e-lekcje

  Klasa 8

  Drodzy uczniowie i rodzice.

         W zakładce znajduje się lista przedmiotów, przy których nauczyciele będą umieszczali tematy zajęć na kolejne dni zgodnie z planem lekcji.

         Pod wyżej wymienioną listą przedmiotów znajdą się zajęcia archiwalne, to znaczy te, które odbywały się w dniach do    24 marca 2020 roku – będą one oddzielone zwrotem „ZAJĘCIA ARCHIWALNE” oraz dodatkowo zaznaczone kolorem szarym.

  Zapraszam do systematycznej pracy przy zachowaniu zasad BHP.


  Religia

  Kochani kontynuujemy naukę (szkoda, że nie w realu). Proszę Was o codzienną modlitwę i systematyczną naukę. Nadal przed nami bierzmowanie. Z nadzieją przygotowujcie się, że przystąpicie do sakramentu w tym roku szkolnym. Zaglądajcie na stronę naszej parafii tam będą pojawiały się odpowiednie ogłoszenia. Zgodnie z planem lekcji podejmujemy zadania. Ważne jest, abyście zapisywali w zeszycie katechezy z numeracją i datami. Niektóre prace będę prosiła o przesłanie na e-maila: u.chodansprydzewo@o2.pl lub wykonanie zdjęcia i wysłanie na mój nr 728191670 (prace proszę podpisywać imieniem i nazwiskiem).

  26.03.20 r. Temat: Autorytet Boga. 

  Praca z podręcznikiem t. nr 32 s.76 i 77. Zadanie 1 ustnie (do przemyślenia). Zadanie 3 do napisania w kilkunastu zdaniach i przesłanie do mnie. Szczęść Boże

  30.03.20 r. Egzamin próbny ósmoklasisty. Z Panem Bogiem. Powodzenia.smiley

  02.04.20 r. Proszę o systematyczne nadsyłanie wykonanych zadań. Temat na dziś: Spotkać własne sumienie.

  Podr. kat.nr 33. Proszę wykonać zadanie 3, które stanowi jednocześnie notatkę w zeszycie.Odpowiedzi proszę przysłać. Szczęść Boże. kl_8_sp_kat_33.pdf 

  06.04.20 r. Temat: Dla was umieram i zmartwychwstaję. Przeczytaj afisz ze str.138 oraz teksty Pisma Św. i przyporządkuj teksty określonym dniom Triduum Paschalnego możesz to zrobić w dowolnej formie np. tabeli. Pracę należy wysłać- będzie oceniona. Katech. w podr. nr 58. Szczęść Boże kl_8_sp_kat_58.pdf 

  16.04.20 r.  Temat: Doskonały wzór miłości.         Kat. w podr. nr 34. Zadanie 2, które należy wykonać jest notatką w zeszycie. Szczęść Boże. 

  20.04.20 r. Temat: Boże tajemnice szczęścia.  Kat. w podr. nr 35. Przeczytajcie fragmenty przemówienia Jana Pawła II do uczestników XVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto( tekst " Błogosławieństwa Chrystusa drogą do szczęścia" na str. 82 i sformułujcie trzy sms do bliskiej sobie osoby na temat: co ważnego usłyszeliście w słowach Ojca Świętego. Pracę proszę przysłać. Przypominam niektórym uczniom o zaległych pracach, które należy przysłać. Pamiętajcie o nauce katechizmu i modlitwie. Szczęść Boże.kl_8_sp_kat_35.pdf 

  23.04.20 r. Temat: Wierny syn przykazania.  Kat. w podr. nr 36. Wykonane zadanie 3 jest jednocześnie notatką w zeszycie. Szczęść Boże. 

  27.04.20 r. Temat: Tydzień Biblijny. Postaraj się rozważyć, wsłuchać się w Słowo Boże. Możesz skorzystać z księgi Pisma Świetego bądź z aplikacji na telefonie i zapisz pod tematem jaki fragment rozważałeś (sigla). Proponuję skorzystać:  czytania  na każdy dzień (wystarczy wpisać: www.mateusz .pl   bądź czytania na każdy dzień). Szczęść Boże. 

  Dodatkowa informacja dotycząca sakramentu bierzmowania. Najprawdopodobniej odbędzie się jesienią (może wrzesień/październik). Zachowajcie indeksy i pamiętajcie o codziennej modlitwie. Szczęść Boże. 

  30.04.20 r. Temat: Najświętsza. Święta maryjne. W podr. temat nr 59. Proszę przeczytać tekst "Królowa" i pod tematem opracować zad.2 oraz z tekstu "Masz wiadomość" przepisz dwa pierwsze punkty oraz ostatni. Zachęcam do codziennej modlitwy litanią Loretańską (jest w waszych modlitewnikach). Szczęść Boże. 

  04.05.20 r. Temat: Drogowskazy wolności. W podr. temat nr 37. Proszę przeczytajcie podtytuł Prawo Przymierza i wykonajcie pisemnie zadanie 3. a. s. 90. Odpowiedź proszę przesłać. Szczęść Boże. 

  11.05.20 r. Temat: W imię Boga. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie. W podr. temat nr 39. Proszę wykonać zadanie 2.a. i 3. Szczęść Boże.  

  Konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.   Ks. Biskup Jerzy Mazur czeka na pomysłowe plakaty, laurki z życzeniami, wiersze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Najlepsze prace papierowe zostaną wystawione w Ełku, Studzienicznej i Wigrach - 6 czerwca. Proszę o przesłanie prac do 27.05.20 r. na mój telefon bądź e-mail, który znajduje się na stronie szkolnej. Zachęcam wszystkich zainteresowanych i utalentowanych do podjęcia wyzwania. Pamiętajcie, że to nasz patron. Urszula Chodań. 

  14.05.20 r. Temat: Aby nas uświęcać. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił. W podr. kat. nr 40. Proszę wykonajcie zadanie 3.a. lub 3. b. Odpowiedzi proszę napisać w oparciu o treść tematu i wyszczególnionych podtytułów w poleceniu. Prace proszę przysłać. Szczęść Boże. kat_40_kl_8_sp_jestem_z_wami.pdf   

  Dzisiaj w godz.10-14:00 jest możliwość uczestniczenia w konferencji on-line poświęconej św. Janowi Pawłowi II wystarczy wejść w ten oto link:  https://www.tomasz.elk.pl/wiadomosci/wydarzenia/1710-transmisja-14-maja-2020-r-godz-10-00   Gorąco zachęcam.  

  18.05.20 r. Temat: 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II.  Proszę poszukajcie w internecie, co ważnego mówił św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu do dzieci i młodzieży przy różnych okolicznościach (wybierzcie fragment) i zapiszcie te słowa w zeszycie. Podajcie gdzie i kiedy były wypowiedziane oraz uzasadnijcie dlaczego ten fragment wybraliście.  Prace proszę przesłać. Szczęść Boże. 

  Bardzo ważne:  Przekazuję informację od Księdza Proboszcza, że przed Bożym Ciałem odbędzie się sprawdzenie waszej wiedzy katechizmowej ( z indeksów) jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Termin wcześniej podanego bierzmowania może zostać zmieniony na wcześniejszy. Proszę się nauczyć i poważnie podejść do tematu.  Proszę przekazać rodzicom. Szczęść Boże. 

  21.05.20 r. Temat: Chrześcijańskie korzenie Europy. W podr. kat. nr 42. Po przeczytaniu treści tematu wykonajcie zadanie 4, zaś Igor zadanie 6. Szczęść Boże. kat_42_kl_8_sp_jestem_z_wami(1).pdf 

  25.05.20 r. Temat: W nurcie życia. Czcij ojca swego i matkę swoją. W podr. kat. nr 43. Po zapoznaniu się z tematem wykonajcie zadanie 3. Szczęść Boże. kat_43_kl_8_sp_jestem_z_wami.pdf 

  28.05.20 r. Temat: Życie jest święte. Nie zabijaj. W podr. kat. nr 44. Po przeczytaniu treści tematu, wybierz jedno z sześciu zadań i wykonaj pisemnie w zeszycie oraz wybierz jeden z podpunktów z "Masz wiadomość" i zapisz w ramce. Prace proszę przesłać. Szczęść Boże.kat_44_kl_8_sp_jestem_z_wami.pdf 

  01.06. 20 r. Temat: Powtarzamy katechizm bierzmowanych. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! smileyOtwórzcie swój indeks i sprawdźcie wiedzę. Szczęść Boże. 

  Dodatkowa informacja dotycząca podręczników do religii. Możecie odsprzedać swoje podręczniki dla młodszej klasy  

  Bardzo ważna informacja od Księdza Proboszcza: W pierwszy piątek miesiąca czerwca obowiązkowa spowiedź święta i spotkanie po Mszy św. dla kandydatów do bierzmowania. Dyspensa Ks. Biskupa została już odwołana. 

  04.06.20 r. Temat: Miłość ze znakiem jakości. Nie cudzołóż. W podr. kat. nr 45. Do wyboru zadanie 4 lub 5. Szczęść Boże. 

  08.06.20 r. Temat: Cóż masz, czego byś nie otrzymał. Nie kradnij. W podr. kat. nr 46. Po zapoznaniu się z  tematem wpisz do zeszytu treść "Masz wiadomość". Szczęść Boże.klasa_8_sp_katecheza_46.pdf 

  15.06.20 r. Temat: Prawda was wyzwoli. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. klasa_8_sp_katecheza_47.pdf Powodzenia na egzaminach. Szczęść Boże. 

  22.06.20 r. Temat: Naucz nas się modlić. Odszukaj w książeczce do nabożeństwa litanię do Serca Pana Jezusa i pomódl się nią. Szczęść Boże. 

  25.06.20 r. Temat: Życie moją miłością. Nadchodzący czas wakacji niech będzie czasem radosnego, dobrego wypoczynku w łączności z Panem Bogiem na niedzielnych i świątecznych Eucharystiach oraz osobistej modlitwie. Szczęść Boże.


  Język polski

  Ósmoklasiści! CKE przygotowała dla WAS zadania egzaminacyjne. Rozwiązujcie je systematycznie. Odpowiedzi podawane są codziennie o godzinie 15.

  Prowadzimy zeszyty przedmiotowe. Data, temat lekcji. Notatki - im bardziej oryginalne, kolorowe - tym lepiej! Zadania dłuższej wypowiedzi pisemnej redagujemy w programie Word, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2 cm. Wysyłamy je na adres k.kozlowskasprydzewo@o2.pl (koniecznie jako załącznik).

  26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

  25 czerwca 2020 r. Podsumowanie pracy na zajęciach z języka polskiego w roku szkolnym 209/2020.

  22, 23, 24 czerwca 2020 r. Konsultacje polonistyczne dla uczniów. Zajęcia stacjonarne w szkole.

  19 czerwca 2020 r. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Zapoznanie z odpowiedziami przygotowanymi przez ekspertów Nowej Ery.

  16,17,18 czerwca 2020 r. Egzamin Ósmoklasisty.

  15 czerwca 2020 r. Konsultacje polonistyczne dla uczniów klasy ósmej.

  10 czerwca 2020 r. Powtórka przed Egzaminem Ósmoklasisty.

  09 czerwca 2020 r. Ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności polonistyczne.

  08 czerwca 2020 r. Konsultacje polonistyczne dla ósmoklasistów. Słownictwo używane w rozprawce.

  04 - 05 czerwca 2020 r. Środki językowe w tekstach.Zeszyty ćwiczeń str. 116 - 118.

  03 czerwca 2020 r. Webinar Nowej Ery "Ostatnia prosta przed egzaminem z jezyka polskiego". Recenzja, charakterystyka.

  02 czerwca 2020 r. Ćwiczenia ze słowotwórstwa na platformie elearningowej e-podręczniki.

  01 czerwca 2020 r. Konsultacje polonistyczne dla ósmoklasistów. Słowotwórstwo.

  29 maja 2020 r. Zajmuję stanowisko, przedstawiam argumenty - trening przed egzaminem.

  27 - 28 maja 2020 r. Imiesłowowy równoważnik zdania. Wypowiedzenia wielokrotnie złożone.

  26 maja 2020 r. Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Ćwiczenia.

  25 maja 2020 r. Konsultacje polonistyczne dla ósmoklasistów. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym i złożonym.

  21 - 22 maja 2020 r. Redaguję pytania z treści lektur i odpowiedzi. Powtórka przed egzaminem.

  20 maja 2020 r. Powtórka przed egzaminem. Epika, cz.1 - lektury obowiazkowe. Quiz.

  19 maja 2020 r. Powtórka przed egzaminem.Liryka - lektury obowiązkowe. Karta pracy.

  15 - 18 maja 2020 r. Ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, życzenia - redaguję krótkie formy użytkowe.

  14 maja 2020 r. Imiona i nazwiska.

  13 maja 2020 r. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania - ćwiczenia w zakresie komunikacji i poprawności językowej. Interpunkcja w zdaniu złożonym - cd.

  12 maja 2020 r. Omówienie pracy klasowej. Interpunkcja w zdaniu złożonym - ćwiczenia.

  11 maja 2020 r. Tworzenie wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym. "Czy warto żyć w świecie wyobraźni?"

  7 - 8 maja 2020 r. Ćwiczenia redakcyjne. Rozprawka. Teza, argumenty, przyklady. Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty.

  6 maja 2020 r. Poprawnie akcentuję czasowniki w trybie przypuszczające.

  5 maja 2020 r. Formułuję tezę, argumentuję. Ćwiczenia z retoryki.

  4 maja 2020 r. "Rozważania o niebieskich migdałach". Praca z podręcznikiem. Doskonalenie umiejętności argumentowania.

  30 kwietnia 2020 r. Czytanie ze zrozumieniem. Trening umiejętności przed Sprawdzianem Ósmoklasisty.

  29 kwietnia 2020 r. "Brzydota jest piękna." Sprawdzam wiedzę i umiejętności.

  28 kwietnia 2020 r. Jeszcze o błędach językowych. Trening przed sprawdzianem.

  24 - 27 kwietnia 2020 r. Błędy językowe.

  23 kwietnia 2020 r. Lekcja czytania: "Szynel" Mikołaja Gogola w interpretacji Grzegorza Jankowicza.

  22 kwietnia 2020 r." Szynel" Mikołaja Gogola. Czytamy tekst opowiadania.

  21 kwietnia 2020 r. Redaguję scenariusz filmowy na podstawie fragmentu "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

  20 kwietnia 2020 r. Oświecenie - powtórzenie wiadomości o epoce. Ignacy Krasicki - przypomnienie sylwetki poety i jego twórczości.

  17 kwietnia 2020 r. Metaplan - omówienie prac uczniów. Zadania Egzaminacyjne CKE - przygotowanie do Sprawdzianu Ósmoklasisty.

  16 kwietnia 2020 r. Wierna (fr.) Veroniki Roth. Fascynacja twórców literatury i filmu osiągnięciami genetyki.

  15 kwietnia 2020 r. Niezgodni. Charakteryzuję świat opisany w powieści Veroniki Roth. Metoda metaplanu.

  8 kwietnia 2020 r. Ćwiczenia egzaminacyjne CKE. Przygotowanie do Sprawdzianu Ósmoklasisty.

  7 kwietnia 2020 r.Wywiad. https://www.tygodnikpowszechny.pl/mysle-do-przodu-15710https://epodreczniki.pl/a/swiat-medialny/D1COr3Vfj

  6 kwietnia 2020 r. Omówienie wyników Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty.Rekomendacje do dalszej nauki. Indywidualne konsultacje z uczniami.

  03 kwietnia 2020 r. Słuchanie ze zrozumieniem https://www.tygodnikpowszechny.pl/lektura-1-najwazniejsza-ksiazka-o-zarazie-162802

  1. Wysłuchaj podcastu.

  2. Słuchając, stwórz notatkę  - najważniejsze wg Ciebie hasła, problemy - forma dowolna :-)

  Lekcja on- line o godzinie 11. Komunikator Discord. Proszę zalogować się najpóźniej o 10.50. Warto zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem (zwykłe, od telefonu komórkowego w zupełności wystarczą). Przygotujcie zeszyty przedmiotowe, kolorowe pisaki itp.

  02 kwietnia 2020 r . Jak wygłaszać przemówienie? "Zasady dobrej rozmowy".

  Lekcja on- line o godzinie 11. Komunikator Discord. Proszę zalogować się najpóźniej o 10.50. Warto zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem (zwykłe, od telefonu komórkowego w zupełności wystarczą). Przygotujcie zeszyty przedmiotowe, kolorowe pisaki itp.

  1. Obejrzyj film z wystapienia na TED https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

  2.  Na podstawie wystąpienia Celeste Headlee sporządź notatkę (dowolnego typu) zawierającą dziesięć najważniejszych cech dobrej rozmowy.

   

  30 marca 2020 r. Próbny Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego. 

  31 marca 2020 r. Próbny Egzamin Ósmoklasisty z matematyki.

  1 kwietnia 2020 r. Próbny Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego.

  25 marca 2020 r. Kontrasty i przeciwieństwo w języku. https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DqGFOyscH

  26 marca 2020 r. Tworzenie wypowiedzi. Przemówienie. "Język polski.Repetytorium" str. 113 - 119. 

  27 marca 2020 r. Redaguję przemówienie. Temat do wyboru w "Język polski. Repetytorium" str. 119.


  Język angielski

  Hello class 8. winkEvery week we've  got 3 lessons + 1 extra lesson - CLASS 8 EXAM REVIEW, so each week you'll receive material to work with during three lessons - you must write lessons, dates and notes in your notebooks. I'll  also attach files, documents, links to help you to prepare for your English exam.

  If you have any questions, please ask me on Messenger. 

  Join the class on Quiziz. Explanation in the lessons below. GOOD LUCK!

  24.-25.03.2020 Tryby warunkowe

  26.03.2020 Powtórka przed egzaminem 1/2

  31. 03.2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka.

  01.04.2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty - jezyk obcy nowożytny.

  02.04.2020 Who was the dinner cooked by? - o stronie biernej.

  07.04.2020 r. Let's learn with Zoom Platform. Easter.

  08.04,2020 r. Powtótka przed egzaminem - dzień 3.

  LEKCJE JEZYKA ANGIELSKIEGO SĄ LEKCJAMI ONLINE. ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI, WTORKI, CZWARTKI I PIĄTKI  O GODZ.10.00,  ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM. WYMAGANIA SPRZĘTOWE - APLIKACJA ZOOM
  NA KOMPUTERZE LUB TELEFONIE + INTERNET.

  15.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Omówienie wyników egzaminu próbnego.

  16.04.2020 r. Lekcja na platformie ZOOM. Adjectives - comparison/too & enough. karta_pracy_1._-_too_enough.doc

   karta_pracy_2_-_stopniowanie_przymiotnikowtworzenie_przyslowkow.doc

  21.04.2020 Lekcja na platformie Zoom. Przed egzaminem - przymiotniki i przysłówki.

  22.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Czasowniki modalne - nie tylko modne, ale i wygodne.

  23.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Konstrukcja “have to”, konstrukcja “would like to”, tryb rozkazujący - musimy, ale czy chcielibyśmy.

  28., 30.04.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Powtórka przed egzaminem 7. i 8.

  29.04.2020 Sprawdzamy naszą wiedzę - Test na Quizziz (czasowniki modalne/tryb rozkazujący/have to/would like to)

  05.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. Kształcimy umiejetność tworzenia wypowiedzi pisemnej - zadania typu egzaminacyjnego.

  07.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Relative clauses. Zdania podrzędnie złożone przydawkowe.

  08.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Listening activities. Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

  12.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM. S: Listening activities. Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego. - cz.2

  14.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM S: Zdania z dwoma dopełnieniami i zdania złozone współrzednie.

  15.05.2020 Lekcja na platformie ZOOM S: Rozwiązujemy zadania typu egzaminacyjnego.

  18.- 22.05.2020 Lekcje na platformie ZOOM. Direct and indirect (reported) speech. Mowa niezależna i zależna.

  26.05.2020 Zajęcia zrealizowane w dn. 25.05.2020 w ramach konsultacji S: Pytania posrednie, zdania z podmiotem "IT", zdania wykrzyknikowe.

  27.05.2020 S: Rozumienie tekstu słuchanego - zadania typu egzaminacyjnego.

  28.05.2020 S: Rozumienie tekstu słuchanego - zadania typu egzaminacyjnego.

  02.06.2020 S: Transformacje - zadania egzaminacyjne.

  03.06.2020 S: Lekcja na platformie ZOOM.  Rozumienie tekstu słuchanego - zadania typu egzaminacyjnego.

  04.06.2020 Subject: Materiały ćwiczeniowe OKE. Arkusze egzaminacyjne.

  09.06.2020 S: Email za 10 punktów! Egzamin ósmoklasisty. Pisanie.

  10.06. 2020 Powtórka przed egzaminem. Dzień 6.

  23.06.2020 Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig".

  24.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 2.

  25.06.2020r. Subject: Let's watch a video "Peppa the Pig" - episode 3.

  ROK SZKOLNY 2020/2021

  L.1.
   

   

  Język niemiecki

  25.03.2020 Temat: Wie heissen die Verkehrsmittel?

  27.03.2020r. Temat: Wir fahren mit dem Auto.

  27.03._kl.VIII_Wir_fahren_mit_dem_Auto.odt

  01.04.2020r Próbny egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

  03.04.2020r. - Temat: Ich gehe durch den Park.

  Karta_pracy_1_kl._VIII_-_cel_bier.odt

  08.04.2020r. - Temat: Ostern in Deutschland.

  15.04.2020r. - Temat: Wie komme ich zum Zoo?

  17.04.2020r. - Temat: Leben ohne Handy und Playstation.

  22.04.2020r. - Temat: Frankfurt am Main: nicht nur ein Flughafen!

  24.04.2020r. - Temat: Wiederholung - In der Stadt.

  29.04.2020r. - Temat: Ich habe einen Pulli an.

  06.05.2020r. - Temat: Das ist die idealle Kleidung fur die Schule.

  08.05.2020r. - Temat: Ich muss mir eine neue Hose kaufen.

  13.05.2020r. - Temat: Im Kleidergeschaft - Dialoge.

  15.05.2020r. - Temat: Mein Aussehen ist mein Problem.

  20.05.2020r. - Temat: Modetrends bei uns.

  22.05.2020r. - Temat: Shopping in Berlin.

  27.05.2020r - Temat: Deutsche Modewelt Wiederholung.

  29.05.2020r. - Temat: Die Klassenarbeit "Modewelt in Deutschland

  03.06.2020r. - Temat: Wir reservierten Tickets im Internet.

  05.06.2020r. - Temat: Ich las und sah gern "Alice im Wunderland".

  10.06.2020r. - Temat: Wo arbeiten sie?

  16.06.2020r. - Temat: Egzamin Ósmoklasisty.

  19.06.2020r. - Temat: Zu wenig Taschengeld.

  24.06.2020r. - Temat: Wiederholung - das kann ich.


  Historia

  27.03.2020 Powojenna odbudowa Polski.

  27.03.2020__Powojenna_odbudowa_Polski..odt

  30.03.2020 Próbny egzamin ósmoklasisty.

  3.04.2020_Poznanski_Czerwiec.docx

  6.04.2020_Polski_Pazdziernik..odt

  17.04.2020_PRL_w_latach_60._-_mala_stabilizacja..odt

  20.04.2020_PRL_w_latach_1956-1970..odt

  24.04.2020_Polska_w_latach_70._XX_wieku..odt

  27.04.2020_Polska_za_czasow_Gierka..odt

  4.05.2020_Podsumowanie_dzialu_Polska_po_II_wojnie_swiatowej..odt

  8.05.2020_Poczatki_opozycji_demokratycznej_w_Polsce..odt

  11.05.2020_Powstanie_Solidarnosci..odt

  15.05.2020_Stan_wojenny_i_schylek_PRL..odt

  18.05.2020_Rozpad_bloku_wschodniego..odt

  22.05.2020_Poczatek_III_Rzeczypospolitej..odt     Test_diag._historia_kl.8.pdf

  25.05.2020_Upadek_komunizmu_-_podsumowanie..odt

  26.05.2020 Konsultacje dla ósmoklasistów.

  29.05.2020_Europa_po_rozpadzie_ZSRS..odt

  1.06.2020_Konflikty_na_swiecie_po_1989_roku.odt

  5.06.2020_Polska_w_latach_90._XX_wieku.odt

  8.06.2020_Polska_w_NATO_i_UE..odt

  15.06.2020_Swiat_w_erze_globalizacji.odt

  19.06.2020_Wyzwania_wspolczesnego_swiata..docx

  22.06.2020_Powtorzenie_wiadomosci_z_historii_w_klsie_VIII.odt


  WOS

  27.03.2020 Rada Ministrów

  27.03.2020_Rada_Ministrow_i_ich_zadania.odt

  30.03.2020 Próbny egzamin ósmoklasisty.

  3.04.2020_Parlament_w_Polsce.docx

  6.04.2020_Kompetencje_prezydenta..odt

  17.04.2020_Prezydenci_po_1989_roku..odt

  20.04.2020_Kompetencje_Rady_Ministrow.odt

  24.04.2020_Sady_i_trybunaly..odt

  27.04.2020_Hierarchia_sadow_polskich..odt

  4.05.2020_Organizacje_obywatelskie..odt

  8.05.2020_Media_i_opinia_publiczna..odt

  11.05.2020_Podsumowanie_wiadomosci_o_ustroju_Rzeczypospolitej_Polskiej..odt

  15.05.2020_Test_z_dzialu_Ustroj_Rzeczpospolitej_Polskiej..odt

  18.05.2020_Organizacje_miedzynarodowe..odt

  22.05.2020_Unia_Europejska.odt    Test_diagnostyczny_WOS.pdf

  25.05.202_Polska_w_Unii_Europejskiej.odt

  26.05.2020 Konsultacje dla ósmoklasistów.

  29.05.2020_Problemy_wspolczesnego_swiata.odt

  1.06.2020_Pomoc_humanitarna_w_krajach_najbiedniejszych.odt

  5.06.2020_Konstytucja_Rzeczpospolitej_Polskiej.odt

  8.06.2020_Czym_jest_Strefa_Schengen.odt

  15.06.2020_ABC_gospodarki.odt

  19.06.2020_Waluta_i_system_pieniezny..docx

  22.06.2020_Powtorzenie_wiadomosci_z_WOS-u_w_klasie_VIII.odt


  Geografia

  25.03.2020 Temat_Stany_Zjednoczone_____potega_gospodarcza_swiata_25_III_2020.docx

  01.04.2020 Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

  08.04.2020_Temat_Podsumowanie_wiadomosci_o_Ameryce_Polnocnej_i_Ameryce_Poludniowej.docx  

  Krzyzowka_-_Ameryka_Polnocna.pdf

  15.04.2020_Srodowisko_przyrodnicze_Australii_i_Oceanii.docx

  22.04.2020_Ludnosc_i_gospodarka_Australii.docx 

  Zeszyt_cwiczen_-_geografia_-_klasa_VIII_(Australia__obszary_okolobiegunowe).pdf

  29.04.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_Australia_i_Oceania.docx

  06.05.2020_Srodowisko_przyrodnicze_Arktyki_i_Antarktyki.docx

  13.05.2020_Prace_badawcze_w_Arktyce_i_Antarktyce.docx

  20.05.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_Obszary_okolobiegunowe.docx

  27.05.2020_Konsultacje_dla_uczniow_klasy_VIII

  03.06.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_calego_roku_szkolnego_-_Azja_i_Afryka.docx

  10.06.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_calego_roku_szkolnego_-_Ameryka_Polnocna_i_Ameryka_Poludni.docx

  17.06.2020_Egzamin_osmoklasisty_w_czesci_matematycznej

  24.06.2020_Podsumowanie_wiadomosci_z_calego_roku_szkolnego_-_Australia__Oceania_i_obszary_oko.docx


  Biologia

  24.03.2020_r._Temat__Materia_i_energia_w_ekosystemie._docx.docx

  31. 03.2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka.

  07.04.2020_r._Temat_-_Podsumowanie_wiadomosci_z_dzialu_III__Ekologia_docx.

  21.04._2020_r._Temat_-_Test_z_dzialu_III_-_Ekologia.docx  link do testu -> test-po-dziale-3-ekologia.docx

  28.04.2020_r._Temat_-_Roznorodnosc_biologiczna._docx.

  05.05.2020_r._Temat_-_Wplyw_czlowieka_na_roznorodnosc_biologiczna._docx.

  12.05.2020_r._Temat-_Racjonalne_gospodarowanie_zasobami_przyrody.docx

  19.05.2020_r._Temat-_Sposoby_ochrony_przyrody(1).docx

  26.05.2020_r._Temat-_Powtorzenie_z_dzialu_IV-_Czlowiek_i_srodowisko.docx

  02.06.2020_r.__Temat_-_Test_-_Czlowiek_i_srodowisko._docx. Test -> Test_-_Czlowiek_i_srodowisko.docx

  09.06.2020_r._Temat-_To_juz_wiem_._docx(1).

  16.06.2020 r. Egamin ósmoklasisty z języka polskiego.

  23.06.2020_r._Temat-_Bezpieczne_wakacje._docx.docx

   


  Chemia

  25._06_Gry_edukacyjne_z_chemii.docx

  22._06__Utrwalenie_wiadomosci_z_klasy_VIII.docx

  15._06_Utrwalenie_wiadomosci_o_substancjach_o_znaczeniu_biologicznym.docx

  08._06__Podsumowanie_wiadomosci_o_substancjach_o_znaczeniu_biologicznym.docx

  04._06__CHEMIA_VIII_DIAGNOZA.docx

  01._06__Skrobia_i_celuloza(1).docx

  28._05_Sacharoza_-_disacharyd..docx

  25._05_Sacharydy.docx

  21.05__Bialka.docx

  18._05_Wlasciwosci_tluszczow.docx

  14._05___Sprawdzian_wiadomosci_o_pochodnych_weglowodorow.docx

  11._05_Budowa_tluszczow.docx

  07._05_Powtorzenie_wiadomosci_o_pochodnych_weglowodorow.docx

  04._05_Aminokwasy.docx

  30._04__Estry_docx.docx

  27._04_Porownanie_wlasciwosci_kwasow_karboksylowych.docx

  Przepraszam, ale nie wiem czemu nie pokazały się wcześniejsze informacje.

  23.04_Wyzsze_kwasy_karboksylowe.docx

  20._04_Kwas_etanowy.docx

  16._04_Kwas_metanowy.docx

  06._04_Szereg_homologiczny_kwasow_karboksylowych.docx

  02. 04

  Porownanie_wlasciwosci_alkoholi.docx

  30.03.20 r. Egzamin próbny ósmoklasisty. Powodzenia

  26. 03 2020

  Glicerol – alkohol polihydroksylowy

  Zapoznaj się z tematem z podręcznika (str 150 - 153)

  Wykonaj w zeszycie notatkę wg schematu:

  1. Budowa cząsteczki glicerolu ( gliceryny)
  2. Właściwości glicerolu.
  3. Zastosowanie glicerolu.
  4. Napisz co wspólnego ma glicerol z Nagrodą Nobla
  5. Zrób zdjęcie notatki i wyślij na adres

  Praca jest obowiązkowa

  https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH

   

  Przypominam o notatkach z poprzedniego tematu. A Z.

   


  Fizyka

  25-26.03.2020_Fale_-_podsumowanie..docx

  01.04.2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty - jezyk obcy nowożytny.

  2.04.2020_Drgania_i_fale_-_zadania..docx

  8.04.2020_Drgania_i_fale_-_sprawdzian.(1).docx

  15.04.2020_Swiatlo_i_jego_wlasciwosci..docx

  16.04.2020_Zjawiska_cienia_i_polcienia.docx

  22.04.2020_Odbicie_i_rozproszenie_swiatla.docx

  23.04.2020_Odbicie_i_rozproszenie_swiatla_-_zadania..docx

  29.04.2020_Zwierciadla.docx + Poprawa sprawdzianu "Drgania i fale"

  30.04.2020_Zwierciadla_-_cd..docx

  6__7.05.2020_Obrazy_tworzone_przez_zwierciadla_sferyczne..docx

  13.05.2020_Zjawisko_zalamania_swiatla.docx

  14_20.05.2020_Soczewki.docx

  21.05.2020_Otrzymywanie_obrazow_za_pomoca_soczewek.docx

  27.05.2020_Powtorzenie_wiadomosci_-_optyka.docx

  28.05.2020_Energia_wewnetrzna_i_temperatura..docx

  3.06.2020_Zmiana_energii_wewnetrznej_w_wyniku_pracy_i_przeplywu_ciepla.docx

  4.06.2020_Sposoby_przekazywania_ciepla..docx

  10.06.2020_Cieplo_wlasciwe.docx

  24.06.2020_Zmiany_stanu_skupienia_cial._Topnienie_i_krzepniecie..docx

  25.06.2020_Parowanie_i_skraplanie..docx


  Matematyka

   


  Informatyka

  24 marca wtorek: NA STRONIE scratch.mit.edu są materiały do wykonania orki. Zapiszcie projekt u siebie i wyślijcie pod adres jolkak16@wp.pl lub j.ksiazkiewiczsprydzewo@o2.pl do końca kwietnia. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

  31 marca 2020r.-próbny egzamin ósmoklasisty

  7_kwietnia_inf._kl8.pdf

  21_kwietnia_inf_kl_8.pdf

  28_kwietnia_inf_kl.VIII_Praca_z_plikami_pdf.pdf

  05 maja. Witam w kolejnym dniu zdalnego nauczania. Przypominam o projekcie Orka- wystarczy filmik lub zdjęcie.Proszę zapoznać się z lekcją informatyki na www.vod.tvp.pl dotyczącą pracy w dokumentach wielostronicowych w chmurze z dnia21 kwietnia.Umiejętność w dobie zdalnego nauczania może się przydać. Pozdrawiam.

  12_maja_inf_kl_8.pdf

  19_maja_Informatyka_kl.8_Jezyk_CSS.pdf

  26 maja Proszę wyślijcie samodzielnie zaprojektowane, mogą być animowane życzenia dla Waszych Mam na telefon lub maila:). Można się pochwalić swoimi projektami. Pozdrawiam:))

  2_czerwca_inf_kl_8_System_zarzadzania_trescia.pdf

  9_czerwca_inf_kl_VIII_Odczytuje_kody_QR-liczby_i_litery.pdf

  23 czerwca Bezpieczny internet na wakacje https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14

  Miłych wakacji i wszystkiego bezpiecznego w dalszej drodze życia:)

   

   

   


  Wychowanie fizyczne

  25-03-2020 Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe - gimnastyka poranna

  Witam po świętach. Zapraszam do wykonania kilku ćwiczeń rozciągających w ramach porannej gimnastyki. Włączcie poniższy film:
  https://youtu.be/NOp-2KeuqN8
  i w ramach swoich możliwości razem z trenerką wykonajcie zestaw ćwiczeń. Istotnym jest wierne odwzorowanie ćwiczeń.

  26-03-2020 Temat: Marszobieg

  Oderwij się od komputera i innych zadań. Dziś proponuję 15- 20 minutowa przebieżkę. Ze względów na panujący stan epidemii, po uzyskaniu zgody rodziców, wyjdź na zewnątrz w okolice miejsca zamieszkania. Wyjdź i ćwicz sam nie z kolegami czy koleżankami. Przebiegnij się kilka minut następnie wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. Po ćwiczeniach przebiegnij swobodnie jeszcze kilka minut.
  Po powrocie koniecznie umyj ręce ciepłą wodą z mydłem.

  31-03-2020 Temat: Próbny egzamin ośmioklasisty.

  01-04-2020 Temat: Próbny egzamin ośmioklasisty.

  02-04-2020 Temat: Plasowanie i zbicie piłki.

  Obejrzyj dwa filmy omawiające i demonstrujące technikę prawidłowego zbicia piłki siatkowej.
  Wymień w dokumencie tekstowym najczęściej popełniane błędy. Dokument  prześlij  do 06-04-2020 na adres tik.baranowski@gmail.com.

  Linki do filmów  (link zaznacz, skopiuj i wklej do paska adresowego przeglądarki internetowej):


  https://youtu.be/Wwlnl5JA1cg

  https://youtu.be/5PUHsJbRM-8

  07-04-2020 Temat: Zasady prawidłowego zachowania po wysiłku fizycznym

  Zapoznaj się z artykułem na stronie

  https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/regeneracja-jak-zadbac-o-siebie-po-intensywnym-wysilku

  i wypisz w punktach zasady prawidłowego zachowania po wysiłku fizycznym. Napisz to w postaci dokumentu tekstowego i odeślij na adres: tik.baranowski@gmail.com.

  15-04-2020 Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe - gimnastyka poranna

  Witam po świętach. Zapraszam do wykonania kilku ćwiczeń rozciągających w ramach porannej gimnastyki. Włączcie poniższy film:
  https://youtu.be/NOp-2KeuqN8
  i w ramach swoich możliwości razem z trenerką wykonajcie zestaw ćwiczeń. Istotnym jest wierne odwzorowanie ćwiczeń.
  Powodzenia

  16-04-2020 Temat: Przepisy i zasdy gry w tenisa stołowego

  Dzień dobry.
  Dzisiaj dowiesz się lub przypomnisz sobie najważniejsze przepisy i zasady gry w tenisa stołowego. Obejrzyj poniższy filmik

  https://youtu.be/C53F_FITddw

  a następnie w dokumencie tekstowym napisz:

  1. Jakie są wymiary boiska do tenisa stołowego.
  2. Do ilu punktów i setów się gra.
  3. Jakie są najczęstsze błędy podczas wykonywania serwisu.
  4. Jakie są wymiary, waga i kolor piłeczki.

  Dokument wyślij na tik.baranowski@gmail.com

  21-04-2020 Temat: Skok w dal techniką naturalną.

   Dziś trochę wiadomości teoretycznych o skoku w dal. Zapoznaj się z artykułem:

  https://www.sk-sport.pl/Skok-w-dal-jak-wykonywac-go-prawidlowo-blog-pol-1555493484.html

  Podobnie jak przy poprzednich zadaniach napisz i wyślij mi w załączniku na tik.baranowski@gmail.com:
  1. Jakie są główne fazy skoku w dal?
  2. Jakie wyróżniamy podstawowe techniki skoku w dal?

  22-04-2020 Temat: Ćwiczenia ogólnirowojowe.

  Witam.
  W ramach dzisiejszych zajęć wf w domu proponuje wykonanie 34 prostych ćwiczeń z ręcznikiem.
  Włącz film:
   https://youtu.be/HriJ5zXHDJ4

  i wykonaj po kilka razy prezentowane ćwiczenia. 
  Powodzenia

  23-04-2020 Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, rąk i tułowia. Ćwiczenia z krzesłem.

  Dzień dobry. 
  Kolejny wf w domu, a więc ograniczone miejsce, nietypowe przybory itp. Dziś kilka bardzo fajnych i rozwijających wiele grup mięśniowych ćwiczeń z krzesłem.
  Włączcie film:

  https://youtu.be/KReFQFOlIRo

  Wykonajcie 2 razy ten zestaw ćwiczeń z przerwą kilkuminutową powtarzając każde ćwiczenie 10 razy 
  Powodzenia

  28-04-2020 Temat: Zasady dobrej rozgrzewki. Przygotowanie zestawu ćwiczeń.


  Zapoznaj się z poniższym artykułem dotyczącym zasad przeprowadzenia dobrej rozgrzewki.

  http://wiedza.sklepmartes.pl/zasady-dobrej-rozgrzewki/

  Uwzględniając powyższe zasady przygotuj zestaw ćwiczeń rozgrzewkowych przygotowujących do biegu krótkiego np. na 300 m. Zestaw napisz w formie dokumentu tekstowego i prześlij na adres: tik.baranowski@gmail.com
  Powodzenia

  29-04-2020 Temat: Ćwiczenia koordynacyjne

  Witam
  Dziś wykonasz trochę ćwiczeń na domowej drabince koordynacyjnej. Jak ją wykonać i same ćwiczenia znajdziesz na filmie:

  https://youtu.be/Kkoi9UatWv8

  Zapraszam do ćwiczeń.

  30-04-2020 Temat: Doskonalenie odbić piłki.

  Witam
  Kolejna lekcja w domu. Zakładam, że znajdziesz w domu jakąś lekką piłkę. Najlepsza byłaby siatkowa, ale każda inna np. plażowa umozliwi Ci wykonanie ćwiczeń.
  Przygotuj komputer i włącz film:

  https://youtu.be/E_L0JcYJE2g

  Staraj się wykonać pokazane ćwiczenia.
  Powodzenia

  05-05-2020 Temat: 10 minutowy sprawnościowy zestaw na całe ciało

  Witam.
  Dzisiaj kolejnych kilka ćwiczeń sprawnościowych mobilizujących układ mięśniowy całego ciała.
  Zestaw obejrzysz na filmie:
  https://youtu.be/7s2QxhHUG9s

  Obejrzyj i włącz się do ćwiczeń.

  06-05-2020 Temat: Skok wzwyż - techniki,rozbieg, bieg po łuku, odbicie i lądowanie.

  Dzień dobry.
  Dziś trochę teorii. Obejrzyj film, który w skrócie przedstawia historie, przepisy, zasady i techniki skoku wzwyż.

  https://youtu.be/DrH7v5ssZ98

  Wypisz podstawowe techniki stosowane w skoku wzwyż oraz napisz ile nieudanych prób po kolei dyskwalifikuje skoczka z zawodów. Prześlij dokument  na tik.baranowski@gmail.com

  07-05-2020 Temat: Poznanie zasobów ćwiczeń wzmacniających mięśnie ramion, nóg, tułowia.

  Witam.
  Dzisiaj 25 ciekawych ćwiczeń na wzmocnienie różnych partii mięśniowych z wykorzystaniem krzesła. Obejrzyj film i spróbuj wykonać powyższe ćwiczenia tak jak potrafisz najlepiej. Wykonaj po 5 powtórzeń. Jeśli się nie zmęczysz zrób drugą serię lub zwiększ ilość powtórzeń.

  Link do filmu:
  https://youtu.be/F2UWDAoGBJs

  12-05-2020 Temat: Błędy podczas gry w piłkę siatkową.

  Zapoznaj si z artykułem dotyczącym najczęściej popełnianych błędów podczas gry w piłkę siatkową.

  https://www.siatkarsko.pl/bledy-siatkowce/

  Wypisz główne kategorie błędów opisane w artykule oraz opisz jakie możemy popełnić błędy przy wykonywaniu zagrywki.
  Prześlij dokument jako załącznik na tiik.baranowski@gmail.com

  13-05-2020 Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Gimnastyka poranna.

  Witam.
  Dziś zapoznaj się proszę z artykułem na stronie:

  https://czlowiekuruszsie.pl/2018/07/19/poranna-gimnastyka-zestaw-cwiczen/

  Zapamiętaj te porady. Wykonaj przykładowy zestaw ćwiczeń z filmu zamieszczonego w artykule starając się wykonywać je zgodnie z instrukcjami.

  14-05-2020 Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość całego ciała.

  Witam serdecznie.
  Dzisiaj ciekawy zestaw ćwiczeń rozciągających, poprawiających ruchomość całego ciała.
  Obejrzyj film:
  https://youtu.be/txW5mFsDdYk
  Staraj się wykonać ćwiczenia razem z prowadzącym. Ważnym jest stosować się dokładnie do uwag przy każdym ćwiczeniu.

  19-05-2020 Temat: Gry i zabawy z piłką. Ćwiczenia w domu.

  Dzień dobry :)
  Dzisiaj kilka gier i zabaw z piłką w warunkach domowych. Obejrzyj film i wykonaj proponowane ćwiczenia.
  Link do filmu:
  https://youtu.be/umyjvulRVvw

  20-05-2020 Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką

  Witam :)
  Wykonajcie dzisiaj kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych z piłką. Powtórzcie każde ćwiczenie po 10 - 15 razy. Zwracajcie uwagę na dokładność wykonania poszczególnych ćwiczeń.
  Film z ćwiczeniami:
  https://youtu.be/bujG6YmPjVY

  21-05-2020 Temat: Przepisy gry w piłkę ręczną. Rzut karny i rzut wolny.

  Witam :)
  Dzisiaj trochę teorii.
  Zasady wykonywania rzutu karnego i wolnego w piłce ręcznej.
  Najpierw obejrzyj film jak prawidłowo wykonywać rzut karny:
  https://youtu.be/CRnCnJ_DaY8
  Przeczytaj w jakich sytuacjach sędzie dyktuje rzut karny, a w jakich rzut wolny.
  link:
  https://www.skitenis.pl/pl/blog/11_pilka-reczna-zasady
  Napisz mi na tik.baranowski@gmail.com za co dyktuje się rzut karny.

   

  26-05-2020 Temat: Ćwiczenia kształtujące całe ciało zeskakanką

  Witam serdecznie.
  Dzisiaj w ramach wykorzystywania różnych przyborów trochę ćwiczeń ze skakanką. Jeśli nie masz skakanki na pewno znajdziesz w domu jakiś substytut, chociażby kawałek linki.
  Obejrzyj film:
  https://youtu.be/qV1m0KaQ58I
  Staraj się wykonać prezentowane ćwiczenia.

  27-05-2020 Temat: Ćwiczenie wzmacniające na własnym ciężarze ciała.

  Dzień dobry :)
  Dzisiaj zapraszam do wykonania ćwiczeń zgodnie z przedstawioną propozycją na stronie:
  https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/
  Wykonaj najpierw rozgrzewkę, a następnie trzy zestawy ćwiczeń zamieszczone w kolejnych grach. Czas ćwiczeń, ilość powtórzeń i przerwy między grami przedstawione są na stronie.

  28-05-2020 Temat: Co to jest tętno? Zasady pomiaru.

  Witam 
  Dzisiaj jak w temacie. Czyli co to jest tętno, jak mierzyć, po co nam ten pomiar?
  Obejrzyj materiał:
  https://youtu.be/qiP6HQJ1M20

  Wykonaj zadania razem z prowadzącymi. Pod koniec filmu jest pisemne zadanie do wykonania. Wykonaj je w dokumencie tekstowym i prześlij mi  na adres: tik.baranowski@gmail.com

  02-06-2020 Temat: Ćwiczenia skocznościowe w terenie
  Witam :)
  Dzisiaj jak w temacie - ćwiczenia skocznościowe w terenie. Koniecznie zabierzcie ze sobą na ćwiczenia rodzica lub opiekuna. Obejrzyjcie lekcję prowadzoną przez Piotra i Pawła  na filmie:
  https://youtu.be/kZ9Im8zj0yQ
  Wykonajcie zaproponowaną rozgrzewkę i przedstawione ćwiczenia skocznościowe.
  Powodzenia 

  03-06-2020 Temat: Gimnastyka korekcyjna.

  Dzień dobry.
  W dniu dzisiejszym zadania z gimnastyki korekcyjnej.
  Wykonaj ćwiczenia dokładnie w sposób przedstawiony przez prowadzących na filmie.

  https://youtu.be/jtbRM_K5N6c
   

  04-06-2020 Temat: Ćwiczenia skocznościowe w terenie.

  Witaj.
  Dzisiaj proponuję kolejną lekcję z prowadzącymi Piotrem i Pawłem. Ćwiczenia na zewnątrz koniecznie pod opieką rodzica.
  Obejrzyj materiał:
  https://youtu.be/gSOShk4UTNI
  Wykonaj przedstawione ćwiczenia.

  09-06-2020 Temat: Ćwiczenia z piłką w domu.

  Witam.
  Kolejna lekcja zdalna. Proponuję wykonanie ćwiczeń zaprezentowanych na filmie. Obejrzyj do końca gdyż jest tam polecenie do wykonania jako potwierdzenie zaliczenia lekcji. Zdjęcie należy wysłać na tik.baranowski@gmail.com.

  https://youtu.be/WTREU6_7zys

  10-06-2020 Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

  Witam :)
  Zapoznaj się z zestawem ćwiczeń zawartych w poniższym materiale. Są tam nie tylko ćwiczenia ale również ich opis i wpływ na nasz organizm. Nie przejmuj się tytułem artykułu :), to są ćwiczenia dla wszystkich.
  Wykonaj ćwiczenia.

  https://silownia.koszalin.pl/cwiczenia-dla-dzieci-w-domu/

  Powodzenia

  23-06-2020 Temat: Doskonalenie odbić piłki siatkowej. Trening w domu.

  Witam :)
  W dniu dzisiejszym doskonalenie odbić piłki siatkowej w warunkach domowych. Zakładam, że posiadasz w domu piłkę siatkową. W ostateczności może być inna. Obejrzyj materiał i następnie postaraj się wykonać przedstawione ćwiczenia.

  https://youtu.be/3544HNcftWU

  24-06-2020 Temat: Technika biegu na długim i krótkim dystansie.

  Dzień dobry.
  Dzisiaj trochę teorii na temat różnicy w technice biegu na krótkim i długim dystansie. Obejrzyj uważnie film. Następnie stosując się do wskazówek wykonaj kilka przebieżek na krótkich dystansach i dłuższym odcinku.
  https://youtu.be/1AkPUU3B_Z8

  25-06-2020 Temat: Marszobieg w terenie.

  Witam na ostatniej lekcji w tym roku szkolnym :)
  Dziękuję za pracę i tą stacjonarna i zdalną. Życzę wspaniałych wakacji, wielu przygód i odpoczynku od komputera :)
  Dzisiaj w ramach zajęć, może później, nie w taki upał, wykonaj ok. kilometrowa przebieżkę przeplataną ćwiczeniami rozciągającymi.
  Powodzenia


  Edukacja Dla Bezpieczeństwa

  27.03.-10.04.2020r. Temat: Krwotoki i rodzaje ran.

  17.04.2020r. - Temat: Rodzaje złamań.

  24.04.2020r. - Temat: Skręcenia, zwichnięcia i urazy kręgosłupa.

  08.05.2020r. - Temat: Oparzenia, udar słoneczny i odmrożenia.

  15.05.2020r. - Temat: Zadławienia, zawał serca, udar mózgu, napad padaczkowy, ciało obce w oku - objawy i pierwsza pomoc.

  22.05.2020r. - Temat: Zatrucia, pomoc tonącym, porażonym prądem, ukąszenia i użądlenia - pierwsza pomoc.

  29.05.2020r. - Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

  05.06.2020r. - Temat: Choroby cywilizacyjne.

  19.06.2020r. - Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

   


  Doradztwo zawodowe

  24.03.2020 Temat: Pierwszy krok- dokumenty aplikacyjne. 

  Zadanie: Napisanie swoejgo CV.

  aplikacja.odp

  https://mapakarier.org/inspirations

  http://mapakariery.pl/

  Linki do rekrutacji: 

  https://www.lo1.gizycko.edu.pl/rekrutacja-2017-2018

  https://zseii.edu.pl/terminy-rekrutacji-2020-2021/

  31.03.2020: Próbny Egzamin

  07.04.2020 
  Temat: Moje najlepsze ja!- metody autoprezentacji.

  Wszelkie informacje zostały przesłane uczniom za pomcą komunikatora.

  21.04.2020 

  Temat: Sieć szkól ponadpodstawowych.

  http://sp1ledziny.edu.pl/dokumenty/sciezki-ksztalcenia-po-sp.pdf

  Zadanie: Stworzenie miniinformatora szkół ponadpodstawowych z powiatu giżyckiego. 


  Godzina z wychowawcą

  26.03.2020. Temat: Jak radzić sobie ze stresem? Zajęcia z uczniami online.

  30.03.2020. Temat: Próbny egzamin.

  06.04_godz.wych.docx

  20.04_godz.wych.docx

  27.04 Rozmowa z uczniami i spotkanie online.

  4.05_godz.wych.docx

  11.05_godz..docx

  18.05_godz.wych.docx

  25.05 Zapraszam na konsultacje do szkoły 27.05 godz.11-12

  02.06 Konsultacje w szkole w godz.11-12.00

  10.06 Konsultacje w szkole (08.06)

  15.06 Jak zrelaksować się dzień przed egzaminem?

   22.06 Jestem absolwentem szkoły podstawowej.Refleksje.

   

   


  "ZAJĘCIA ARCHIWALNE"


  Język polski oraz język angielski - zajęcia grupy na messenger.

  12.03.2020

  W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę, by walczyć. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, w jaki sposób sytuacja zagrożenia wpłynęła na postawę wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

  Prace redagujemy w programie Word, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm. Wysyłamy je na adres k.kozlowskasprydzewo@o2.pl (koniecznie jako załącznik) do poniedziałku 16 marca 2020 roku, do godziny 14.00.

  Połamania piór!

  Katarzyna Kozłowska

  Drodzy uczniowie klasy 8. Jeśli będziecie chcieli porozmawiać, nauka Was przytłoczy, poczujecie się samotni w domu, to dzwońcie do swojej wychowawczyni. Jestem z Wami, trzymajcie się. Pozdrawiam - Wioletta Bujnowska

   

  Historia

  13.05.2020

  Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.

  Obejrzeć film: https://youtu.be/f25-BwvvlIk

  Wykonać w zeszycie zadanie 2. ze str. 171

  WOS

  Temat: Polska państwem demokratycznym.

  Obejrzeć prezentację: https://youtu.be/61MJIFTZTVc

  Wyjaśnić w zeszycie, czym różni się władza wykonawcza od ustawodawczej.

  16.03.2020

  Historia

  Temat: Żołnierze wyklęci.

  Obejrzyjcie film: https://youtu.be/6a33mCxeNnY

  WOS

  Temat: Ustroje polityczne.

  Porównaj trzy ustroje polityczne: demokrację, autorytaryzm, totalitaryzm. Podaj trzy argumenty, dlaczego demokracja jest najlepszym ustrojem.

  20.03.2020

  Historia

  Temat: .Życie w PRL-u.

  Porozmawiaj z najbliższymi, co pamiętają z poprzedniego ustroju.

  WOS

  Temat: Partie polityczne.

  Wypisz najważniejsze polskie partie polityczne.

  23.03.2020  Historia

  Temat: Życie w PRL-u.

  Obejrzyj filmik: https://youtu.be/Spcl9qQdano

  Wypisz min. cztery różnice między szkołą w PRL-u, a współczesną.

  WOS

  Temat: Polska państwem demokratycznym.

  Zapoznaj się z tematem "Polska państwem demokratycznym" str. 128.

  Wynotuj hierarchię aktów prawnych oraz zasady ustroju Polski zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  FIZYKA

  Temat: Fale elektromagnetyczne.

  1. Wchodzimy na stronę, do której link znajduje się poniżej. Materiał zamieszczony na wskazanej stronie jest dość obszerny, zatem podzielcie go sobie na mniejsze fragmenty.

   

  a. Z punktu pierwszego najważniejsze informacje zebrane zostały na końcu i oznaczone niebieską pionową kreską.

  1. Co to jest fala elekromagnetyczna?
  2. Jakie znasz fale elektromagnetyczne?
  3. Z jaką prędkością rozchodzą się wszystkie fale elektromagnetyczne w próżni?
  4. Wzór λ = 300 000 000m/s.
  1. c

   

  1. /f   (λ = c·T), gdzie c – prędkość fali elektromagnetycznej w próżni

  b. Punkt drugi zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących długości i częstotliwości fal elektromagnetycznych oraz  ich zastosowania. W skupieniu czytaj podane informacje oraz wykonuj zamieszczone ćwiczenia.

   

  c. Na koniec, aby utrwalić wiadomości  przeczytaj Podsumowanie, Słowniczek i wykonaj Zadania podsumowujące lekcję.

   

  d. Chętni uczniowie mogą wykonać zaproponowaną Pracę domową.

  Link:

  https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

   

  Uwaga!

  Po kilku dniach:

  1. przypomnij sobie informacje dotyczące fal elektromagnetycznych;
  2.  przygotuj tabelkę zawierającą długości poszczególnych fal elektromagnetycznych (pamiętaj, że czym większa długość fali tym mniejsza jej częstotliwość);
  3. wejdź na stronę joinmyquiz.com , wprowadź kod 571836, wpisz swoje imię i numer z dziennika i rozwiąż quiz.

  Wierzę, że poradzicie sobie świetnie. Życzę miłej nauki.

  Religia: Gorąco zachęcam do codziennej rodzinnej modlitwy o wygaszenie koronawirusa (np. tajemnica różańca).

   Proszę o powtarzanie nauczonego katechizmu i uczenie się pozostałej części do 117 pytania. Pozdrawiam

                                                                                                                                                                         Urszula Chodań

  Język niemiecki: Przypominam o tabelce z czasownikami nieregularnymi str. 158-159 w podręczniku (imiesłowy czasu przeszłego). Podzielone one zostały na mniejsze partie po to, żebyście mogli się szybciej ich nauczyć. Powtarzamy nazwy instytucji i miejsc w mieście, a także czynności wykonywane w tych miejscach.  Życzę efektywnej nauki i do zobaczenia.    Viel Erfolg!

  Anna Mułyk-Noga

  EDB: Poćwiczcie sposoby tamowania krwotoków, opatrywania ran, robienia opatrunków głowy i wiązania bandaża na kończynach. Pozdrawiam.      Anna Mułyk-Noga

   

  Matematyka - Proszę w miarę możliwości i na miarę umiejętności każdego z Was rozwiązać tych kilka zadań z repetytorium. Wiem, że nie wszyscy nosili je do domu i zostały w szkole. Poniżej zamieszczam skany zadań do wykonania. W poniedziałek 23.03.2020 umieszczę rozwiązania abyście mogli przeanalizować co wykonaliście prawidłowo i jakie popełniliście błędy. Zwracam uwagę na fakt iż sposoby rozwiązań mogą być różne. Sprawdzajcie zatem czy wyniki Wasze i moje będą się zgadzały. Zachęcam również do odwiedzenia strony www.gov.pl/web/zdalnelekcje gdzie umieszczone zostały lekcje na kolejne dni kwarantanny. Wybieramy klasę - przedmiot - (lekcja na kolejny dzień). Miłego spędzenia czasu z największą z nauk.

  NOWE: Od dziś tj. 20.03.2020 nowe zajęcia będą wstawiane w poniższych linkach według daty na dany dzień zgodnie z planem lekcji. Linki będą udostępniane o ile nic nie stanie na przeszkodzie do godziny 12:00. Miłego spędzenia czasu.

   

  biologia ( 1 godzina w tygodniu - wtorek) 

  17.03. 2020 r.  Temat : Czym jest ekosystem?

  • ekosystem i jego składniki
  • ekosystemy sztuczne i naturalne
  • sukcesja pierwotna i wtórna
  • sposoby wykorzystywania ekosystemów przez człowieka 

  Opracujcie zagadnenia w zeszycie na podstawie informacji z podrecznika oraz przygotujcie prezentację multumedialną lub film nt.  ekosystemów naturalnych i sztucznych w najbliższej okolicy ( min. 10 slajdów z krótkim opisem ekosystemów). Do piątku -20.03.2020 prześlijcie na sprydzewo@o2.pl lub naszą grupę na messengera.

  film https://www.wsip.pl/e-spotkania/film-edukacyjny-moj-swiat/

   

   

  NOWE !!! 24,04.2020 r. - daty zajęć, tematy i notatki proszę zróbcie w zeszycie do biologii.

  Temat: Materia i energia w ekosystemie.

  e-lekcja : https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC

  1.Rola rganizmów w obiegu materii - opisz w 2 zdaniach

  2. Krążenie materii - wykonaj schemat (str.125 podręcznik)

  3..Przepływ energii przez ekosystem. - wykonaj schemat ( str. 127 pdręcznik)

  pozdrawiam, M.Michalak

  Geografia

  1. Utrwalcie sobie temat „Urbanizacja w Ameryce”
  2. Wykonajcie krótką prezentację multimedialną, która będzie odpowiedzią na zadanie nr 2 str. 131
  3. Zapoznajcie się z tematem „Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa” s. 133-139  i odpowiedzcie w zeszycie na pytania (ćwiczenia) 1-4 str. 137. Można obejrzeć jeden z wielu filmów o Kanadzie dostępnych na YouTube.

   

  Pozdrawiam, nauczyciel geografii – Tomasz Zawada

   

  CHEMIA

  Przesyłam informacje dotyczące zagadnień sprawdzanych ostatnim testem. Większość z Was pewnie będzie czciała poprawić ocenę ( za wyjątkiem nr 5 - bdb). Przygotujcie się do poprawy i utrwalcie bieżące lekcje.

  Pozdrawiam Anna Zalewska

  Nr pytania

  Umiejętności

  1

  dobierasz wzory sumaryczne alkanów do ich nazw

  2

  zapisujesz równania reakcji spalania węglowodorów

  3

  dzielisz podane wzory węglowodorów na alkany, alkeny i alkiny

  4

  wskazujesz poprawny zapis reakcji spalania węglowodorów

  5

  oceniasz poprawność informacji dotyczących poznanych węglowodorów

  6

  podajesz nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne wskazanych węglowodorów

  7

  określasz właściwości etanu/metanu

   

  8

  rozumiesz znaczenie reakcji przyłączenia

   

  9

  wskazujesz naturalne źródła węglowodorów

   

  10

  odróżniasz rodzaj wiązań chemicznych w cząsteczkach alkenów/alkinów

  11

  wiesz jak doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone i nienasycone

  12

  wskazujesz sposób otrzymywania etynu

   

  13

  podajesz wzór ogólny alkinów i posługujesz się nim

  14

  wskazujesz węglowodory, które mogą ulegać reakcji polimeryzacji

   

   

   

  ENGLISH LESSONS cool

  Niestety messenger jeszcze mnie nie zweryfikował, więc jestem tutaj.

  Hello class 8! smiley HOW ARE YOU? It’s me – your English teacher. I've got some tasks for you for a quarantine time.

  TASK 1.  - 16.03.2020

  FUNKCJE JĘZYKOWE

  Mam nadzieję, że doszliście do końca z funkcjami językowymi. W moiim repetytorium są to strony 84 - 95. Wy macie nowsze wydanie, więc numeracja strona może sie róznić.  Pod tym linkiem znajdziecie klucz odpowiedzi do mojej wersji repetytorium. https://docwiczenia.pl/kod/TAFY11  Swój klucz powinniście znaleźć na 1. stronie , pod tytułem.  Po wykonaniu wszystkich zadań z obszaru funkcji językowych, sprawdźcie swoje odpowiedzi.

  A teraz zadania online:

  https://wordwall.net/pl/resource/494143/angielski/reagowanie-j%c4%99zykowe-1

  https://wordwall.net/pl/resource/350695/reagowanie-j%C4%99zykowe-egzamin

  https://quizizz.com/admin/quiz/5c754f90edc5c2001e422688?studentShare=true

  https://quizizz.com/admin/quiz/5c7933bd4430b1001b853039?studentShare=true

  https://quizizz.com/admin/quiz/5c7bd2049a1a8c001a569856?studentShare=true

       https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252FVGK0goZtIv%252BksJ3dRStwIXKVNkpxfGzgbPvW68AmvvoplqljLtL6ckV3ID3MZPI5EdbOtMSGqEQ%253D%253D

     https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252BbK9TLz%252FcSbpr9glza7rgzDdHo2eGC2Ule7juMzr3OUNpbs6ViAR1u

   GOOD LUCK!             smiley

  Jutro kolejne wytyczne. LICZĘ NA WAS! Pracujcie. Teraz to w głównej mierze od WAS zależy Wasze przygotowanie do Egzaminu.

  Regards.

  Your English teacher - Beata Harasim      

  TASK 2 - 18.03.20

  Ominęła Was kartkówka z Past Simple Tense i Past Continuous Tense. Poćwiczcie prosze uzycie tych dwu czasów. Proste zadanie.

                                            https://www.ang.pl/cwiczenia/1803/past-simple-zastosowanie

  ZALOGUJCIE SIĘ na ang.pl i ZAPISZCIE SWOJE WYNIKI - bedziecie mogli udowodnić, że robiliście te ćwiczenia!!!

  TASK 3

  Adjectives and adverbs (przymiotniki i przysłówki)

  Przypomnijcie sobie:

  1. Zasady stopniowania przymiotników i przysłówków. - str. 72 i 73 (zielone repetytorium)
  2. Konstrukcja as ... as ,  than str. 72  (zielone repetytorium)
  3.  Sposób tworzenia przysłówków. (na ogół koncówka-ly) - str.  73 (zielone repetytorium)
  4. Użycie konstrukcji z too i enough. str.  73 (zielone repetytorium)
  5. Użycie słówek: so i such str.  72 (zielone repetytorium)

   

  Zróbcie ćwiczenia ze stron 71 i 73. Sprawdźcie odpowiedzi w kluczu.

  Polecam 4 ćwiczenia na bardzo fajnej stronie. Jest tam także teoria, EXPLANATION. Po angielsku. Spróbujcie zrobić chociaż jedno z tych z ćwiczeń.

  https://www.test-english.com/grammar-points/a2/comparative-superlative-adjectives-adverbs/

  DACIE RADĘ!!!

  Pozdrawiam Wast ciepło.

  Beat regards

  BH smiley

  CHEMIA 19 03 2020

  Polecam zapoznać się z tematem Metanol i etanol na platformie zdalne lekcje. Zeby wejść na temat trzeba wybrać: szkoła podstawowa, klasa 8,  przedmioty, chemia i temat Metanol i etanol.

  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

  Link może pomóc znaleźć materiał. W ramach pracy domowej proszę przygotować ulotkę na temat szkodliwości spożywania alkoholu etylowego i przesłać mi na adres : a.zalewskasprydzewo@o2.pl

  Pozdrawiam A. Z

   

  19 MARCA CZWARTEK

  INFORMATYKA: NA STRONIE scratch.mit.edu są materiały do wykonania orki. Czasu jest dużo. Zapiszcie gotowy projekt u siebie. Jak wrócimy do szkoły to obejrzymy. Pozdrawiam- Jolanta Książkiewicz

  CHEMIA 23 03

  Temat; Metanol i etanol

  Zapoznaj się z tematem w podręczniku lub skorzystaj z informacji podanych wcześniej.

  Uzupełnij tabelę w zeszycie i prześlij zdjęcie wykonanej pracy na adres mailowy podany wcześniej. Proszę w wiadomości podpisywać się tak, żebym wiedziała, od kogo ta informacja. np.  Anna 8 R ( R – jak Rydzewo)

  CECHA

  METANOL

  ETANOL

  wzór sumaryczny

   

   

  sposób otrzymywania

   

   

  właściwości

   

   

  reakcja spalania całkowitego

   

   

  zastosowanie

   

   

  Termin wykonania 30 03

  Pozdrawiam A. Z.

  Język polski klasa 8

  Oto lista tematów do końca bieżącego tygodnia.

  1. Polszczyzna niejedno ma imię (wtorek 24.03)(https://epodreczniki.pl/a/polszczyzna-niejedno-ma-imie-terytorialne-zawodowe-i-srodowiskowe-odmiany-wspolczesnego-jezyka-polskiego/DFtfCbF8n);

  2. Kontrasty i przeciwieństwo w języku (środa 25.03) (https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DqGFOyscH);

  3. Tworzenie wypowiedzi: przemówienie, strony 113 - 119 repetytorium (czwartek 26.03); Zredaguj przemówienie - temat do wyboru - strona 119 w repetytorium (piątek 27.03).

  Od dziś proszę o prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Zapisujecie datę, temat. Na podstawie materiałów przesłanych przeze mnie tworzycie notatkę w zeszycie (może być mapa myśli, mogą być rebusy, rysunki, punkty - im oryginalniej i kolorowiej, tym lepiej). Od godziny 13 do 14 dzwonię do Każdego i odpytuję z wykonanych zadań.

  Katarzyna Kozłowska

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć