e-lekcje

  Klasa 5

  Drodzy uczniowie i rodzice.

         W zakładce znajduje się lista przedmiotów, przy których nauczyciele będą umieszczali tematy zajęć na kolejne dni zgodnie z planem lekcji.

         Pod wyżej wymienioną listą przedmiotów znajdą się zajęcia archiwalne, to znaczy te, które odbywały się w dniach do    24 marca 2020 roku – będą one oddzielone zwrotem „ZAJĘCIA ARCHIWALNE” oraz dodatkowo zaznaczone kolorem szarym.

  Zapraszam do systematycznej pracy przy zachowaniu zasad BHP.


  Religia

  Kochani kontynuujemy naukę według planu lekcji. Milej byłoby w realusmiley. Proszę Was o codzienną modlitwę                  ( pamiętam o Was w modlitwie). Bardzo ważne jest abyście systematycznie pracowali. Niektóre prace będę prosiła           o przesłanie na e-mail: u.chodansprydzewo@o2.pl lub napisanie w zeszycie, zrobienie zdjęcia i przysłanie na mój                 tel: 728191670. Liczę na Waszą sumienność. Ważne jest zapisywanie katechez w zeszycie, numerowanie według kolejności i zapisywanie daty na marginesie oraz robienie notatek. Szczęść Boże

  27.03.20 r. Temat: Czynię miłosierdzie.

  W podręczniku katecheza nr 33. Proszę przeczytajcie temat oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie( Łk 10, 30-37) i na podstawie tego oraz poznanych wcześniej uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała napiszcie: W jaki sposób ty możesz okazywać miłosierdzie? ( W kilku zdaniach). Odpowiedź proszę przysłać.

  kl_5_sp_kat_33(2).pdf

  31.03.20 r. Temat: Koronka do Miłosierdzia Bożego.                                                                                                                 Proszę poszukaj w modlitewniku bądź w internecie jak odmawiać tę modlitwę i napisz w zeszycie co odmawiamy na poszczególnych paciorkach różańca ( na dużych i małych) jaką modlitwą rozpoczynamy a jaką kończymy. Proszę przysłać notatkę.  Jeśli tylko możesz zachęcam do odmówienia koronki o godz. 15.00 w intencji ustania epidemii. Szczęść Boże.

  03.04.20 r. Temat: Dzielę się wiarą.   W podr. kat. nr 34. Pod tematem napiszcie wyjaśnienie dlaczego ludzi prawych Pan Jezus nazywa błogosławionymi. kl_5_sp_kat_34.pdf

  Kochani tylko wskazane przeze mnie prace proszę odsyłać zaś na bieżąco należy prowadzić zeszyt. Pozdrawiam 

  07.04.20 r. Temat: Szerzę dobro.  W podr. kat. 35. do przeczytania katechizm_5_sp_katecheza_35.pdf i ćwiczenie do wykonania w zeszycie pod tematem, piosenki nie przepisujcie tylko wypiszcie odpowiednie wyrażenia  cwiczenia_5_sp_cwiczenie_35.pdf . Pracę proszę przesłać. Szczęść Boże 

  17.04.20 r. Temat: Odkrywam wartość zbawienia.   W podr. kat. nr. 36 katechizm_5_sp_katecheza_36.pdf. Po przeczytaniu tematu napiszcie pod tematem pytanie i dajcie na nie odpowiedź (pełnym zdaniem): Dlaczego chrześcijanie są gotowi oddać życie za wiarę? Czekam również na zaległe prace niektórych uczniów. Szczęść Boże. 

  21.04.20 r. Temat: Zabiegam o królestwo Boże. W podr. kat. nr 37 katechizm_5_sp_katecheza_37.pdf. Po przeczytaniu tematu zapiszcie w zeszycie najważniejsze 2-3 zdania, które najpełniej oddadzą treść tematu. To będzie notatka. Szczęść Boże. 

  24.04.20 r. Temat: NMP Królową Polski. Pod tematem wymień kilka miejsc na świecie, w których objawiła się Matka Boża nie zapomnij o Polsce- gdzie dokładnie się objawiła. Zbliża się piękny miesiąc maj - miesiąc maryjny, w którym szczególnie modlimy się do Matki Bożej Litanią Loretańską. W tym szczególnie trudnym czasie prośmy o pomoc Matkę Najświętszą w codziennej modlitwie. Proszę, abyście w zeszycie najlepiej od razu pod tym tematem poświęcili jedną stronę, na której będziecie zapisywali kolorem datę - gdy odmówicie litanię do Matki Bożej(jest w waszych książeczkach). Przyślijcie pracę. Szczęść Boże.  

  28.04.20 r. Temat: Tydzień Biblijny. Po zapisaniu tematu odszukajcie w Piśmie Świętym dowolny fragment Ewangelii, przeczytajcie i rozważcie. Pod tematem zapiszcie jaki to fragment-sigla. Można skorzystać z aplikacji: czytania na każdy dzień. Wystarczy wpisać www.mateusz.pl albo czytania na każdy dzień. Szczęść Boże. 

  05.05.20 r. Temat: Wierzę w grzechów odpuszczenie. W podr. kat. nr 38. katechizm_5_sp_katecheza_38_(1).pdf Po przeczytaniu treści tematu odpowiedz w zeszycie na nastepujące pytania: 1. W jakim sakramencie spotykamy się z Panem Jezusem przebaczającym? 2. Kto pośredniczy w Kościele w spotkaniu z uzdrawiającym z grzechów Panem Jezusem? 3. Co jest warunkiem otrzymania od Jezusa przebaczenia grzechów? Proszę przesłać odpowiedzi. Szczęść Boże 

  08.05.20 r. Temat: Wierzę w życie wieczne. W por. kat. nr 39. Przeczytaj treść tematu i napisz własną modlitwę po przyjęciu Ciała Pana Jezusa w Komunii Świętej oraz datę i miejsce swojej Pierwszej Komunii Świętej. Szczęść Boże. katechizm_5_sp_katecheza_39.pdf 

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań. 

  12.05.20 r. Temat: Wierzę w bliskość Pana Jezusa. W podr. kat. nr 40. Zapisz pod tematem cytat z Pisma św. zamieszczony na czerwonym tle. Szczęść Boże.katechizm_5_sp_katecheza_40.pdf 

  15.05.20 r. Temat: Wierzę w ciała zmartwychwstanie. W podr. kat. nr 41. Po przeczytaniu treści tematu odpowiedz na pytanie: Dlaczego ludzie wierzący na nagrobkach stawiają krzyż - znak Pana Jezusa? i wymień imiona zmarłych o których powinieneś pamiętać w modlitwie. Szczęść Boże. Prace proszę przesłać. katechizm_5_sp_katecheza_41.pdf 

  19.05.20 r. Temat: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Po obejrzeniu filmu proszę napisać w zeszycie w 2-3 zdaniach o Karolu Wojtyle (to co najbardziej zapamiętałeś). Pracę proszę przesłać. Szczęść Boże.  

