• W Szkole Podstawowej w Rydzewie rozpoczynamy realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nasi uczniowie będą mogli za pomocą nowych technologii poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, informatyki i języka angielsiego. Placówka zostanie doposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć według standardów XXI wieku. Zapraszamy także chętnych rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Bliższych informacji udzieli Państwu koordynator projektu w szkole dyrektor szkoły - Monika Michalak i wychowawcy poszczególnych klas I-VI. Warto skorzystać.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
    • 874211093
    • ul. Mazurska 94, Rydzewo, 11-513 Miłki, sprydzewo@gminamilki.pl Poland
    • SZKOŁA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE FINANSOWE NA DOŻYWIANIE DLA DZIECI. OSOBY, INSTYTUCJE , CHĘTNE DO UDZIELENIA WSPARCIA DLA POTRZEBUJĄCYCH UCZNIÓW PROSZONE SĄ O WPŁATY NA RACHUNEK: 94 9364 0000 2005 2104 5418 0001 Z DOPISKIEM „NA DOŻYWIANIE”
    • https://www.e-bip.org.pl/sprydzewo/
   • Logowanie