Aktualności/ PATRON SZKOŁY

  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  Witamy Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

   Tu znajdziecie  Państwo główne informacje dotyczące organizacji pracy naszej szkoły 

  1. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  1 września 2020 r.

   

  Zimowa przerwa świąteczna

   

  23 - 31 grudnia 2020 r.

   

  Ferie zimowe

   


  25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
  województwo: warmińsko-mazurskie.

   

  Wiosenna przerwa świąteczna

   

  1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

   

  Egzamin ósmoklasisty

  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

  2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

  3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

  Dodatkowo wolne dni

  25.05.2021 r.

  26.05.2021 r.

  27.05.2021 r.

  04.01.2021 r.

  05.01.2021 r.

  04.06.2021 r.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  w szkołach

   

  25 czerwca 2021 r.

   

  Ferie letnie

   

  26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

   

   

  1. Terminarz spotkań z rodzicami:

  l.p.

  Termin

  Temat spotkania

  1.

  10.09.2020r.

  • organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
  • zapoznanie (lub przypomnienie) rodziców z przepisami prawa szkolnego.
  • wybór rad oddziałowych (trójek  klasowych),
  • wybór  Rady Rodziców Szkoły.
  • zebranie oczekiwań rodziców dotyczących pracy szkoły, w tym oczekiwania i propozycje do programu wychowawczo - profilaktycznego
  • przedstawienie planów pracy wychowawców.
  • Informacja o egzaminie ósmoklasisty - zapoznanie rodziców z dostosowaniem warunków i form na egzaminie kl. VIII/deklaracje o wyborze języka na egzaminie.
  • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej/IPET, dostosowania/wychowawcy.

  2.

  26.11.2020 r.

  • informacja o osiągnięciach uczniów, poinformowanie o postępach edukacyjnych   z poszczególnych przedmiotów  i zachowania

  3.

  21.01.2021 r.

  • przekazanie informacji o postępach edukacyjnych uczniów klas I – VIII, przekazanie ocen semestralnych

   

  4.

  25.03.2021 r.

   

  • przekazanie informacji o postępach edukacyjnych uczniów klas I – VIII,

  5.

  19.05.2021 r.

  • powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów

   

   

  3. Kalendarium oceniania

   

  Semestr I – 01.09.2020 r. - 22. 01. 2021 r.

   

  1. Do 10 września 2020 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, PSO, WSO, Statucie, Prawach  i obowiązkach ucznia, regulaminach i procedurach funkcjonujących w szkole/ Oświadczenia rodziców w związku z RODO, religią i wdżr.

   

  1. Do 18 grudnia 2020 r. - poinformowanie uczniów i rodziców  o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych.

   

  1. Do 14 stycznia 2021r. – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.

   

  1. Do   18 stycznia 2021r. – wystawienie ocen semestralnych i poinformowanie uczniów i rodziców.

   

  1. 21 stycznia 2021 r  –  klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

   

  Semestr II –02.02.2020 r. – 26.06.2020 r.

   

  1. Do 21 maja 2021 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  niedostatecznych.

   

  1. Do 16 czerwca 2021 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

   

  1.  Do 18 czerwca 2021 r. – wystawienie ocen rocznych.

   

  1. 21 czerwca 2021r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

   

  1. 25 czerwca  2021 r. - zakończenie zajęć szkolnych

   


  Z dyrektorem szkoły można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną: sprydzewo@o2.pl,adres szkoły: ul. Mazurska 94, 11-513 Miłki,  tel./fax.  087-421 10 93

  Opłaty: ubezpieczenie  ..... zł., ( wpłata dobrowolna do 30.10.2020r.) będzie ustalone 10.09.2020 przez Radę Rodziców

  FUNDUSZ Rady Rodziców – będzie ustalone 10.09.2020r.

  7,70 zł – obiad  dwudaniowy z kompotem, całodzienne wyżywienie 10,50 zł. - przedszkole

  Obiady wydawane są o godz. PRZEDSZKOLE - 10.30 11.00 (kl. I-III ) i  11.55 – kl. IV-VI

  zgłoszenia i opłaty  bezpośrednio do organizatora dożywiania - spółdzielnia socjalna LEPIEJ w Miłkach Tel. 603 925 850  

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
   ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@o2.pl
  • 874211093

  Galeria zdjęć