  22.05.20 r. Temat: Pan Jezus wstąpił do nieba. W podr. kat. nr 44. Po zapoznaniu się z tematem napisz w zeszycie kiedy obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i wyjaśnij wyrażenie: "zasiadł po prawicy Boga". Szczęść Boże.katechizm_5_sp_katecheza_44.pdf 

  26.05.20 r. Temat: Duch Święty udziela Bożej mocy. W podr. kat. nr 45. Na podstawie treści tematu napisz: 1.Jak działa Duch Święty w naszym życiu? 2. Jak działał w życiu Apostołów? Szczęść Boże.katechizm_5_sp_katecheza_45.pdf 

  29.05.20 r. Temat: Wierzę w życie wieczne z Jezusem. W podr. kat. nr 43. Na podstawie treści tematu uzasadnij, dlaczego Kościół w niedzielę gromadzi się na Eucharystii. Szczęść Boże. katechizm_5_sp_katecheza_43.pdf 

  02.06.20 r. Temat: Duch Święty żyje i działa w Kościele. W podr. kat. nr 46. Wyjaśnij, dlaczego uroczystość Zesłania Ducha Świętego bywa nazywana Pięćdziesiątnicą. Szczęść Boże katechizm_5_sp_katecheza_46.pdf 

  Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do religii na przyszły rok szkolny: Obowiązują nadal te same podręczniki, tzn. swój możecie odsprzedać młodszym klasom i odkupić od starszej klasy o rok. Pamietajcie,że używany podręcznik przeceniamy. Nowe kupujemy tylko zeszyty- najlepiej 60k. w kratkę  

  05.06.20 r. Temat: Duch Święty umacnia nadzieję. W podr. kat. nr 47. Przeczytajcie fr. z Pisma Świętego Rz 8, 10-11 oraz treść tematu i napiszcie w zeszycie pod tematem  wyjaśnienie pojęcia paruzji. Pomocą może być też słownik pojęć. Szczęść Boże. 

  09.06.20 r. Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało. Z miłością i wiarą weź udział w Eucharystii w tej uroczystości - 11.06.20 r. W tygodniu wybierz się do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i  skorzystaj ze spowiedzi świętej, aby w Boże Ciało móc przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej. Szczęść Boże. 

  19.06.20 r. Temat: Duch Święty potwierdza: Jezus jest Panem. W podr. kat. nr 48. Zapisz jedno najważniejsze według ciebie zdanie z tej katechezy. Pamiętaj o niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże. katechizm_5_sp_katecheza_48.pdf 

  23.06.20 r. Temat: Wakacje z Panem Bogiem. Życzę dobrego wypoczynku w łączności z Panem Bogiem, dziękujcie za Jego miłość i dary podczas każdej Mszy Świętej. Szczęść Boże.


  Język polski

  Witam serdecznie :) Poniżej będą umieszczane tematy datami do pracy zdalnej w domu. Uzupełniamy ćwiczenia i zeszyty, które sprawdzę po powrocie do szkoły. Odsyłamy do mnie tylko wybrane ćwiczenia bądź zagadnienia na adres mailowy e.zieteksprydzewo@ lub na Messenger.

  Pozdrawiam. Ewelina Ziętek

  Tematy 16-20.03.20 r. 23.03.20r.(2).pdf

  Temat: Ortograficzne przygody z rz i ż. (2h) 24_25.03.20r.(1).pdf

  Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach? 26.03.20r.(3).pdf

  Temat: Wykrzyknik - znak pełen emocji. 27.03.20r.(1).pdf

  Temat: Jeszcze raz Przystanek historia. (2h) 30-31.03.20r.(1).pdf

  Temat: Atlantyda, czyli tam albo nie tam. 01.04.20r.(2).pdf

  Temat: Początki świata według Greków. (2h) 02-03.04.20r.(1).pdf

  Karta pracy: Powstanie_swiata-plan-wydarzen(1).pdf    lub     rozdzial-5-temat-76-karta-pracy-2-plan-wydarzen.doc

  Temat: Z wizytą na Olimpie. 06.04.20r.(2).pdf Karty pracy Bogowie_greccy.pdf       Jacy_sa_bogowie.pdf

  Temat: Po stracie córki - porozmawiajmy o uczuciach matki. 07.04.20r.(1).pdf

  Temat: Daremny trud Syzyfa - o karze za zuchwałość. 08.04.20r.(1).pdf  

  Karty pracy:  Dzieje_Syzyfa.pdf   O_wladcy_pieknego_Koryntu.pdf

  Temat lekcji: Frazeologizm - poprawny czy błędny? 15.04.20r.(2).pdf  Karta pracy: Zwiazki_frazeologiczne-karta_pracy.pdf

  Temat: Krótko i zwięźle czy dłużej i ciekawie? (2h) 16-17.04.20r..pdf

  Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą. 20.04.20r.(2).pdf  Karta pracy: przecinek_-_karta_pracy.pdf

  Temat: Wyczyny Heraklesa. 21.04.20r.(2).pdf

  Temat: Opowiem jak było. (2h) 22-23.04.20r.(1).pdf                 Kryteria_oceny_opowiadania.pdf

  Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi? 24.04.20r.(2).pdf

  Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury. 27.04.20r.(3).pdf

  Temat: Dramat w przestworzach. 28.04.20R.(2).pdf    

  Temat: Spotkanie z podmiotami: szeregowym i domyślnym. 29.04.20r.(2).pdf

  Temat: Pisownia wyrazów z h i ch. 30.04.20r.(1).pdf

  Temat: Czas na powtórkę. 04.05.20r.(2).pdf                 kryteria-sprawdzian.pdf

  Temat: Zbójca o wrażliwym sercu. "Powrót taty" A.Mickiewicz. (2h) 05-06.05.20r..pdf

  Temat: Co jest w życiu najważniejsze? 07.05.20r.(1).pdf

  Temat: Test z rosdziału 5. 08.05.20r.(2).pdf            Test:sprawdzian_5.pdf

  Temat: Jak ciekawie opowiadać? (3h) 1. 11.05.20r.(4).pdf    2.  12.05.20r.(2).pdf  3.13.05.20r.(2).pdf

  Temat: Po co nam przydawki? (2h)   1. 14.05.20r.(1).pdf     Rysnotka_-_przydawka.pdf      2. 15.05.20r.(2).pdf

  Temat: Diagnoza wiadomości i umiejętności. 18.05.20r.(1).pdf         Test: Diagnoza.pdf

  Temat: Jak rozjaśnić obraz świata? 19.05.20r.(2).pdf

  Temat: Jacy jesteśmy? 20.05.20r.(2).pdf

  Temat: Czy można żyć bez mediów? 21.05.20r.(1).pdf

  Temat: Prasa w naszym życiu. 22.05.20r.(3).pdf

  Temat: Kiedy używamy wielokropka? 25.05.20r.(2).pdf

  Temat: Pisownia nie z róznymi częściami zdania.  26.05.20r.(1).pdf       

  Temat: Czym dopełnić zdanie? (2h) 27-28.05.20r..pdf   Rysnotka 1. dopelnienie.pdf    Rysnotka 2. okolicznik.pdf

  Temat: Już wiem, już potrafię! 29.05.20r.(1).pdf

  Temat: Smak przygody. 01.06.20r.(2).pdf

  Temat: Dlaczego warto czytać książki? 02.06.20r.(3).pdf

  Temat: Jak napisać dedykację? 03.06.20r.(2).pdf

  Temat: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu? (2h) 04-05.06.20r..pdf

  Temat: Martyna na dachu świata! 08.06.20r.(2).pdf

  Temat: Niezwykła tajemnica zamku. 09.06.20r..pdf

  Temat: Zgłebiamy tajniki pracy radiowców. 10.06.20r.(2).pdf

  Temat: Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. (2h) 15_19.06.20r..pdf

  Temat: Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym? 22.06.20r.(2).pdf

  Temat: Kiedy mała, a kiedy wielka litera? (2h) 23-24.06.20r..pdf

  Temat: Czego nauczyły nas przygody bohaterów naszych lektur? 25.06.20r.(1).pdf


  Język angielski

  Hello class 5. smileyW kazdym tygodniu mamy trzy lekcje, więc zawsze będziecie dostawać zadania na 3 lekcje. Spokojnie i uwaznie je realizujcie. Pamiętajcie o zapisie w zeszycie. W razie jakichkolwiek watpliwości pytajcie na messengerze. Proszę, aby osoba odpowiedzialna za Waszą grupę na messengerze utworzyła grupę English 5 i wysłała mi zaproszenie. enlightened

  I trust in you, you will win this time! yes

  CLICK ON LINKS:

  25.03.2020 Check your answers

  30.03.2020r. Going to the cinema

  31.03.2020r I know - wiem, umiem.

  01.04.2020 Let's learn with Quizziz.

  06.04.2020 Past Simple Tense - irregular verbs.

  07.04.2020 Past Simple Tense - irregular verbs (part 2)

  08.04.2020 It's Easter time.

  15.04.2020r. My favourite film.

  20.04.2020 Past Simple Tense - pytania ogólne i krótkie odpowiedzi, pytania szczegółowe.

  21.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Past Simple Tense - irregular verbs and questions ( utrwalamy ).                                                          Karta pracy - past-simple-negativequestion_24364.doc

  22.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Review 5. Powtarzamy wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.

  27.04.2020 Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 5. - Test 5.

  28.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Are there any tomatoes?

  29.04.04.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Dlaczego sera nie policzę? - o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych.

  LEKCJE JEZYKA ANGIELSKIEGO SĄ LEKCJAMI ONLINE. ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO SRODY O GODZ. 9.00 ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM. WYMAGANIA SPRZĘTOWE - APLIKACJA ZOOM NA KOMPUTERZE LUB TELEFONIE + INTERNET.

  04.05.2020 Kształcimy umiejetność słuchania ze zrozumieniem.

  05.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. O rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych ciąg dalszy.

  06.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Ordering food and drink. Zamawianie jedzenia i napojów.

  11.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: How many eggs and how much flour do we need to make a cake? - nadal liczymy.

  12.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Skills 6 - kształcimy umiejętności językowe.

  13.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Review 6. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6. Osoba nieobecna odsyła zdjęcia notatki i zeszytu ćwiczeń. Robi prace domową na Quizziz.

  18.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Przygotowujemy sie do testu z rozdziału 6.

  19.05.2020 Unit 6 test. Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 6.

  20.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Geography. Poznajemy nazwy obiektów przyrodniczych.

  25.-26.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM Subject: Comparative adjectives. Porównujemy, więc stopniujemy przymiotniki.

  27.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Asking for tourist information. W informacji turystycznej.

  01.06.2020 Konsultacje dla klas 3-8.

  02.06.2020Lekcja na platformie ZOOM. S: My English is as good as yours. No way, mine is better.

  03.06.2020 Review 7. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7.

  08.06.2020 Konsultacje dla klas 3-8.

  09.06.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Skills 7 - listening, writing, reading, speaking.

  10.06.2020 S: How do you feel? About feelings and emotions. Jak się czujesz? O uczuciach i emocjach.

  15.06.2020 Konsultacje dla klas 3-8.

  16.06.2020 Egzamin ósmoklasisty.

  17.06.2020 Egzamin ósmoklasisty.

  22.06.2020 Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig".

  23.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 2.

  24.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 3.

   

  PORADZILIŚCIE SOBIE? YOU ARE THE CHAMPIONS!yes

  2020/2021

  koło języka angielskiego - 07.09.2020  listening,    video "A school day in Britain"

  28.09.2020 have got

   

   


  Muzyka

  24.03.2020. Instrumenty ludowe. Proszę , wypisać z podręcznika ze str. 108-109 instrumenty ludowe i krótko je opisać. Pracę zróbcie w zeszycie i wyślijcie mi na maila. Pozdrawiam

  31.03 2020 Posłuchajcie "Wiosny" A. Vivaldiego i zróbcie piękną ilustracje do tego utworu https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg.

  21.04 Proszę przeczytać temat ze str. 127-129 i wypisać rodzaje chórów. Odpowiedź wyślijcie na maila do 27.04.

  28.04 Dziękuję Wam za pracę , napisaliście bardzo dobrze i wstawiam Wam oceny bdb , czyli  5 . 

  Posłuchajcie sobie pięknej piosenki " Wiosenne przebudzenie" https://www.youtube.com/watch?v=eB6RGNMlie8

  5.05 Bardzo proszę posłuchajcie tego utworu i zapoznajcie się z nowym instrumentem, który nazywa się Fletnia Pana

  https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig&list=PLc958tQ9b2ZUxAN5N8_EHPBZx93gjwsQC

  12.05 Posłuchajcie brzmienia wiolonczeli https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4

  19.05 Dziś dowiecie się kto to jest koncertmistrz i posłuchacie brzmienia skrzypiec 

  https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w&t=30s

  26.05 Temat : Śpiewamy razem-chór.

  2.06 Temat:Warsztat muzyczny.

  9.06 Temat :O rodzinie w rytmie rock and rolla.

  16.06 Temat :Przy ognisku, czyli o akompaniamencie.


  Plastyka

  26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

  19 czerwca 2020 r. https://epodreczniki.pl/b/jak-pokazac-sztuke---wystawy-galerie-zbiory-muzealne/PGBtc4jEq Przeczytajcie materiał z lekcji w epodręczniku.

  05 czerwca 2020 r. https://epodreczniki.pl/a/cieplo-i-zimno---jak-mowia-kolory/DX3AtyVLM Przeczytajcie materiał z lekcji w epodreczniku i - jeżeli macie ochotę - wybierzcie dwa ćwiczenia z proponowanych pod tematem i wykonajcie je :-)

  29 maja 2020 r. Uczniowie, którzy nie wykonali prac plastycznych podczas trwania zajęć elearningowych proszeni są o niezwłoczne rozliczenie się! Tematy prac w zakładce plastyka. Czekam do 5 czerwca.

          22 maja 2020 r. UWAGA NOWY KONKURS :-))) Zapraszam do wzięcia udziału w ramach zajęć plastycznych.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny informuje i zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem przewodnim:" MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO- RODZINA", proponowany temat wydarzeń to "Rodzina w czasie pandemii" z uwagi na szczególną  sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

            Konkurs skierowany jest do podopiecznych z rodzin zastępczych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w formacie A3 lub A4 wykonana techniką dowolną. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły. Prosimy o zamieszczenie informacji na Librusie i poinformowanie uczniów o możliwości wzięcia udziału w konkursie. Zainteresowanych prosimy o składanie prac do dnia 15 czerwca 2020, do skrzynki na drzwiach PCPR bądź pocztą wraz z załączoną zgodą na opublikowanie pracy plastycznej z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

   Osoby do kontaktu:

  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR pok. nr 9 tel: 874291089

  dokumentacja konkursu zgoda_-_publikacja_pracy_plastycznej.docx     

   

  8,15 maja 2020 r. Projektuję komiks komiks_Przygoda_w_gorach(1).pdf Instrukcja i opis zadania w linku. Termin  do 15 (włącznie) maja NIEPRZEKRACZALNY :-)) Zdjęcia prac w załączniku na adres k.kozlowskasprydzewo@o2.pl

  17, 24 kwietnia 2020 r. Projektuję komiks komiks.odt , komiks_zalaczniki.pdf

  3 kwietnia 2020 r. Projektuję interaktywną kartkę wielkanocną.

  UWAGA Link do ćwiczenia będzie aktywny w czwartek (2 kwietnia) o godzinie 10 - wtedy odbędzie się relacja na"żywo". Jeżeli jednak nie uda Wam się obejrzeć webinaru o 10 we czwartek, nie martwcie się. Postaram się znaleźć link z nagraniem. Interaktywne karty chętnie umieszczę w szkolnej galerii, więc projekty przysyłajcie na pocztę k.kozlowskasprydzewo@o2.pl

  https://www.facebook.com/events/211698796601415/?event_time_id=211698803268081

  27.03.2020 r. W parku rzeźby.

  Dla Wszystkich kochających Minecraft :-) :-) :-) 

  1. Przygotujcie materiały: kolorowe kartki, nożyczki, klej, taśma, mazaki, rzeczy do ozdabiania prac.

  2. Obejrzyjcie relację z Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta". https://www.facebook.com/zacheta/videos/670292923780463/

  3. Wykonajcie zadanie plastyczne, które prezentuje w filmie Marcin (prowadzący).

  4. Zróbcie zdjęcie swojej pracy i wyślijcie je Pani Ewelinie.

  Zadanie wymaga czasu, więc termin realizacji - do następnego czwartku.

  Do dzieła!

   


  Historia

  23.03.2020 Tamat: Podsumowanie wiadomości o "Poczatkach średniowiecza".

  Wykonaj w zeszycie podsumowanie działu ze str. 130 (podręcznik).

  24.03.2020 Temat: Od pazia do rycerza.

  Przepisz nacobezu ze str. 136 oraz obejrzyj film na yt: https://youtu.be/YoUTV8WVu-M

  30.03.2020 Średniowieczny rycerz i jego ideały.

  31.03.2020 Średniowieczne miasto i wieś.

  6.04.2020_Zycie_na_wsi_a_zycie_w_miescie_w_sredniowieczu..odt

  7.04.2020_Kosciol_w_sredniowieczu.docx

  20.04.2020_Sztuka_sredniowiecza..odt

  21.04.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_Spoleczenstwo_w_sredniowieczu..odt

  27.04.2020_Zanim_powstala_Polska..odt

  28.04.2020_Sprawdzamy_nasze_wiadomosci_o_czasach_slowianskich..odt

  4.05.2020_Mieszko_I_i_poczatki_Polski..odt

  5.05.2020_Polska_Boleslawa_Chrobrego..odt

  11.05.2020_Kryzys_i_odbudowa_panstwa_polskiego..odt

  12.05.2020_Rzady_Boleslawa_Krzywoustego.odt

  18.05.2020_Spoleczenstwo_w_czasach_pierwszych_Piastow..odt

  19.05.2020_Kto_spisywal_dzieje_Polski.odt    test_historia_5.pdf

  25.05.2020_Rozbicie_dzielnicowe.odt

  26.05.2020_Polska_pierwszych_Piastow_-_podsumowanie.odt

  1.06.2020_Zjednoczenie_Polski..odt

  2.06.2020_Czasy_Kazimierza_Wielkiego.odt

  8.06.2020_Unia_polsko-litewska.odt

  9.06.2020_Czasy_swietnosci_Jagiellonow.odt

  15.06.2020_Monarchia_stanowa_w_Polsce.odt

  16.06.2020 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

  22.02.2020_Od_rycerstwa_do_szlachty.odt

  23.06.2020_Czego_nauczyczylismy_sie_na_lekcjach_historii_w_klasie_V.odt


  Geografia

  26.03.2020_Pierwsze_podroze_geograficzne.docx    Pierwsze_podroze_geograficzne_(karta_pracy).docx

  02.04.2020_Powtorzenie_wiadomosci_z_dzialu___Lady_i_oceany_na_Ziemi__.docx

  16.04.2020_Pogoda_a_klimat.docx      Pogoda_a_klimat_-_notatka_z_lekcji.pdf      Zeszyt_cwiczen_-_geografia_-_klasa_V.pdf

  23.04.2020_Strefy_klimatyczne_i_krajobrazowe.docx   Strefy_klimatyczne_i_krajobrazowe_-_notatka.pdf            Strefy_klimatyczne_i_strefy_krajobrazowe_-_karta_pracy.pdf

  30.04.2020_W_wilgotnym_lesie_rownikowym_i_w_lesie_strefy_umiarkowanej.docx     Krzyzowka.pdf

  07.05.2020_Krajobrazy_sawanny_i_stepu.docx              Notatka_-_Krajobrazy_sawanny_i_stepu.pdf

  14.05.2020_Krajobrazy_pustyni_goracej_i_pustyni_lodowej.docx    Kartkowka_-_stepy_i_sawanny.pdf                                 Karta_pracy_-_Krajobrazy_pustyni_goracej_i_pustyni_lodowej.pdf   Zeszyt_cwiczen_-_geografia_-_klasa_V_czesc_2.pdf

  21.05.2020_Krajobraz_srodziemnomorski.docx                 Karta_pracy_-_Krajobraz_srodziemnomorski.pdf            Odpowiedzi_do_kartkowki_-_stepy_i_sawanny.pdf

  28.05.2020_Krajobraz_tajgi_i_tundry.docx

  04.06.2020_Krajobraz_wysokogorski_Himalajow.docx        Karta_pracy_-_Krajobraz_wysokogorski_Himalajow.pdf

  18.06.2020_Dzien_wolny_od_zajec_dydaktycznych_-_Egzamin_osmoklasisty

  25.06.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_Krajobrazy_swiata.docx


  Biologia

  23.03.2020 r. Biologia_-_Powtorzenie_-_wirusy__bakterie__grzyby_i_protisty__24.03.2020_r._.docx

  30.03.2020 r. 30.03.2020_r._Temat_-_Test_umiejetnosci_z_dzialu_III_docx.docx Test jest tu - test-wirusy-bakterie-protisty-i-grzyby.docx

  06.04.2020_r._Temat_-_Tkanki_roslinne._docx.docx

  20.04.2020_r._Temat-_Korzen_-_organ_podziemny_rosliny_.docx

  27.04.2020_r._Temat-_Ped._Budowa_i_funkcje_lodygi._docx.

  04.05.2020_r._Temat_-_Lisc_-_fabryka_pokarmu_docx.

  11.05.2020_r._Temat_-_Podsumowanie_dzialu_IV_-_Tkanki_i_organy_roslinne_.docx

  18.05.2020_r._Temat-_Test_umiejetnosci_-_Tkanki_i_organy_roslinne.doc.

  25.05.2020_r._Temat_-_Poznajemy_Mchy.docx

  01.06.2020_r._Temat_-_Poznajemy_paprotniki._docx.

  08.06.2020_r._Temat_-_Poznajemy_rosliny_nagonasienne.docx

  15.06.2020_r._Temat_-_Poznajemy_rosliny_okrytonasienne_-_budowa__rozprzestrzenianie__rozmnazani.docx

  22.06.2020_r_Temat_-_utrwalamy_wiadomosci_o_roslinach.docx.docx


  Matematyka

   


  Informatyka

  27 marca piątek: NA STRONIE scratch.mit.edu są materiały do wykonania orki. Zapiszcie projekt u siebie i wyślijcie filmik jak u Was działa pod adres jolkak16@wp.pl lub j.ksiazkiewiczsprydzewo@o2.pl do końca kwietnia. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

  3 kwietnia Nadal pracujemy w Scrachu. Jeden z Waszych kolegów już poradził sobie z orką.Gratulacje! Dziś informatykę możecie obejrzeć w tvp historia o godzinie 9.30 lub stronie internetowej www.vod.tvp.pl

  17_kwietnia_inf_kl5.pdf

  24_kwietnia_inf_kl5_Otaczanie_obrazu_tekstem..pdf

  8_maja_inf_kl.5_Pliki_pdf.pdf

  15_maja_inf._kl_V_Algorytm__program_i_kod_zrodlowy.pdf

  22_maja_inf_kl_5_Wykonam_wszystkie_polecenia__ale_pod_warunkiem..pdf

  29_maja_inf_kl_5.pdf

  5_czerwca_inf_kl_5_wykresy_temperatur.pdf

  19 czerwca Jestem bezpieczny na wakacje:https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14

   

   

   

   


  Technika

  25.03.2020r. Temat: Pismo techniczne - wprowadzenie.

  01.-08.04.2020r - Temat: Ozdoba wielkanocna.

  08.04.2020r. - Temat: Ozdoba wielkanocna - cz. 2.

  15.04.2020r. - Temat: Posługujemy się pismem technicznym.

  22.04.2020r. - Temat: Elementy rysunku technicznego.

  29.04.2020r. - Temat: Wykonujemy tabliczkę rysunkową.

  06.05.2020r. - Temat: Szkice techniczne - wstęp.

  13.05.2020r. - Temat: Wykonujemy szkice techniczne.

  karta-pracy_13.05._-szkice-techniczne.docx

  20.05.2020r. - Temat: Zdrowie na talerzu.

  27.05.2020r. - Temat: Sprawdź, co jesz.

  karta-pracy-27.05._zdrowie-na-talerzu.docx

  03.06.2020r. - Temat: Jak przygotować zdrowy posiłek?

  10.06.2020r. - Temat: To takie proste - moja sałatka owocowa.

  16.06.2020r. Egzamin Ósmoklasisty.

  24.06.2020r. - Temat: Jem zdrowo i jestem zdrowy.

   


  Wychowanie fizyczne

  25.03: Doskonalenie odbić sposobami dolnym oraz górnym.

  26.03: Zabawy ruchowe na podwórku przed domem.

  27.03: Szybki marsz wokół domu.

  30.03: Zabawy doskonalące zwinność.

  1.04: Zabawy na dzisiejszy dzień znajdziecie pod tym adresem: https://wordwall.net/pl/resource/973625

  2.04: Zabawy ruchowe z piłką. Ćwiczenia skoczne.

  Za zgodą rodziców na własnym podwórku wykonajcie kilka skoków jednonóż, obunóż. Wykonajcie kilka zabaw z piłką: rzucanie, łapanie, odbicia. Pamiętajcie o zdrowym odżywianiu i zasadach bezpieczeństwa.

  03.04: Ćwiczenia rozciągające w domu, ze względu na pogodę. 

  06.04_wf(2).docx

  08.04_wych.fiz.(1).docx

  15.04_wf(1).docx

  16.04_wf(4).docx

  17.04_wf(1).docx

  20.04_wf(1).docx

  22.04wf(2).docx

  Zachęcam do wykonania prezentowanych ćwiczeń :)  https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0k9yP2WegXplmJ6NUmk76skiOTbjsNsW32NTKuYR37T9EQiLblNhmWASc&feature=youtu.be&v=lWl1F237j4s

  27.04   1. https://www.youtube.com/watch?v=6T1dBroSfUY&feature=share                                                                                         2. https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc&feature=share

  29.04 Kontynuujemy udoskonalanie techniki gry w piłkę ręczną:

            3. Ułożenie piłki w dłoni- https://www.youtube.com/watch?v=TlRHuxbD61g&feature=share

            4. Przeskok- https://www.youtube.com/watch?v=XPDH8sf8I0M&feature=share

  30.04 Zapraszam do oglądania

            5. Rzut po przeskoku- https://www.youtube.com/watch?v=5g6kNUFH78o&feature=share
   
  04.05 Zapraszam do zapoznania się z testem sprawności fizycznej  Krzysztofa Zuchory.
  Test składa się z 6 ćwiczeń, proszę o pominięcie próby nr 3 czyli "siły ramion"- ze względów bezpieczeństwa wykonamy ją w szkole na drążku, gdy tylko będzie to możliwe. Przez cały tydzień będę Wam udostępniała ćwiczenia udoskonalające poszczególne sprawności. Za tydzień w poniedziałek, wykonacie ten test na ocenę a wyniki prześlecie na mój adres mailowy. Link do omówionego testu przez tygodnik polityka.pl: http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf
   
  06.05 Ćwiczenia, które pomogą Wam uzyskać lepszy wynik w poniedziałkowym teście. Test Zuchory- część 1: szybkość
   
  07.05 Tym razem ćwiczenia udoskonalające skoczność Test Zuchory- część 2: Skoczność oraz gibkość Test Zuchory- część 4: Gibkość czyli przygotowanie do 2 i 4 części Testu Zuchory. Przypominam, że część 3 pomijamy.
   
  08.05 Propozycje ćwiczeń udoskonalających wytrzymałość Test Zuchory- część 5: Wytrzymałość. oraz mięśnie brzucha Test Zuchory- część 6: Mięśnie brzucha. Przypominam, że prezentowane ćwiczenia są jedynie propozycją dla osób chcących wzmocnić swoje mięśnie.
   
  11.05 Moi Kochani, jeśli ktoś z Was zdecydował się podjąć próbę testu Krzysztofa Zuchory to będę przeszczęśliwa jeśli prześlecie wyniki. Dodatkowo zachęcam do wzmocnienia mięśni brzucha poprzez wykonanie ćwiczenia potocznie nazywanego "deską". Jak prawidłowo wykonać deskę (plank)?
   
  14.05 Dzień dobry, dzisiaj zachęcam do wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu. Szczególnie do ćwiczeń mocno związanych z rozwijaniem mięśni nóg, lub po prostu bieganiem. Musicie się na tym skupić, ponieważ w niedalekiej przyszłości czeka na Was test Coopera, polegający na 12-minutowym, nieprzerwanym biegu. Jest to jeden z najlepszych sposobów sprawdzenia wytrzymałości. Pozdrawiam
   
  15.05 Zapraszam do zapoznania się z testem coopera. Jak się przygotować? Jakie wyniki osiągają rówieśnicy w tym samym wieku? Test Coopera- przygotowanie, tabela wyników
  21.05 Rzut do celu z miejsca i z rozbiegu
  22.05 Rzut do celu.
  29.05 Bieg przez 12 min. Zachęcam do aktywności na powietrzu.
   

   

   


  WDŻWR

  Kochani! Rodzina to wielka wartość. W szczególny sposób doświadczacie tego teraz gdy rodzice towarzyszą Wam we wszystkich sprawach. Bądźcie dla siebie wsparciem i budujcie dobre relacje poprzez rozmowy i spędzanie czasu ze sobą.  30.03.20 r. Temat: Zaplanuj odpoczynek. Po każdym wysiłku człowiekowi jest potrzebny wypoczynek. Sposób wypoczywania zależy m. in. od rodzaju wykonywanej pracy. Spróbujcie zaproponować kilka rodzajów wypoczynku osobie pracującej fizycznie      i umysłowo. Wyróżniamy dwa rodzaje wypoczynku: bierny i czynny.Do tego pierwszego zaliczamy np. czytanie książek, oglądanie filmów, słuchanie audiobooków. Z kolei odpoczynek czynny to głównie uprawianie sportu.  Do której grupy zaliczacie się i jaką formę wypoczynku wybierzecie dla siebie?

  06.04.20 r. Temat: Mądry wybór w świecie gier.  Warto pamiętać, że do grania służy nie tylko komputer. Mamy jeszcze do wyboru gry zespołowe, planszowe, rodzinna gra w kalambury, gry zręcznościowe. Jeśli chcecie, by gry komputerowe wam nie zaszkodziły, stwórzcie listę zasad korzystania z nich np. wybieraj wartościowe gry; Nie graj w czasie przeznaczonym na sen, posiłki i naukę; Nie zapominaj o rodzinie i przyjaciołach; Pamiętaj, że gra to tylko fikcja, Kiedy grasz, zadbaj o właściwą pozycję ciała i dobre oświetlenie; Zastanów się, czy gra jest dla ciebie, czy ty dla niej. 

  20.04.20 r. Temat: Uprzejmość i uczynność. Co to znaczy być uprzejmym i uczynnym? Uprzejmość to życzliwy stosunek do innych ludzi, grzeczność i kultura osobista (proszę, przepraszam, dziękuję). Być uprzejmym oznacza umieć zachować się w towarzystwie, być wrażliwym na drugiego człowieka. Uczynność zaś to chęć i gotowość do bezinteresownej pomocy innym. Osoba uczynna znajduje radość w czynieniu dobra oraz jest chętna do wolontariatu. Mówimy, że jest miłosierna i ma dobre serce. Z takimi ludźmi lubimy przebywać. Często jest to wstęp do koleżeństwa i przyjaźni. Przeżyj ten tydzień pod hasłem: Tydzień Życzliwości, czyli okazywania sobie uprzejmości i uczynności.

  27.04.20 r. Temat: Poszukiwany: przyjaciel. "Przyjaciel" to z pewnością jedno z najpiękniejszych słów na świecie. Po prostu: kto znalazł przyjaciela, ten znalazł skarb. Przyjaźń to bliska relacja z innym człowiekiem, oparta na szacunku, życzliwości i zazwyczaj wspólnej hierarchii wartości. Być dla kogoś przyjacielem oznacza znać jego myśli, pragnienia i potrzeby. Przyjaźń to więcej niż koleżeństwo i mniej niż miłość. Poszukiwany: Przyjaciel, który ma dla mnie czas, akceptuje mnie, pomaga, gdy tego potrzebuję, nie wyśmiewa naszych problemów, potrafi pocieszyć, zachęca , abyśmy próbowali stawać się coraz lepszymi, nie zazdrości tylko gratuluje nam sukcesów. Gdzie znaleźć tak wspaniałego przyjaciela? Być może w szkole, w miejscu zamieszkania, wspólnocie religijnej. Warto też pomyśleć czy ja mogę być dobrym przyjacielem dla kogoś? Jeśli nie masz przyjaciela nie zrażaj się na te głębokie relacje czasem trzeba poczekać. Bądź otwarty na koleżeństwo i nowe znajomości. 

  04.05.20 r. Temat: Moje ciało. Wiek nastoletni to czas szczególnego zainteresowania ciałem, w którym zachodzą dynamiczne zmiany. Zmiany te powinny prowadzić do polubienia swojego ciała i akceptacji własnej płci. Akceptacja ta przejawia się w pozytywnym myśleniu o swojej płci (Lubię być dziewczyną; Cieszę się, że jestem chłopakiem) o pełnych szacunku rozmowach o ciele i płci (bez wulgaryzmów i obrażnia) o posługiwaniu się biologicznymi określeniami narządów płciowych, unikaniu gestów poniżających ciało i płeć człowieka. Okres dojrzewania to czas budzenia się wstydu seksualnego - spontanicznej potrzeby ukrywania sfer intymnych. Wstyd jest systemem obronnym, który chroni to, co ważne. Pozwala obronić godność każdego człowieka, a każdy ma prawo do godności. 

  11.05.20 r. Temat: Dojrzewam. Charakterystyczne zmiany fizyczne dotyczą  dziewcząt i chłopców wchodzących w okres dojrzewania. Pojawiają się też niepokoje i obawy związane z tym okresem. Warto wtedy porozmawiać z kimś dorosłym zaufanym -  może to będą rodzice. 

  01.06.20 r. Temat: Dbam o higienę. 1. Prysznic i dezodorant. 2. Codzienna zmiana bielizny osobistej. 3. Cera trądzikowa - potrzebuje specjalnych preparatów.4. Dbaj o zęby- mycie i odwiedziny stomatologa. 5. Paznokcie - czyste i przycięte odpowiednio. 6. Higiena okolic intymnych - codzienna.   

  15.06.20 r. Temat: Zdrowy styl życia. 1. Prawidłowe żywienie ( wartościowe produkty bogate w błonnik, warzywa, owoce, mięso, nabiał, kasze, rośliny strączkowe) 2. Aktywność fizyczna. 3. Zdrowy sen- około 8 godzin, w pogodnym nastroju bez obciążonego żołądka. 


  Godzina z wychowawcą

  Moja Klaso 5 pamiętajcie, że ten czas wolnego, to nie ferie, ale czas nauki i to utrudnionej, bo bez nauczycieli i dzwonków lekcyjnych. Macie czas na nadrobienie zaległości!!! Spróbujcie zaplanować czas na odpoczynek, naukę i spędzenie wspólnych chwil z rodziną. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, troszczcie się o osoby wokół Was, Waszych najbliższych. Nauczyciele cyklicznie będą za pośrednicywem tej strony zostawiać Wam wskazówki do nauki i zagadnienia do opracowania. Jak szukać wiadomości w internecie? Wy doskonale wiecie :) Jeżeli będziecie mieli jakiś problem to jestem do Waszej dyspozycji na naszej grupie messanger :) Ściskam Was cieplutko. Do szybkiego zobaczenia.

  Pamiętajcie, że w ramach godzin wychowawczych raz w tygodniu mamy widekonferencję na grupie Messenger. Poza tym w razie problemów możecie pisać i dzwonić bezpośrednio do mnie do godziny 15 :)

  Przypominam o higienie nauki w domu.

  Do usłyszenienia - wasz wychowawca Ewelina Ziętek

  Podam kilka tematów wartych przeczytania:

  16.03.20r. Asertywnosc_na_co_dzien..pdf

  23.03.20r. Bezpieczenstwo_w_internecie.pdf

  30.03.2020r. https://portal.librus.pl/artykuly/nauka-z-domu-jak-zaplanowac-dzien-i-nie-zwariowac

  06.04.2020r. Jak_poprawnie_napisac_e-mail.pdf

  20.04.2020r. Madry_wybor_w_swiecie_gier.pdf

  27.04.2020r. Jak_uczyc_sie_efektywnie_w_domu.pdf

  04.05.20r. Oszczedzanie_wody.pdf

  11.05.20r. Nasz_patron.pdf

  18.05.20r. Zdrowe_odzywianie.pdf

  25.05.20r. Higiena_osobista.pdf

  01.06.20r. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/myslografia-czyli-jak-organizowac-mysli-na-kartce-papieru

  08.06.20r. Cwiczenia_na_stres.pdf

  15.06.20r. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/niedobory-snu-jak-wplywaja-na-organizm-nastolatka

  22.06.20r. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/bezpieczne-wakacje-pamietaj-o-najwazniejszych-zasadach

   


  "ZAJĘCIA ARCHIWALNE"


  Język polski

  Kochani w związku z zaistniałą sytuacją proszę, abyście w domu wykonali projekt czytelniczy, o którym rozmawialiśmy. Krótko przypomnę, co mamy zrobić:

  1. Zebrać informację o waszej ulubionej książce i przedstawić je w formie plakatu (A3).

  2. Przygotować recenzję książki znalezioną w internecie bądź czasopismie.

  3. Wykonać książeczkę tematyczną ukazującą wybraną część książki, np. bohaterów tekstu, poszczególne wydarzenia, wybrane wątki (min. 6 stron).

  4. Przygotować fragment powieści i odczytać go wzorcowo w klasie.

  Prace ocenimy w szkole po powrocie.

  Czytamy lekturę:

  • "Magiczne drzewo" A. Maleszka

   

  Uwaga! Bardzo proszę o wysłanie mi do 23 marca zdjęć Waszych plakatów i mini książeczek na mój adres mailowy e.zieteksprydzewo@o2.pl Od poniedziałku będę systematycznie wstawiała tematy do opracowania w domu.

  Moja Klaso 5 pamiętajcie, że ten czas wolnego, to nie ferie, ale czas nauki i to utrudnionej, bo bez nauczycieli i dzwonków lekcyjnych. Macie czas na nadrobienie zaległości!!! Spróbujcie zaplanować czas na odpoczynek, naukę i spędzenie wspólnych chwil z rodziną. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, troszczcie się o osoby wokół Was, Waszych najbliższych. Nauczyciele cyklicznie będą za pośrednicywem tej strony zostawiać Wam wskazówki do nauki i zagadnienia do opracowania. Jak szukać wiadomości w internecie? Wy doskonale wiecie :) Jeżeli będziecie mieli jakiś problem to jestem do Waszej dyspozycji na naszej grupie messanger :) Ściskam Was cieplutko. Do szybkiego zobaczenia.

  Wasza wychowawczyni - Ewelina Ziętek

  23.03.20 r.

  Witajcie :)

  Dzisiaj wysyłamy prace projektowe. I uzupełniamy zeszyty tematami z zeszłego tygodnia.

  16.03.20 r. i 17.03.20 r.

  Temat: Projektujemyplakat o swoich ulubionych książkach.

  18.03.20 r.

  Temat: Piszemy recenzję wybranej książki.

  19.03.20 r. i 20.03.20 r.

  Temat: Tworzymy książęczki tematyczne do wybranej lektury.

  25.03.20 r. i 26.03.20 r.

  Temat: Ortograficzne przygody z rz i ż.

  W zeszytach proszę napisać zasady pisowni rz i ż (podręcznik str. 193) oraz wykonać zadanie 8/195 z podręcznika.

  Zeszyt ćwiczeń str. 75,76,77.

  Ćwiczymy ortografię online na stronie https://epodreczniki.pl/a/urzekajace-rzesy-zaby-bozenki-czyli-o-rz-i-z/DOGOnnwLE

  Pochwalcie się wynikami na naszej grupie na messangerze :)

  Powodzenia :) Macie na to dwa dni :)

   

  Matematyka - powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych

  Zachęcam również do odwiedzenia strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje gdzie umieszczone zostały lekcje na kolejne dni kwarantanny. Wybieramy klasę - przedmiot - (lekcja na kolejny dzień). Miłego spędzenia czasu z największą z nauk.

   

  NOWE: Od dziś tj. 20.03.2020 nowe zajęcia będą wstawiane w poniższych linkach według daty na dany dzień zgodnie z planem lekcji. Linki będą udostępniane o ile nic nie stanie na przeszkodzie do godziny 12:00. Miłego spędzenia czasu.

  Dziękuję: Tomasz Bykowski

  BIOLOGIA ( 1 godzina tygodniowo)

  16.03.2020 r. 

  1. Przygotujcie prezentacje multimedialną lub album nt. "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" - minimum 5 slajdów ( przedstawcie krótkie opisy: cechy , gatunki i zdjecia).

  2. Rozwiążcie ćwiczenia str. 51-58. - dla utrwalenia działu III - pomoże Wam podsumowanie w podręczniku str.88-89.

  3. Wiesz czy nie wiesz ? - samoocena -str 90. wykonajcie teścik sprawdzający w zeszycie :)

  NOWE !!! 23.03.2020 r. 

  prześlijcie na mesengera na grupę biologii zdjęcia z zeszytów -zrobiony  teścik samooceny wraz z oceną wystawioną dla siebie :) oraz na maila sprydzewo@o2.pl prezentacje zadane 16.03. lub na mesengera zdjęcia albumów ( do jutra do 12.00)

  w razie trudności poproście o pomoc rodzica,

  pozdrawiam,

  nauczyciel biologii - Monika Michalak

  Wychowanie fizyczne:

  Drodzy uczniowie klasy 4 i 5. Zajęcia zostały zawieszone, jednak nikt nie zawiesił zachęcania Was do aktywności fizycznej. Przypominam, że nasza szkoła realizuje program Trzymaj formę. Pamiętajcie, że kilka przysiadów, pajacyków, składów i pompek wzmocni Was i odciągnie od gier komputerowych. Starajcie się być aktywni i racjonalne gospodarować czasem. Pozdrawiam-nauczyciel wychowania fizycznego. 

   

  Religia: Gorąco zachęcam do codziennej rodzinnej modlitwy o wygaszenie koronawirusa (np. tajemnica różańca).

   Proszę o powtórzenie katechizmu i uzupełnienie zaległości w zeszycie jeśli ktoś je ma. Pozdrawiam

                                                                                         Urszula Chodań

   

  Technika: Drodzy uczniowie, przygotujcie makietę osiedla według własnego pomysłu. Pamiętajcie, żeby wykorzystać jak najwięcej materiałów recyklingowych oraz elementów niepotrzebnych zabawek. Wyznaczcie przejścia dla pieszych i drogi rowerowe. - Zaplanujcie, w jaki sposób przygotujecie makietę. - Zapiszcie wnioski w punktach: Co będzie potrzebne? i Krok po kroku. - Obok informacji o kolejnych etapach pracy, podajcie liczbę minut, w ciągu których je zrealizujecie. - Wykonajcie makietę według przygotowanych notatek.

  O Waszej pracy porozmawiamy i ocenimy ją na zajęciach w szkole. Do zobaczenia. Anna Mułyk-Noga

  ENGLISH LESSONcool 16. - 24.03.2020

  Hello children! How are you?

  Przypominam, że na naszej ostatniej wspólnej lekcji zapisaliście i zaznaczyliście w podręczniku i zeszycie ćwiczeń zadania do samodzielnego wykonania. Przekażcie proszę te informacje osobom, które były nieobecne - Hubert?.

  Podrzucam Wam jeszcze kilka zadań online ćwiczących zagadnienia, które samodzielnie opracowujecie w domu. Oto one:

  1. Załózcie konto na quizlet. Zalogujcie się i poćwiczcie słówka z rozdziału 5. -

  Najpierw otworzą Wam się Fiszki, przewińcie do dołu, przeanalizujcie wszystkie słówka, posłuchajcie wymowy. Odwracajcie flashcards (obrazki) - z jednej strony jest obrazek, z drugiej wyraz. Wejdźcie w każdą zakładkę po lewej stronie.

  https://quizlet.com/pl/489966313/team-up-plus-klasa-5-unit-5-flash-cards/

  2. Buying a cinema ticket - kupowanie biletu w kinie-  możecie poćwiczyć ogladając filmik i powtarzając uzywane tam zwroty.

  https://youtu.be/7bE8QPS0rcE

  3. FOOD - słówka z rozdziału 6. poćwiczycie również na quizlecie. (18.03.20)

  https://quizlet.com/pl/408851285/team-up-plus-5-unit-6-food-flash-cards/

  4. ORDERING FOOD and DRINK - zamawianie jedzenia w restauracji utrwalicie dzięki filmikowi:

  https://youtu.be/bgfdqVmVjfk

  ZATRZYMUJ FILMIK< POWTARZAJ ZWROTY< ĆWICZ! TO WAŻNE!!!yes

  5. GEOGRAPHY - niektóre słówka z rozdziału 7 (nazwy obiektów przyrodniczych) poćwiczysz również dzięki quizletowi.

  https://quizlet.com/pl/396445126/team-up-plus-5-unit-7-geography-flash-cards/

  GOOD LUCK!enlightenedI keep my fingers crossed .yes

  I HOPE we'll see in two weeks.

  Your English teacher - Beata Harasim

   

  Geografia

  1. Utrwalcie sobie temat „Pierwsze podróże geograficzne”, przypomnijcie sobie nazwiska odkrywców, pomóc mogą wam filmiki na YouTubie o odkryciach geograficznych.

  2. Rozwiążcie ćwiczenia w podręczniku str. 97. Na zadania 1, 2 i 4 odpowiedzi udzielcie w zeszycie.
  3. Sprawdź się! Str. 99-100 – rozwiążcie test sprawdzający w zeszycie.

  Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym samiyes

  pozdrawiam i życzę zdrowia - nauczyciel geografii Tomasz Zawada

   

   

  Historia

  16.03.2020: Temat: Cztery stany średniowiecza.

  Obejrzyjcie film: https://youtu.be/Y3Jfkp0GnoY

  Narysujcie w zeszycie drabinę feudalną. str. 133

  17.03.2020 Temat: Sysem feudalny.

  Odczytaj w podręczniku temat "System feudalny" , str. 132 - 135. Wykonaj w zeszycie zda. 1, 2, 3, 4 str. 135.

  Powodzenia.

  19 MARCA CZWARTEK

  INFORMATYKA: NA STRONIE scratch.mit.edu są materiały do wykonania orki. Czasu jest dużo. Zapiszcie gotowy projekt u siebie. Jak wrócimy do szkoły to obejrzymy. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

   

  22.03.19 Wychowanie fizycze.

  Kochani,  w tym tygodniu zachęcam do prac porządkowych w swoich pokojach. Kilka skłonów, przysiadów podczas prac wykonacie.Pamiętajcie o kaloriach i nie spożywajcie zbyt wielu  potraw typu.czipsy,frytki...Zachęcam do picia wody,jedzenia owoców i warzyw. Pamiętajcie:   W zdrowym ciele, zdrowy duch.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć