e-lekcje

  Klasa 6

  Drodzy uczniowie i rodzice.

         W zakładce znajduje się lista przedmiotów, przy których nauczyciele będą umieszczali tematy zajęć na kolejne dni zgodnie z planem lekcji.

         Pod wyżej wymienioną listą przedmiotów znajdą się zajęcia archiwalne, to znaczy te, które odbywały się w dniach do    24 marca 2020 roku – będą one oddzielone zwrotem „ZAJĘCIA ARCHIWALNE” oraz dodatkowo zaznaczone kolorem szarym.

  Zapraszam do systematycznej pracy przy zachowaniu zasad BHP.


  Religia

  Kochani kontynuujemy naukę zgodnie z planem lekcji. Proszę Was o codzienną modlitwę i systematyczną naukę (pamiętam       o Was w modlitwie). Bardzo ważne jest abyście przy każdej katechezie zapisywali daty i wykonywali zadania. Niektóre prace będę prosiła o wysłanie na e-mail: u.chodansprydzewo@o2.pl lub napisanie w zeszycie i wysłanie zdjęcia na mój nr 728191670. Zeszyty sprawdzę po powrocie do szkoły.

  26.03.20 r. Temat: Modlimy się. Modlitwa jako czyn pokutny.

  Na podstawie treści z podręcznika temat nr 33 (przeczytaj) uzasadnij w formie pisemnej dlaczego modlitwa umożliwia odnowienie przyjaźni z Panem Bogiem i ludźmi?  Odpowiedź wyślij na e-mail lub napisz w zeszycie i zrób zdjęcie (proszę podpisać pracę imieniem i nazwiskiem).Szczęść Boże       

  27.03.20 r. Temat: Wracamy do Ojca.

  Na podstawie podręcznika - katecheza 34 oraz Ewangelii Łk 15, 11-32 ( przypowieść o synu marnotrawnym) pisemnie w zeszycie przyporządkuj etapy drogi syna marnotrawnego do warunków sakramentu pokuty. Zadanie prześlij zdjęciem. Nie zapomnij się podpisać. 

  02.04.20 r. Temat: Ofiara Wieczernika. W podr. kat. 35. Po przeczytaniu tematu napisz podziękowanie Panu Jezusowi za Jego obecność pod postaciami eucharystycznymi. klasa_6_sp_marek_katecheza_35.pdf 

  03.04.20 r. Temat: Udział w uczcie Jezusa.     W podr. kat.36. Uzasadnij nazwę Wielki Czwartek zapisując w zeszycie pod tematem. klasa_6_sp_marek_katecheza_36.pdf 

  16.04. 20 r.  Temat: Ofiara Krzyża.    Wypisz z książeczki do nabożeństwa czternaście stacji Drogi Krzyżowej (bez rozważań), zapisz jeden raz modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany...  Jedną ze stacji rozważ. Pracę proszę wysłać. Szczęść Boże. 

  17.04.20 r. Temat: Tajemnica cierpienia i śmierci.   W podr. kat. nr 38. Proszę zapoznajcie się z treścią tematu i ułóżcie modlitwę za chorych i cierpiących- napiszcie pod tematem i pomódlcie się nią. Czekam również na zaległe prace niektórych uczniów. Szczęść Boże. 

  23.04.20 r. Temat: Świętowanie Zmartwychwstania Jezusa. W podr.kat. nr 40. Na podstawie treści tematu wyjaśnij dlaczego chrześcijanie święcą pokarmy na wielkanocny stół i co oznacza symbol baranka na wielkanocnym stole? Jest to notatka do zeszytu. Szczęść Boże. 

  Dodatkowe wyjaśnienie dla wszystkich: wszystkie zadane prace odrabiamy systematycznie(jak zawsze) na następną lekcję. Chyba, że pojawi się informacja, że jest to praca długoterminowa z określonym terminem. Jeszcze raz przypominam, że wysyłamy tylko oznaczone prace, ale wykonujemy wszystkie zadane. Szczęść Boże 

  24.04.20 r. Temat: Pan Zwycięzca. W podr. kat. nr 41. Na podstawie treści tematu zinterpretuj słowa Pana Jezusa: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" (J 20,29). Pracę proszę przesłać. Szczęść Boże.klasa_6_sp_marek_katecheza_41.pdf 

  30.04.20 r. Temat: Tydzień Biblijny. Słowo Boże jest zawsze żywe i aktualne na każdy czas. Proszę, abyście odszukali w Piśmie Świętym fragement Ewangelii , rozważyli go i zapisali pod tematem siglę. Można skorzystać z aplikacji na telefonie czytania na każdy dzień albo wpisać www.mateusz.pl .Szczęść Boże. 

  07.05.20 r. Temat: Powierzeni Matce. W podr. kat. nr 48. Zapoznaj się z treścią tematu i z tekstami Pisma Świętego: Dz1,12-14; J 19,25-27; Łk 2,15-19; Łk 2, 33-35 i wyjaśnij pisemnie w zeszycie pełnymi zdaniami (conajmniej kilka): Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła? Odpowiedź proszę przesłać. Pamiętajcie o odmawianiu litanii Loretańskiej szczególnie w miesiącu maju. Szczęść Boże.   

  08.05.20 r. Temat: Dobry Pasterz. W podr. kat. nr 43. Po zapoznaniu się z tematem napisz odpowiedź na pytania: 1.Dlaczego Pana Jezusa nazywamy Dobrym Pasterzem? 2. Która niedziela wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza? Szczęść Boże. klasa_6_sp_marek_katecheza_43.pdf 

  Powoli zbliża się czas wystawiania ocen w związku z tym przypominam tym uczniom, którzy lekceważą obowiązek odrabiania zadań o poważne podejście do lekcji. Rodziców proszę o dopilnowanie swoich dzieci w tym zakresie. Szczęść Boże. 

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań. 

  14.05.20 r. Temat: Św. Andrzej Bobola - patron naszej parafii. Poszukaj informacji o św. A. Boboli i napisz w kilku zdaniach o jego życiu i męczeństwie. Możesz skorzystać z różnych źródeł np. Strona internetowa naszej parafii albo inne żródła. Prace proszę przesłać. Szczęść Boże. 

  Dzisiaj w godz. 10-14:00 jest możliwość wzięcia udziału w konferencji on-line poświęconej Janowi Pawłowi II wystarczy wejść w ten link: 

   https://www.tomasz.elk.pl/wiadomosci/wydarzenia/1710-transmisja-14-maja-2020-r-godz-10-00    Gorąco zachęcam. 

  15.05.20 r. Temat: Pan wszechświata. W podr. kat. nr 44. Odszukajcie w temacie cytatów dotyczących obietnic Pana Jezusa mówiących o życiu wiecznym i wybierzcie jeden, który napiszcie pod tematem. Szczęść Boże.klasa_6_sp_marek_katecheza_44.pdf 

  21.05.20 r. Temat: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Proszę po obejrzeniu filmu napisać w zeszycie, co najbardziej zaciekawiło was w osobie i życiu Karola Wojtyły ( w kilku zdaniach). Pracę proszę przesłać. Szczęść Boże.  

  22.05.20 r. Temat: Obdarowani dla wspólnoty. W podr. kat. nr 46. Na podstawie tekstu biblijnego ( 1 Kor 12, 1-13) wypisz dary, które wymienia św. Paweł. Na podstawie treści tematu wyjaśnij czym różnią się charyzmaty od talentów? Odpowiedzi proszę przesłać. Szczęść Boże. klasa_6_sp_marek_katecheza_46.pdf 

  28.05.20 r. Temat: Zobowiązani do dojrzałości. W podr. kat. nr 47. Po przeczytaniu treści tematu napisz,co to znaczy czynić "swój świat" Bożym światem w rodzinie, w szkole i wśród rówieśników? Szczęść Boże. 

  29.05.20 r. Temat: Zesłanie Ducha Świętego. Odszukaj w Piśmie Świętym ten fragment J14, 16-17 i zapisz pod tematem w zeszycie. Napisz kiedy w tym roku obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Szczęść Boże. 

  Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do religii na przyszły rok szkolny: Obowiązują nadal te same podręczniki, tzn. swój możecie odsprzedać młodszym klasom i odkupić od starszej klasy o rok. Pamietajcie,że używany podręcznik przeceniamy. Nowe kupujemy tylko zeszyty- najlepiej 60k. w kratkę  

  04.06.20 r. Temat: Zjednoczeni miłością Trójcy Świętej. W podr. kat. nr 49. Pod tematem w zeszycie napiszcie zdanie: Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą wiary. Uroczystość Trójcy Świętej w tym roku  obchodzimy ................................................. (napisz datę). Szczęść Boże.klasa_6_sp_marek_katecheza_49.pdf 

  05.06.20 r. Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Napisz w jaki dzień tygodnia jest obchodzone Boże Ciało niezależnie od daty. Weź udział w procesji Bożego Ciała. Szczęść Boże. 

  19.06.20 r. Temat: Przemienieni przez Boga. W podr. kat. nr 51. Pamiętaj o niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże.klasa_6_sp_marek_katecheza_51.pdf  

  25.06.20 r. Temat: Wakacje z Panem Bogiem. Piękny czas wakacji przeżyjcie w łączności z Panem Bogiem dziękując podczas każdej Mszy Świętej za Jego miłość i dary. Podziwiajcie Jego wielkość i wspaniałość w dziełach stworzenia. Życzę Wam dobrego wypoczynku z Panem Bogiem. Szczęść Boże.

   


  Język polski

  Witam serdecznie :) Poniżej będą umieszczane tematy datami do pracy zdalnej w domu. Uzupełniamy ćwiczenia i zeszyty, które sprawdzę po powrocie do szkoły. Odsyłamy do mnie tylko wybrane ćwiczenia bądź zagadnienia na adres mailowy e.zieteksprydzewo@ lub na Messenger.

  Pozdrawiam. Ewelina Ziętek

  Tematy 16-20.03.20 r. 23.03.20r.(3).pdf

  Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. 24.03.20r.(1).pdf

  Temat: Sprawdź siebie. 25.03.20r.(1).pdf

  Temat: Widzenie świata. 26.03.20r.(4).pdf

  Temat: Mowa muzyki. 27.03.20r.(3).pdf

  Temat: Ludzie muzyki. 30.03.20r.(2).pdf 

  Karta pracy :rozdzial-5-temat-72-karta-pracy-ludzie-muzyki.pdf

  Temat: Koncert Wojskiego. 31.03.20r.(1).pdf

  Karty pracy: Gra_Wojskiego.pdf   rozdzial-5-temat-73-karta-pracy-koncert-wojskiego.pdf

  Temat: Pisownia wyrazów z ą,ę,om,on,em,en. (2h) 01-02.04.20r..pdf

  Karty pracy pisownia_wyrazow_z_om_on_em_en_.pdf                 rozdzial-5-temat-74-karta-pracy-1-jaka-to-regula.pdf

  Temat: Jak napisać opowiedanie twórcze na podstawie legendy lub baśni. (2h) 03.04.20r.(1).pdf      06.04.20r.(3).pdf

  Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia? 07-08.04.20r.(1).pdf    Karta pracy: Kunszt_poezji.pdf

  Temat: Pamiętny dzień. 15.04.20r.(3).pdf

  Temat: Zagadka Mony Lisy. 16.04.20r.(1).pdf    Karta pracy: Przeprowadzam_wywiad.pdf

  Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach? 17.04.20r.(2).pdf     Karta pracy: karta_pracy_wypowiedzenia.pdf

  Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu? (2h) 20-21.04.20r..pdf

  Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym - przypomnienie wiadomości. 22.04.20r.(1).pdf 

  Karty pracy:pan_przecinek_1.pdf                   pan_przecinek_2.pdf

  Temat: Podsumowanie i powtórzenie.(2h) 23-24.04.20r..pdf

  Karty pracy: podsumuj_wiedze_1.pdf       srodki_stylistyczne.pdf

  Temat: Co było na początku? 27.04.20r.(4).pdf         Karta pracy:  porownanie_poczatkow_swiata.pdf

  Temat: Poco Bóg stworzył człowieka? 28.04.20r.(3).pdf

  Temat: Pierwsi ludzie. 29.04.20r.(3).pdf

  Temat: Punkt widzenia. Poznajemy "Pamiętniki Adama i Ewy" M. Twaina. 30.04.2020r..pdf

  Temat: "Katarynka" - autor i jego dzieło. 04.05.20r.(3).pdf

  Temat: W czasach katarynek i wedrownych grajków. (2h) 05-06.05.20r.(1).pdf

  Temat: Cechy gatunkowe utworu - nowela. 07.05.20r.(2).pdf

  Temat: Motywy biblijne. 08.05.20r.(3).pdf

  Temat: Czy ziarno wyda plon? 11.05.20r.(3).pdf

  Temat: Ludzka dobroć. 12.05.20r.(3).pdf

  Temat: Korzystanie z talentu. 13.05.20r.(3).pdf

  Temat: Wartość przygotowań. 14.05.20r.(2).pdf

  Temat: Dobroczyńca ludzkości.  15.05.20r.(3).pdf       Karta pracy: Kim_byl_Prometeusz.pdf

  Temat: Diagnoza wiadomości i umiejętności. 18.05.20r.(2).pdf     Test: Diagnoza(1).pdf

  Temat: Siła miłości. 19.05.20r.(3).pdf

  Temat: Weźmy to w nawias. Użycie nawiasu. 20.05.20r.(3).pdf   Karta pracy:Uzycie_nawiasu.pdf

  Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki (L. Staff "Odys"). 21.05.20r.(2).pdf

  Temat: W świecie mitów. 22.05.20r..pdf      Karta pracy: Bogowie_greccy(1).pdf

  Temat: Jak napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści? 25.05.20r.(3).pdf

  Temat: Zasady postępowania. 26.05.20r.(2).pdf

  Temat: Tolerancja. 27.05.20r.(1).pdf

  Temat: Radość obdarowywania. 28.05.20r..pdf

  Temat: Pisownia wyrazów obcych. 29.05.20r.(2).pdf   Karta pracy: Slowa-z-zagranicy.pdf

  Temat: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? 01.06.20r.(3).pdf

  Temat: Jak rozpoznać typy zdań złóżónych współrzędnie? (2h) 02-03.06.20r..pdf

  Temat: Podsumowanie i powtórzenie.04.06.20r.(1).pdf    Test: Test_podsumowujacy_6.pdf

  Temat: Spotkanie z naturą. Analiza obrazu. 05.06.20r.(2).pdf

  Temat: Zdziwienie światem. W. Szymborska "Jarmark cudów" 08.06.20r.(3).pdf

  Temat: Człowiek i zwięrzęta. 09.06.20r.(3).pdf   Karta pracy: Czlowiek_i_zwierzeta.pdf

  Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach.  10.06.20r.(3).pdf   Plansza edukacyjna:Gloska_litera_sylaba.pdf

  Temat: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe? 15.06.20r.(2).pdf

  Temat: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania? 19.06.20r.(3).pdf

  Temat: Ortograficzna powtórka. 22.06.20r.(3).pdf

  Temat: Jak napisać list oficjalny? 23.06.20r.(3).pdf

  Temat:Jak poprawnie używać średnika? 24.06.20r.(2).pdf

  Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości. 25.06.20r.(2).pdf


  Język angielski

  W kazdym tygodniu mamy trzy lekcje, więc zawsze będziecie dostawać zadania na 3 lekcje. Spokojnie i uwaznie je realizujcie. Pamiętajcie o zapisie w zeszycie. W razie jakichkolwiek watpliwości pytajcie na messengerze. Proszę, aby osoba odpowiedzialna za Waszą grupę na messengerze wysłała mi zaproszenie. enlightened

  I trust in you, you will win this time! yes

  Czy podobała Wam sie nowa aplikacja worldwall?

   

  CLICK ON LINKS:

  24.03.20 r.

  25.03.20r.

  27.03.2020 Time for relax.

  31.03.2020r. Zdalna lekcja z TVP.

  01.04.2020r. Vocabulary revision - unit 5.

  03.04.2020 Online Safety conversation - listening activities.

  07.04.2020 Checking information

  08.04.2020 It's Easter Time!

  15. i 17. 04.2020 Czas Past Continuous - zdania twierdzace i przeczace (utrwalamy naszą wiedzę). 

                       czas_Past_Continuous_(zd__twierdzace_i_przeczace)_-_karta_pracy.docx

                        Past_Continuous_-_karta_pracy_-_wersja_2..doc

  21.04.2020 Powtarzamy i utrwalamy wiedzę z rozdziału 5.

  22.04.2020 Let’s learn with Quizziz.

  24.04.2020 He was planting flowers. - zaczynamy rozdział 6.

  28.04.2020 Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 5. - Test 5.

  29.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: The weather and natural disasters

  LEKCJE JEZYKA ANGIELSKIEGO SĄ LEKCJAMI ONLINE. ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI, ŚRODY I PIĄTKI  
  O GODZ.12.00,  ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM. WYMAGANIA SPRZĘTOWE - APLIKACJA ZOOM
  NA KOMPUTERZE LUB TELEFONIE + INTERNET.

  05.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Pytamy o czynności, które działy się w przeszłości - zdania pytające w czasie Past Continuous.

  06.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Reporting an event. Zgłaszanie zdarzenia.

  08.05.2020r. Lekcja na platfformie ZOOM S: Skills 6. Kształcimy umiejętności językowe.

  12.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: When or While? “Kiedy” czy “podczas”?

  13.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Review 6. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6. Dwie osoby nieobecne na lekcji przesyłają zdjęcia notatek (zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń). Robią pracę domową na Quizziz.

  15.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Przygotowujemy sie do testu z rozdziału 6.

  19.05.2020 Unit 6 Test. Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 6.

  20.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Experiences. Doswiadczamy przyjemności, czyli o pasjach.  poprawa testu 6.

  22 i 26.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM Subject: Zdarzyło się i trwa, czyli o czasie Present Perfect.

  27.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Booking an activity. Jak zrobić rezerwację.

  29.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. O czasie present Perfect - ciąg dalszy.

  02.- 03.06.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Skills 7 - reading, listening, speaking, writing. Kształcimy umiejętności językowe - czytamy, słuchamy, mówimy, piszemy.

  05.06.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Review 7. Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7.

  09.06.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: I have been to Paris. OR I have gone to Paris.   -  What's up?

  10.06.2020 S: I like reading - types of books.

  19.06.2020 Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig".

  23.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 2.

  24.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 3.

   

  PORADZILIŚCIE SOBIE? YOU ARE THE CHAMPIONS!yes


  Muzyka

  Ludwig van Beethoven- Oda do radości. Napiszcie z ilu zwrotek składa się Oda do radości i z jakiej Symfonii jest to fragment  (chodzi o numer symfonii ). Wszystkie informacje znajdziecie na str.97-99. Proszę prześlijcie mi gotową odpowiedz na maila. Pozdrawiam 

  31.03 . Proszę, wysłuchajcie utworu A. Vivaldiego i napiszcie z jaką porą roku może się Wam kojarzyćhttps://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg. Gotową odpowiedź wyślijcie mi na maila. Pozdrawiam Was serdecznie.

  21.04 Proszę przeczytać temat :" Romantycznie o muzyce" i wypisać kompozytorów tego okresu. Odpowiedź prześlijcie mi na maila do 27.04 .

  28. 04 Bardzo dziękuję Wam za pracę . Wstawiam wszystkim oceny bdb czyli 5. Jestem z Was bardzo dumna . Dziś posłuchajcie sobie piosenki " Honorata " możecie ją również śpiewać https://www.youtube.com/watch?v=ADDHPEzVNp0

  Pozdrawiam 

  5.05 Posłuchajcie tego utworu i zapoznajcie sie z nowym instrumentem , który nazywa się Fletnia Pana 

  https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig&list=PLc958tQ9b2ZUxAN5N8_EHPBZx93gjwsQC

  12.05 tym razem dowiecie się jak wygląda i brzmi altówka https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc

  19.05 Posłuchacie dziś brzmienia skrzypiec i dowiecie się kto to jest koncertmistrz

  https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w&t=30s

  26.05 Temat :Jazz, czyli wielka improwaizacja .

  2.06 Temat :Pop, rock, muzyka rozrywkowa.

  9.06 Temat :Muzyka  w tatrze , filmie i reklamie.

  16.09 Temat : Warsztat muzyczny .


  Plastyka

  18 czerwca 2020 r. Podsumowanie pracy na zajęciach z plstyki w roku szkolnym 2019/2020.

  04 czerwca 2020 r. https://epodreczniki.pl/a/sceny-mitologiczne-w-sztuce/Dt9qjiuDZ Zapoznajcie się z tematem i zachęcam do zrobienia kilku ćwiczeń utrwalających :-)

  28 maja 2020 r. Uczniowie, którzy nie wykonali prac plastycznych podczas trwania zajęć elearningowych proszeni są o niezwłoczne rozliczenie się! Tematy prac w zakładce plastyka. Czekam do 4 czerwca.

         21 maja 2020 r. UWAGA NOWY KONKURS :-))) Konkurs plastyczny PCPR. Zapraszam do wzięcia udziału w ramach zajeć plastycznych. 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny informuje i zachęca do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem przewodnim:" MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO- RODZINA", proponowany temat wydarzeń to "Rodzina w czasie pandemii" z uwagi na szczególną  sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

            Konkurs skierowany jest do podopiecznych z rodzin zastępczych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w formacie A3 lub A4 wykonana techniką dowolną. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły. Prosimy o zamieszczenie informacji na Librusie i poinformowanie uczniów o możliwości wzięcia udziału w konkursie. Zainteresowanych prosimy o składanie prac do dnia 15 czerwca 2020, do skrzynki na drzwiach PCPR bądź pocztą wraz z załączoną zgodą na opublikowanie pracy plastycznej z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

   Osoby do kontaktu:

  Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR pok. nr 9 tel: 874291089

  dokumentacja konkursu zgoda_-_publikacja_pracy_plastycznej.docx     

   

  7,14 maja 2020 r.  Projektuję komiks komiks_Przygoda_w_gorach(2).pdf Instrukcja i opis zadania w linku. Termin  do 14 maja NIEPRZEKRACZALNY :-)) Zdjęcia prac w załączniku na adres k.kozlowskasprydzewo@o2.pl 

  16, 23, 30 kwietnia 2020 r. Historyjka obrazkowa komiks(1).odt komiks_zalaczniki.pdf prace przysyłajcie na pocztę k.kozlowskasprydzewo@o2.pl , ale dopiero po zakończeniu całości projektu.

  2 kwietnia 2020 r. Projektuję interaktywną kartkę wielkanocną.

  UWAGA Link do ćwiczenia będzie aktywny w czwartek (2 kwietnia) o godzinie 10 - wtedy odbędzie się relacja na"żywo". Jeżeli jednak nie uda Wam się obejrzeć webinaru o 10 we czwartek, nie martwcie się. Postaram się znaleźć link z nagraniem. Interaktywne karty chętnie umieszczę w szkolnej galerii, więc projekty przysyłajcie na pocztę k.kozlowskasprydzewo@o2.pl

  https://www.facebook.com/events/211698796601415/?event_time_id=211698803268081

  26.03.2020 r. W parku rzeźby.

  Dla Wszystkich kochających Minecraft :-) :-) :-) 

  1. Przygotujcie materiały: kolorowe kartki, nożyczki, klej, taśma, mazaki, rzeczy do ozdabiania prac.

  2. Obejrzyjcie relację z Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta". https://www.facebook.com/zacheta/videos/670292923780463/

  3. Wykonajcie zadanie plastyczne, które prezentuje w filmie Marcin (prowadzący).

  4. Zróbcie zdjęcie swojej pracy i wyślijcie je Panu Tomkowi lub projekty przysyłajcie na pocztę k.kozlowskasprydzewo@o2.pl

  Zadanie wymaga czasu, więc termin realizacji - do następnego piątku.

  Do dzieła!

   


  Historia

  24.03.2020 Temat: Polska pod rządami Wettinów cd.

  Wykonaj zadania: https://learningapps.org/view9575368

  30.03.2020 Czasy stanisławowskie.

  31.03.2020 I rozbiór Polski.

  6.04.2020_Kultura_polskiego_oswiecenia..docx

  7.04.2020_Reformy_Sejmu_Wielkiego..docx

  20.04.2020_Konstytucja_3_maja.odt

  21.04.2020_Konfederacja_targowicka_i_II_rozbior_Polski..odt

  27.04.2020_Powstanie_kosciuszkowskie..odt

  28.04.2020_Podsumowanie_wiadomosci_o_rozbiorach_Rzeczpospolitej..odt

  4.05.2020_Sprawdzamy_swoje_wiadomosci_o_upadku_Rzeczpospolitej..odt

  5.05.2020_Rewolucja_francuska.odt

  11.05.2020_Republika_francuska..odt

  12.05.2020_Epoka_Napoleona_Bonapartego.odt

  18.05.2020_Upadek_Napoleona..odt

  19.05.2020_Legiony_Polskie_we_Wloszech.odt   Test_historia_6.pdf

  25.05.2020_Okolicznosci_powstania_hymnu_Polski..odt

  26.05.2020_Ksiestwo_Warszawskie.odt

  1.06.2020_Napoleon_a_sprawa_polska.odt

  2.06.2020_Podsumowanie_dzialu_Rewolucja_francuska_i_okres_napoleonski..odt

  8.06.2020_Targowica._Historia_wielkiej_zdrady.odt

  9.06.2020_Rewolucja_amerykanska..odt

  15.05.2020_Dlaczego_doszlo_do_rozbiorow_-_powtorzenie.odt

  16.06.2020 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

  22.06.2020_Czasy_saskie_-_oczekiwania_a_rzeczywistosc.odt

  23.06.2020_Powtorzenie_wiadomosci_z_historii_w_klasie_VI.odt


  Geografia

  26.03.2020_Przemysl_i_uslugi_we_Francji.docx                       Przemysl_i_uslugi_we_Francji_(karta_pracy).docx

  02.04.2020_Energetyka_w_Europie.docx                                  Zeszyt_cwiczen_-_geografia_-_klasa_VI.pdf

  16.04.2020_Turystyka_w_Europie_Poludniowej.docx

  23.04.2020_Powtorzenie_wiadomosci_z_dzialu_Gospodarka_Europy.docx

  30.04.2020_Zmiany_w_przemysle_Niemiec.docx

  07.05.2020_Turystyczne_atrakcje_Czech_i_Slowacji.docx        Karta_pracy_-_Turystyczne_atrakcje_Czech_i_Slowacji.pdf

  14.05.2020_Dziedzictwo_przyrodnicze_i_kulturowe_Litwy_i_Bialorusi.docx                                                                     Karta_pracy_-_Dziedzictwo_przyrodnicze_i_kulturowe_Litwy_i_Bialorusi.pdf                                                                  Zeszyt_cwiczen_-_geografia_-_klasa_VI_czesc_2.pdf

  21.05.2020_Wspolczesne_problemy_Ukrainy.docx          Kartkowka_-_Niemcy__Czechy_i_Slowacja__Litwa_i_Bialorus.pdf

  28.05.2020_Zroznicowanie_przyrodnicze_i_gospodarcze_Rosji.docx                                                                           Karta_pracy_-_Zroznicowanie_przyrodnicze_i_gospodarcze_Rosji.pdf                                     Odpowiedzi_do_kartkowki__Niemcy__Czechy_i_Slowacja__Litwa_i_Bialorus.pdf      

  04.06.2020_Relacje_Polski_z_sasiadami.docx

  18.06.2020_Dzien_wolny_od_zajec_dydaktycznych_-_Egzamin_osmoklasisty

  25.06.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_Sasiedzi_Polski.docx                                                                                  


  Biologia

  23.03.2020_Temat-Plazy_kregowce_wodno-ladowe.docx

  30.03.2020_r._Temat_-_Przeglad_i_znaczenie_plazow._docx.docx

  06.04.2020_r._Temat-_Gady_-_kregowce__ktore_opanowaly_lad._docx(1).docx

  20.04.2020_r._Temat-_Przeglad_i_znaczenie_gadow._docx.

  27.04.2020_r._Temat_-_Podsumowanie_dzialu_IV_-_Kregowce_zmiennocieplne._docx.

  04.05.2020_r._Temat_-_Test_umiejetnosci_z_dzialu_IV_-_Kregowce_zmiennocieplne(1).docx test jest tu -  test-sprawdzajacy-po-dziale-iv-kregowce-zmiennocieplne.docx

  11.05.2020_r._Temat-_Ptaki_-_kregowce_zdolne_do_lotu.docx

  18.05.2020_r._Temat-_Przeglad_i_zanczenie_ptakow.docx

  25.05.2020_r._Temat_-_Ssaki_-_kregowce__ktore_karmia_mlode_mlekiem._docx.

  01.06.2020_r._Temat-_Przeglad_i_zanaczenie_ssakow._docx.

  08.06.2020_r._Temat-_Powtorzenie_wiadomosci_z_dzialu_V_-_Kregowce_stalocieplne_.docx

  15.06.2020_r._Temat_-_Test_umiejetnosci_-_Kregowce_stalocieplne._docx. test -> Test-sprawdzajacy-po-dziale-v-kregowce-stalocieplne.docx

  22.06.2020_r._Temat-_Utrwalamy_wiedze_o_kregowcach.docx


  Matematyka

   


  Informatyka

   30_marca_informatyka_kl.VI.pdf

  6 kwietnia: nadal pracujemy nad projektem w Sctatch. Zdrowych Świąt :)

  20 kwietnia Proszę obejrzeć lekcję numer 1 informatyka z 17.04.2020r. na www.vod.tvp.pl.

  27_kwietnia_inf_kl.VI_Praca_z_plikami_pdf.pdf

  4_maja_inf_kl_6_Narzedzia_i_funkcje_programu_Gimp.pdf

  11_maja_inf.kl_6_praca_na_warstwach_.pdf

  18_maja_inf_kl6_One_Drive.pdf

  25_maja_inf_kl_6_Lapacz_deszczu.pdf

  1 czerwca Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Temat:Od trójkąta do rozety. Na Wasze prace czekam tydzień. Porysujcie w scratch korzystając z lekcji, która znajduje się tu:

  https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,29052020-lekcja-1-informatyka,47954009

  8_czerwca_inf_kl_6_Liczby_z_kresek__kreski_z_liczb.pdf

  15 czerwca Kodowanie liter kod QR https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E

  22 czerwca Bezpieczny internet na wakacje https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14

  DO ZOBACZENIA W NASTEPNEJ KLASIE. MIŁYCH WAKACJI :)

   

   

   

   

   

   


  Technika

  25.03.2020r.Temat: Powtórzenie - rzuty aksonometryczne.

  01.-08.04.2020r - Temat: Ozdoba wielkanocna.

  08.04.2020r. - Temat: Ozdoba wielkanocna - cz.2.

  15.04.2020r. - Temat: Elementy elektroniki cz.1.

  22.04.2020r. - Temat: Elementy elektroniki cz. 2.

  29.04.2020r. - Temat: Nowoczesny świat techniki - w świecie robotów.

  karta-pracy-29.04._nowoczesny-swiat-techniki.docx

  06.05.2020r. - Temat: Z mechatroniką w przyszłość.

  13.05.2020r. - Temat: Drony - urządzenia o nieograniczonych możliwościach.

  20.05.2020r. - Temat: Postęp techniczny, a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

  27.05.2020r. - Temat: To umiem - podsumowanie.

  03.06.2020r. - Temat: Prąd z ziemniaka.

  10.06.2020r. - Temat: Pranie, to nic trudnego.

  16.06.2020r. Egzamin Ósmoklasisty.

  24.06.2020r. - Temat: Z techniką za pan brat - powtórzenie.

   


  Wychowanie fizyczne

  Trochę sportu nam się przyda. W ramach w-f u pomiędzy zadaniami przy biurku wykonujcie ćwiczenia gimnastyczne mogą to być skłony, przysiady, pajacyki, brzuszki

  i pompki a także ćwiczenia rozciągające. Pamiętajcie o wietrzeniu pomieszczeń i higienie. (26-27.03.20 r)

  30.03 i 01.04.20 r. Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki kozłującej. Wybierz własne podwórko, bądź odosobnione miejsce i poćwicz z piłką.

  02-03.04.20 r. Biegi na krótkim dystansie na swoim podwórku bądź spacer w ogrodzie w połączeniu z dowolnymi ćwiczeniami rozciągającymi.

  06.04 i 08.04 20 r. Marszobieg na swoim terenie- podwórko, ogród z pokonywaniem przeszkód. 

  15.04-17.04. 20 r. Rzuty do celu z różnych odległości (np. woreczkiem wypełnionym  ziarnami, bądź rzut małą poduszeczką). Cel możemy oznaczyć na podłodze kołem hula-hop, bądź sznurkiem może skakanką. Rzuty powtarzamy kilkukrotnie i zwiększamy odległość. Na koniec ćwiczenia z hula hop lub skakanką według możliwości. 

  20.04; 22-24.04. 20 r. Wykonajcie krótką rozgrzewkę i ćwiczenia rozciągające oraz wzmacniające mięśnie. Możecie skorzystać z tego linku: https://youtu.be/NOp-2KeuqN8 (poranna gimnastyka). Zaznaczcie ten link, skopiujcie i wklejcie do paska adresowego przeglądarki internetowej. 

  27.04; 29-30.04. Po kótkiej rozgrzewce wykonajcie ćwiczenia z piłką: mogą to być: rzuty do kosza z biegu i z marszu, doskonalenie kozłowania   prawą i lewą reką. Ćwiczenia wykonajcie kilkukrotnie. 

  04.05; 06-08.05. Pogoda dopisuje więc proponuję marszobieg w pobliskim terenie z zachowaniem panujących zasad bezpieczeństwa. Wykorzystajcie ukształtowanie terenu, które wybierzecie, niech znajdą się tam przeszkody do pokonania, aby wykonać przeskok, podbiec pod górkę itp. 

  11.05; 13-15.05. Ćwiczenia sprawnościowe całego ciała.  https://youtu.be/7s2QxhHUG9s   

  18.05; 20-22.05. https://testcoopera.pl/o-tescie/. Skopiujcie ten link do przeglądarki i otwórzcie znany wam z ubiegłych lat test Coopera. Tabala pokazuje pomiar dla wieku i płci. Warto juz rozpocząć przygotowania. Bieg trwa 12 min. Jak się przygotować do testu znajdziecie w tym linku. 

  25.05; 27-29.05. Jak poszły przygotowania? Czas zacząć pomiar. 25.05. wykonajcie pierwszy bieg z pomiarem czasu  i zapiszcie sobie(można użyć stopera w tel.) W środę proszę wykonać bieg i zapisać pomiar (porównajcie z poprzednim zapisem) pomiar podajcie w metrach-ile metrów nieprzerwanego biegu pokonaliście w ciągu 12 min.W chwili dużego zmęczenia można przejść do marszu, ale nie wolno się zatrzymać. Gdyby pogoda nie pozwoliła test wykonajcie w czwartek bądź w piatek już ostatecznie. Czekam na oba pomiary. Proszę  przesłać. 

  01.06.20 r. Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!smiley Ten dzień może być bardziej udany, gdy się poruszamy. Proponuję mały teścik na dzisiaj ( pozostałe będą w kolejnych dniach): Skok w dal z miejsca - pomiar długości skoku - stopami. Przyślijcie ile stóp było w przeskoczonej długości.  

  03-05.06.20 r. Każdego dnia, do piątku włącznie Wykonajcie kilkuminutową rozgrzewkę i przystąpcie do kolejnych testów: środa: siła ramion (ćwiczący stoi na krześle lub stopniu, wykonuje nachwyt na drążku lub mocnej gałęzi (sprawdzonej, że wytrzyma) - ręce ugięte w łokciu, ktoś odsuwa podparcie i mierzy czas wytrzymania w zwisie, najlepiej gdyby broda była nad drążkiem- wtedy jest prawidłowy test. Jeśli to będzie za trudne to chociaż zwis na prostych rękach i mierzony czas. W przysłanym wyniku (czas), podajcie czy na prostych czy ugiętych łokciachCzwartek: Po rozgrzewce siła mięśni brzucha(ćwiczący leży na plecach unosi nogi nad podłogę i wykonuje nożyce poziomo- ktoś mierzy czas). Przyślijcie pomiar czasu. Piątek: Po rozgrzewce gibkość( ćwiczący stoi na stopniu lub ławeczce, wykonuje powolny skłon w przód-nogi proste w kolanach) Podaję jakie są poziomy: chwyt oburącz za kostki; palcami dotykamy obu stóp; palcami obu rąk dotykamy podłogi; dłońmi obu rąk dotykamy do podłogi; dotykamy głową do kolan; Pamiętamy ciągle o prostych kolanach. W tym wyniku ważny jest poziom, czasu nie mierzymy. Życzę dobrych wyników i czekam na pomiary. 

  08 i 10. 06. 20 r. Doskonalenie podań i chwytów piłki w grze "Dwa ognie". Możesz poodbijać piłką o ścianę bądź z kimś w odległości 1,5-2 m od siebie. 

  15 i 19- 25.06.20 r. Jeśli tylko posiadasz rower wykorzystaj dobrą pogodę i wybierz się na dłuższą przejażdżkę - każdego dnia po kilka kilometrów w dobrze znanym terenie za zgodą rodziców. 


  WDŻWR

  31.03.20 r. Czas na rodzinę, wykorzystajcie dobrze ten czas. 

  https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=413. Wejdźcie na ten link. 

  07.04.20 r. Temat: Zarządzanie sobą.   Styl życia wpływa na nasze zdrowie. Do zachowań sprzyjających zdrowiu zaliczamy: aktywność fizyczną, racjonalne odżywianie, dbanie o higienę osobistą, radzenie sobie ze stresem, zgłaszanie się na badania profilaktyczne, wysypianie się, a także hartowanie.Doba ma 24 godziny, które warto dobrze zaplanować, więc wybierz dowolny dzień tygodnia od pn do pt i zaplanuj zgodnie ze zdrowym i higienicznym stylem życia. Dobrej zabawy. 

  21.04.20. Temat: Mój styl to zdrowie. Mówimy, że zdrowy jest ten, kogo nic nie boli, nie musi chodzić do lekarzy i na nic się nie skarży. Tymczasem zdrowie to coś więcej niż brak chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Co świadczy, że jesteśmy zdrowi fizycznie, psychicznie i społecznie? Poszukajcie w odpowiedzi w encyklopedii bądź w innych źródłach internetowych, sprawdźcie również co się kryje pod nazwą takich oto specjalistów: endokrynolog, androlog, urolog, ginekolog, dermatolog, psychiatra. 

  28.04.20 r. Temat: Dojrzewam do kobiecości - grupa dziewcząt wdz-klasa6-lekcja6-dziewczeta.pdf                                   ; Dojrzewam do męskości - grupa chłopców wdz-klasa6-lekcja6-chlopcy.pdf

  19.05.20 r. Temat: Mam swoją godność. Czasem mówimy: "mam swoją godność". To oznacza świadomość własnej wartości, honor. Świadomość własnej godności sprawia, że nie pozwalamy się wykorzystywać. Z godnością nierozerwalnie łączy się pojęcie intymności. Każdy z nas odczuwa wstyd przed całkowitą nagością. Zasłaniamy części ciała nazywane intymnymi. Możemy powiedzieć, że wstyd chroni nas przed utratą szacunku do samego siebie. Zdarzają się również sytuacje, że ktoś łamie prawo drugiej osoby do intymności, nakłaniając ją do robienia rzeczy, które są niewłaściwe, zawstydzają, krępują, wywołują wewnętrzny sprzeciw. Pamiętajcie, nikt nie ma prawa tak się zachowywać! Jednym z najboleśniejszych przejawów utraty szacunku do ciała swojego i chłopców jest pornografia. Pornograficzne strony internetowe lub filmy nie mają nic wspólnego z rzetelną wiedzą. Prezentują nieprawdziwy obraz ludzkiej seksualności. Pornografia uzależnia. Zagrożeniem w ceberprzestrzeni jest seksting. Terminem tym określamy wysyłanie SMS-ów, MMS-ów czy wiadomości na komunikatorach z treściami o podtekście seksualnym ( fotografowanie się w bieliźnie lub roznegliżowaniu i rozpowszechnianiu tego typu zdjęć). Wielką krzywdą jest, gdy własnością publiczną staje się czyjeś ciało. Ważne: odmowa w sytuacji próby naruszenia intymności musi być stanowcza i jednoznaczna np. "nie rób tego, nie życzę sobie"; "to mi się nie podoba, przestań". Pamietaj masz prawo do poszanowania swojej godności. 

  02.06.20 r. Temat: Stalking, hejting, cyberprzemoc. Nadmierne korzystanie z mediów może skończyć się uzależnieniem. Jak mądrze wykorzystać media? 1. Nie spędzaj czasu przed ekranem kosztem życia rodzinnego i towarzyskiego. 2. Planuj regularnie dni bez telefonu, kiedy świadomie przez cały dzień nie sięgasz po smartfon czy tablet. 3. Nie przekraczaj dwóch godzin dziennie korzystania z urządzeń mobilnych - to absolutne maksimum. 4. Nie zapisuj w telefonie ważnych informacji. 5. W trosce o własne bezpieczeństwo nie podawaj swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL). 6. Pobieraj aplikacje tylko z zaufanego źródła i uważnie czytaj regulaminy, zanim zgodzisz się na nową usługę. 7.  Zabezpiecz urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem. Ekshibicjonizm internetowy wiąże się z udostępnianiem prywatnych zdjęć czy filmów poprzez obnażanie się, pokazywanie intymnych sfer życia. I nie chodzi tu jedynie o publikowanie fotografii w samej bieliźnie, ale również o pokazywanie swojej przestrzeni prywatnej. Cyberprzemoc to realny problem. Jest to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem internetu. Cyberprzemoc krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Stalking to uporczywe nękanie mające na celu wywołanie strachu u prześladowanej osoby. Prześladowca wysyła ofierze groźby, śledzi ją w świecie realnym i wirtualnym, natrętnie komunikuje się i często posługuje się wulgarnymi wiadomościami. Na stalking jest paragraf w kodeksie karnym. Dlatego nigdy nie bądźcie stalkerami. Hejting - to pisanie obraźliwych i zwykle agresywnych komentarzy internetowych. Jest to ogromna krzywda wyrządzana drugiej osobie. Gdybyście to wy znaleźli się na miejscu ofiary, poproście o pomoc dorosłych. 


  Godzina z wychowawcą

   


  "ZAJĘCIA ARCHIWALNE"


  Język polski

  Kochani w związku z zaistniałą sytuacją proszę, abyście w domu wykonali projekt czytelniczy, o którym rozmawialiśmy. Krótko przypomnę, co mamy zrobić:

  1. Zebrać informację o waszej ulubionej książce i przedstawić je w formie plakatu (A3).

  2. Przygotować recenzję książki znalezioną w internecie bądź czasopismie.

  3. Wykonać książeczkę tematyczną ukazującą wybraną część książki, np. bohaterów tekstu, poszczególne wydarzenia, wybrane wątki (min. 6 stron).

  4. Przygotować fragment powieści i odczytać go wzorcowo w klasie.

  Prace ocenimy w szkole po powrocie.

  Czytamy lekturę:

  • "Księga dżungli" J. R. Kipling

   

  Uwaga! Bardzo proszę o wysłanie mi do 23 marca zdjęć Waszych plakatów i mini książeczek na mój adres mailowy e.zieteksprydzewo@o2.pl Od poniedziałku będę systematycznie wstawiała tematy do opracowania w domu.

  A póki co, pamiętajmy, aby w tym czasie troszczyć się o siebie nawzajem, o swoich najbliższych i innych wokół nas. Pozdrawiam cieplutko :)

  23.03.20 r.

  Witajcie :)

  Dzisiaj wysyłamy prace projektowe. I uzupełniamy zeszyty tematami z zeszłego tygodnia.

  16.03.20 r. i 17.03.20 r.

  Temat: Projektujemyplakat o swoich ulubionych książkach.

  18.03.20 r.

  Temat: Piszemy recenzję wybranej książki.

  19.03.20 r. i 20.03.20 r.

  Temat: Tworzymy książęczki tematyczne do wybranej lektury.

  24.03.20 r.

  Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości.

  NACOBEZU strona 188 podręcznik.

  Proszę przeczytać wszystko na stronie online

  https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB

  W zeszycie wykonujemy ćwiczenia ze strony internetowej: ćwiczenie1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3.

  Powodzenia. Czekam na zdjęcia wykresów na messanger jutro do wieczora. Wieczorem podam prawidłowe wykresy:)

  25.03.20 r.

  Temat: Sprawdź siebie.

  Sprawdzamy wiedzę zdobytą w rozdziale 5. Czytamy tekst na stronie 189. Wykonujemy ćwiczenia od 1 do 10. W pytaniu 9 skorzystajcie ze strony 184. W zeszytach!!! :)

  Czekam na zdjęcia na messangerze. Praca będzie oceniona.

  Prawidłowe odpowiedzi i oceny podam na messangerze.

  Pozdrawiam.

   

  Ewelina Ziętek

   

  Matematyka - Proszę wykonać zadania z załącznika pdf. Zwróć uwagę na instrukcję z pierwszej strony. Pytania do zadań można  wysyłać na adres t.bykowskisprydzewo@o2.pl. Proszę się podpisać imieniem i nazwiskiem.

  Zachęcam również do odwiedzenia strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje gdzie umieszczone zostały lekcje na kolejne dni kwarantanny. Wybieramy klasę - przedmiot - (lekcja na kolejny dzień). Miłego spędzenia czasu z największą z nauk.

   

  NOWE: Od dziś tj. 20.03.2020 nowe zajęcia będą wstawiane w poniższych linkach według daty na dany dzień zgodnie z planem lekcji. Linki będą udostępniane o ile nic nie stanie na przeszkodzie do godziny 12:00. Miłego spędzenia czasu.

  Dziękuję: Tomasz Bykowski

  BIOLOGIA ( 1 godzina tygodniowo w poniedziałek)

  1 16.03.2020 r.Temat: ."Przegląd i znaczenie ryb" - przygotuj prezentację multimedialną ( minimum 5 slajdów) lub album .

  2. Skorzystaj z podręcznika str.87-92 oraz rozwiąż ćwiczenia str.73-76. 

  Film :https://www.wsip.pl/e-spotkania/film-edukacyjny-moj-swiat/

  3. 23.03.2020 r. Temat: "Płazy - kręgowce wodno - lądowe - obejrzyj film na str. docwiczenia.pl wpisz kod: B6NHJP

  wykonaj komiks którego bohaterami są płazy lub mapę myśli nt. cech płazów i ich życia.

  Prace prześlijcie na sprydzewo@o2.pl lub naszą grupę ( zdjęcie pracy lub film ze zdjęć :)

  Miłej nauki :) do zobaczenia

  pozdrawiam, 

  nauczyciel przyrody Monika Michalak

   

  Religia: Gorąco zachęcam do codziennej rodzinnej modlitwy o wygaszenie koronawirusa (np. tajemnica różańca).

   Proszę o powtórzenie zadanego katechizmu i uzupełnienie zaległości w zeszycie jeśli ktoś je ma. 

   Wych. Fizyczne: Zadbajcie również o ciało i dobrą formę fizyczną. Wykonujcie ćwiczenia gimnastyczne w miarę swoich możliwości i warunków domowych. Pozdrawiam

                                                                                            Urszula Chodań

   

  Technika: Drodzy uczniowie, przygotujcie makietę osiedla według własnego pomysłu. Pamiętajcie, żeby wykorzystać jak najwięcej materiałów recyklingowych oraz elementów niepotrzebnych zabawek. Wyznaczcie przejścia dla pieszych i drogi rowerowe. - Zaplanujcie, w jaki sposób przygotujecie makietę. - Zapiszcie wnioski w punktach: Co będzie potrzebne? i Krok po kroku. - Obok informacji o kolejnych etapach pracy, podajcie liczbę minut, w ciągu których je zrealizujecie. - Wykonajcie makietę według przygotowanych notatek.

  O Waszej pracy porozmawiamy i ocenimy ją na zajęciach w szkole. Do zobaczenia. Anna Mułyk-Noga

   

  Geografia

  1. Zapoznajcie się z tematem „Rolnictwo w Europie na przykładzie Danii i Węgier” s. 96-103 i rozwiążcie w zeszycie ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 103
  2. Uczniowie, którzy nie pisali jeszcze testu sprawdzającego z działu „Środowisko przyrodnicze i ludność Europy” proszę, żeby rozwiązali w zeszycie test z podręcznika „Sprawdź się!” Str. 93-94. Pomoże wam to utrwalić wiedzę.

  Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym sami.

  Pozdrawiam, nauczyciel geografii – Tomasz Zawada

  ENGLISH LESSON cool

  Hello children! smiley HOW ARE YOU? It’s me – your English teacher. Witajcie. Mam dla Was kilka zadań z języka angielskiego na czas naszej kwarantanny. Oto one:

  ZADANIE 1.     13.03.20, 17.03.20

  Lesson

  • Subject: Skills 5 - reading, listening, speaking.

  1. Vocabulary.

  Zróbcie ćw. 1/62 (podręcznik). Sprawdźcie, słuchając płytki i powtarzając.

  2. Reading.

  • Wysłuchajcie nagrania z płytki.
  • Zróbcie zadanie 2/62 - wybierzcie najlepszy tytuł dla tekstu.
  • Zróbcie zad. 3/63 - poprawcie błędy w zdaniach.

  3. Listening

  • Wysłuchajcie nagrania tyle razy ile potrzebujecie.
  • Zad. 4/63 - prawda/fałsz
  • zad. 5/63 - wybierz właściwy wyraz - zgodnie z nagraniem.
  • zapisz odpowiedzi w zeszycie.

  4. Speaking

  zad. 6/63 - uzupełnij zdania, zapisz je w zeszycie.

  Teraz zrób zadania w zeszycie ćwiczeń: 1., 2., 3.,  7. i 8./28-29

  ZADANIE 2.  18.03.20,  20.03.20

  Lesson 

  Subject: Past Continuous Tense - poznajemy kolejny czas przeszły.

   

  • Trochę teorii: https://www.youtube.com/watch?v=AViOhoegZ6M
  • Notatka: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=AViOhoegZ6M&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17tINYxV3bD-3tnvjQqaiBT0PYnjnW3_v%2Fview%3Fusp%3Dsharing&redir_token=RcjguHDG2AV9OZfOh8YMy_sLVeR8MTU4NDQ1MDY3NEAxNTg0MzY0Mjc0

  Mozecie ja wydrukować albo przepisać.

  • Czas na ćwiczenia praktyczne:

  * zad. 1/59 - zapisz czasownik w formie czasu past continuous.

  * zad. 2/59 - zapisz zdania w czasie past continuous

  * zad. 3/59 - wybierz właściwe dokończenie zdania.

  * Napisz 3 zdania o tym, co Ty i Twoja rodzina robiliście w sobotę wieczorem, np.

  On Saturday evening I was talking on my phone.

  On Saturday evening Kasia was making a cake.

  Zdzisio and Franek were listening to music.

  Swoje zdania prześlij mi na adres b.harasimsprydzewo@o2.pl. Czekam do piątku.

  *zad.1/61 - Popatrz na obrazki. Uzupełnij zdanie przeczące. Napisz zdanie twierdzące. Zwróć uwagę na przykład.

  *zad.2/61 - przekształć zdania na przeczące.  -PRZYKŁAD!

  • Popatrz na ramkę. WHILE = PODCZAS GDY/KIEDY - opisujesz dwie jednocześnie dziejące się czynności

  *przeanalizuj przykład w zad. 3/61, zrób je powoli i w skupieniu.

  • ZESZYT Ćwiczeń - 4. i 5./26;  4. i 5./ 27

  TRZYMAM ZA WAS KCIUKI! I keep my fingers crossed.yes

  A TERAZ TROCHĘ PRAKTYKI ONLINEsmiley

  https://wordwall.net/pl/resource/717791/angielski/past-continuous-sentences

  https://wordwall.net/pl/resource/683097/angielski/past-continuous-tense

  https://wordwall.net/pl/resource/683117/angielski/past-continuous-questions

  https://wordwall.net/pl/resource/524983/past-continuous

  https://wordwall.net/pl/resource/765952/angielski/

  SEE YOU!

  BEATA HARASIM

   

  Historia

  16.03.2020 Temat:Upadek Rzeczypospolitej.

  Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=LMXY4yG02rw

  Wypisz przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

  17.03.2020 Temat: Upadek Polski na obrazie Jana Matejki.

  Wysłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pe6mqxaclyI

  Wypisz jak najwięcej postaci z obrazu Jana Matejki "Rejtan - Upadek Polski".

  23.03.2020

  Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

  1. Przypomnij sobie, jacy królowie sprawowali władzę elekcyjną w Polsce. Pamiętaj, że po Henryku Walezym na tron wstąpiła Anna Jagiellonka, jednak władzę faktyczną sprawował jej mąż Stefan Batory.

  2. Zapisz punkt 1. notatki:

  1. August II Mocny na tronie

  - 1697 r. = wybór na króla Polski; UNIA PERSONALNA

  - pierwszy król Polski z saskiej dynastii Wettynów (Wettinów); pełne imię to Fryderyk August

  - lata panowania

  a) 1697-1706                               1709-1733

  - 1706 r. = August II Mocny abdykuje* i opuszcza Polskę (czas III wojny północnej).

  - 1709 r. = August II Mocny wraca do Polski i odzyskuje tron.

  *ABDYKACJA = dobrowolne zrzeczenie się korony

  Zapisz punkt 2. notatki:

  1. III wojna północna

  Przyczyny:  August II Mocny chce zwiększyć wpływy o Inflanty.

  Strony konfliktu:

  a) sojusz polsko – rosyjsko - duński

  b) Szwedzi (na czele król Karol XII)

  Lata wojny:  1700-1721

  Efekt:

  • przeciwnicy Augusta zawiązują KONFEDERACJĘ* WARSZAWSKĄ (układ szlachty z Rosją – car Piotr I Wielki)
  • zwolennicy Augusta zawiązują KONFEDERACJĘ SANDOMIERSKĄ
  • wybór na króla Polski w 1704 r. Stanisława Leszczyńskiego (nacisk Szwecji)
  • August II Mocny zobligowany* do opuszczenia Polski na mocy traktatu w Altranstadt

  *Konfederacja = związek (zazwyczaj zbrojny) zawierany przez szlachtę, aby mogła bronić własnych interesów

  *Zobligowany = zobowiązany do czegoś

  3. Zapisz punkt 3. notatki:

  1. August II Mocny i Rosja w Rzeczpospolitej

  -   1709 r. = August II Mocny wraca na polski tron (Rosja przegrywa ze Szwecją bitwę pod Połtawą)

  - król chce wzmocnienia własnej władzy (zniesienie liberum veto); czemu sprzeciwiała się szlachta

  - porozumienie Augusta II Mocnego z konfederatami* zatwierdzono w 1717 r. na SEJMIE NIEMYM

  *Konfederaci = uczestnicy konfederacji

  4.Zapisz punkt 4. notatki.

  1. Sejm niemy

  - trwał jeden dzień 01.02.1717 r. w Warszawie

  - nazwa: żaden poseł nie miał prawa zabrać głosu, gdyż bano się zerwania obrad (mógł mówić tylko Stanisław Ledóchowski – marszałek)

  - efekty obrad:

  a) zakończenie wojny domowej* między szlachtą, a królem

  b) zmniejszenie władzy hetmanów** i Senatu

  c) zakaz zawiązywania konfederacji

  d) król nie mógł opuścić na długi czas terenów RP, ani wypowiedzieć wojny bez zgody szlachty

  e) zakaz wznoszenia innych świątyń, niż katolickie

  f) usunięcie saskich urzędników

  *Wojna domowa = wojna na terenie jednego państwa, gdzie stronami konfliktu są obywatele danego kraju

  **Hetman = głównodowodzący armią

  5.Zapisz punkt 5. notatki.

  1. Rządy Augusta III Sasa

  - syn Augusta II Mocnego

  - wybrany na króla w tak zwanej „podwójnej elekcji”

  (wybrano znowu Stanisława Leszczyńskiego, jednak część szlachty chciała syna poprzedniego króla, doprowadziło to do wojny domowej, a ostatecznie do koronacji Sasa na króla Polski)

  - koronacja 1734 r.

  - brak nowych reform (król rzadko w RP)

  - w kraju ANARCHIA, czyli chaos i samowola

  - odbudowa gospodarki, gdyż król nie prowadził wojen

  - wzniesienie OPERALNI, czyli budynek, gdzie wystawiano przedstawienia

  - rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie; remont Wawelu

  - stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży

  6.Zapisz punkt 6. notatki.

  1. Projekty reform Rzeczpospolitej:                                                                                    

  - Stanisław Konarski „O skutecznym rad sposobie” = krytyka liberum veto, konfederacji i wolnej elekcji

  - Stanisław Leszczyński (były król) = zniesienie liberum veto, zwiększenie armii, wolność osobista dla chłopów

  19 MARCA CZWARTEK

  INFORMATYKA: NA STRONIE scratch.mit.edu są materiały do wykonania orki. Czasu jest dużo. Zapiszcie gotowy projekt u siebie. Jak wrócimy do szkoły to obejrzymy. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć