pozdrawiam

                                                               Urszula Chodań

   

  Technika: Zachęcam wszystkich uczniów do odwiedzenia strony: www.brd.edu.pl w celu utrwalenia przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Proponuję doskonalić umiejętność rozwiązywania testów na kartę rowerową i sprawdzenia siebie ( testy zamieszczone są na podanej stronie). Z drogowym pozdrowieniem.

  Anna Mułyk-Noga

   

  ENGLISH LESSON cool

  Hello children! smiley HOW ARE YOU? It’s me – your English teacher. Witajcie. Mam dla Was kilka zadań z języka angielskiego na czas naszej kwarantanny. Oto one:

  ZADANIE 1. (13.03.20r., 16.03.20r. - koło zaiteresowań)

  Utrwalcie poznane na lekcji nazwy pomieszczeń w domu, ich wyposażenia oraz części domu. Zalogujcie się na quizlet. Jeżeli jeszcze nie macie konta, załóżcie je z pomocą rodziców.

  Najpierw otworzą Wam się Fiszki, przewińcie do dołu, przeanalizujcie wszystkie słówka, posłuchajcie wymowy. Odwracajcie flashcards (obrazki) - z jednej strony jest obrazek, z drugiej wyraz. Wejdźcie w każdą zakładkę po lewej stronie. Sa tu także zwroty, które uzywamy w domu. Poćwiczcie je. Nauczcie się. smiley

  https://quizlet.com/pl/255403857/junior-explorer-4-unit-4-flash-cards/

  ZADANIE 2. (17.03.20r.)

  Czas na przyimki miejsca  - to takie krótkie słowa, wyrazy: pod, nad, przed, na, w, za, obok, nad, pomiędzy. Określają położenie rzeczy - czyli opisują, gdzie coś się znajduje.

  • Najpierw zapiszcie temat w zeszycie i krótką notatkę:

  Lesson

  Subject: Where is my bag? - poznajemy przyimki miejsca.

   

    

  IN = W

  ON = NA

  UNDER = POD

  NEXT TO = OBOK

  BEHIND = ZA

  iN FRONT OF = PRZED

  BETWEEN = POMIĘDZY

  OVER = NAD

  • Teraz poćwicz wymowę, powtarzaj: https://youtu.be/cpHTgi5ZKjY
  • Zaśpiewaj: https://youtu.be/5Tf0DLBkkzw
  • A teraz poćwicz: https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place 

  Słowniczek do ćwiczenia: match = dopasuj, fill in = wypełnij, napisz, dictation = dyktando GOOD LUCK! POWODZENIA!

  • Teraz zrób ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: ćw. 3. i 4. ze str. 50.

  ZADANIE 3. (19.03.20)

  Utrwal  znajomość wyrażeń: there is/there are - omawialiśmy je na lekcji. Pamiętasz? there is= jest, znajduje się (gdy mówimy o jednej osobie/rzeczy; there are = są/znajdują się (gdy mówimy o kilku osobach/rzeczach).

  • https://wordwall.net/pl/resource/871152/angielski/there-there
  • https://wordwall.net/pl/resource/694274/esl-tefl/steps-plus-there-there
  • https://wordwall.net/pl/resource/361849/there-isnt-there-arent-english-class-a1
  • https://wordwall.net/pl/resource/879596/angielski/there-there-how-many
  • https://wordwall.net/pl/resource/770388/there-is-there-are/there-there
  • https://wordwall.net/pl/resource/335370/there-isthere

  ZADANIE 4. - (20.03.20r.)

  Lesson

  Subject: My home- opisujemy nasze domy.

  • Uwaznie zrób zadanie 7.  ze str. 51 w zeszycie ćwiczeń.
  • Teraz narysuj plan swojego domu/mieszkania. Opisz go.Wzorem jest opis z zeszytu ćwiczeń. Patrz na zdania i zmieniaj niektóre wyrazy. POWODZENIA. Opis prześlij na mój adres: b.harasimsprydzewo@o2.pl Sprawdzę i poprawię. Później TY przepiszesz poprawiony opis do zeszytu. Czekam do przyszłego wtorku.

  TRZYMAM ZA WAS KCIUKI! I KEEP MY FINGER CROSSED! yes

  W NASTEPNYM TYGODNIU KOLEJNE ZADANIA!

  BEATA HARASIM

  Historia

  16.03.2020 Wykonaj makietę lub rysunek średniowiecznego zamku. Dostarczysz go, gdy wrócimy do szkoły.

  W wolnej chwili obejrzyj wirtualny spacer po Biskupinie:

  cz. 1 https://www.facebook.com/MA.Biskupin/videos/251386392537988/

  cz.2 https://www.facebook.com/MA.Biskupin/videos/233816857667552/

  cz. 3 https://www.facebook.com/MA.Biskupin/videos/934092023711365/

  Link skopiuj do wyszuliwarki.

  Miłego oglądania :)

  23.03.2020

  Temat: Czym się wsławił Mikołaj Kopernik?

  Przecztaj uważnie informacje o Mikołaju Koperniku oraz w wolnej chwili obejrzyj film "Gwiazda Kopernika", na yt

  https://youtu.be/YJXZqC_DNgQ

  Następnie wykonaj zadanie 1 i 2 ze str. 73 w podręczniku.

  W związku z przedłużeniem zamknięcia szkoł wykonane przez Was plakaty oraz makiety można sfotografować i wysłać zdjęcie na meila: a.hryszkosprydzewo@tlen.pl

  19 MARCA CZWARTEK

  INFORMATYKA: ściągnijcie sobie Pivota tę starszą wersję i wykonajcie animację o dowolnej tematyce z tłem trwającą 1 minutę. Zrobimy klasowy konkurs. Zapiszcie go u siebie. Jak wrócimy to obejrzymy. Czasu macie dużo. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

   

  22.03.19 Wychowanie fizycze.

  Kochani,  w tym tygodniu zachęcam do prac porządkowych w swoich pokojach. Kilka skłonów, przysiadów podczas prac wykonacie.Pamiętajcie o kaloriach i nie spożywajcie zbyt wielu  potraw typu.czipsy,frytki...Zachęcam do picia wody,jedzenia owoców i warzyw. Pamiętajcie:   W zdrowym ciele, zdrowy duch.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć